Actualiteiten

Verbreding A2: Het Vonderen-Kerensheide

Onze opdrachtgever Rijkswaterstaat werkt momenteel hard aan een uitdagend project. De A2 Het Vonderen-Kerensheide, beter bekend als de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van Nederland en het buitenland wordt verbreed. Dit om de verkeersdoorstroming op dit traject te verbeteren en om filevorming te minimaliseren. De A2 zal van 2×2 rijstroken en een spitsstrook naar 2×3 rijstroken en een vluchtstrook gaan.

voordelen

De verbreding heeft diverse voordelen, zoals:

  • Het waarborgen van een betere doorstroming.
  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
  • Het leveren van een positieve impact op de economische ontwikkeling van Limburg.

impact op het gebied

De verbreding van de A2 Het Vonderen-Kerensheide zal het gebied aantasten. Om deze impact te minimaliseren zullen de nodige maatregelen genomen worden. Denk hierbij aan het aanleggen van de Parkway en het verleggen van de Geleenbeek. De maatregelen zorgen voor:

  • Het optimaliseren en het leveren van een bijdrage aan de hoogwaterproblematiek, het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de natuurverstoring.
  • Het herstellen van de leefgebieden van diverse flora en fauna en het aanleggen van ecoducten, dierentunnels, diervriendelijke oevers en de aanleg van de Parkway, een landschappelijke route waar vrachtverkeer verboden is.

omgeving

Bij het besluitvormingsproces staat de betrokkenheid van de omgeving centraal. Om dit te bewaken is het ‘Buurtenplatform’ opgezet. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de buurten die langs het tracé gelegen zijn. Het platform fungeert als overlegstructuur waarin buurtgemeenschappen en overheidsinstanties, waaronder Rijkswaterstaat, de provincie Limburg, gemeenten en het waterschap elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samenwerken.

viaducten

Op dit traject zijn in totaal 17 dwarsverbindingen te vinden, zoals tunnels en viaducten. Van de 17 verbindingen zijn er 13 tussen de 40-50 jaar oud en toe aan vervanging. Daarnaast is het essentieel om de dwarsverbindingen aan te passen naar het nieuwe profiel van de A2 gezien de weg verbreedt wordt naar 2×3 rijstroken. Om deze redenen zullen 11 van de bestaande tunnels en viaducten worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd. De overige 4 objecten zijn van een recentere datum en hoeven daarom niet te worden aangepast.

Het viaduct Maasbaan en de tunnel bij Holtum zullen niet terugkeren. In de nabije omgeving worden hier alternatieven voor gezocht, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra parallelweg.

ViS detachering en rijkswaterstaat

Al ruim zestien jaar werken Rijkswaterstaat en ViS Detachering samen. ViS zorgt hierbij voor de inzet van de juiste professionals ten behoeve van vele functies en grote projecten. Denk hierbij zeer uiteenlopende (grote) projecten, zoals de Ring Utrecht (A27 / A12), Schiphol-Amsterdam-Almere, verbreding van de A2, A-lanes, maar momenteel ook de nieuwe Van Brienenoordbrug. Daarnaast is ViS ook betrokken bij grotere programma’s, zoals bijvoorbeeld bij het programma Vervanging en Renovatie Bruggen en Kaderrichtlijn Water. Ook de komende jaren zal in diverse projectfasen versterking nodig zijn op verschillende functies, evenals aan de zijde van de betrokken advies- en ingenieursbureaus.

Projecten zoals bovenstaand hebben niet alleen gevolgen voor de directe omgeving en onderliggende infrastructuur, maar dit behelst ook de nodige ruimtelijke aanpassingen, zoals op gemeentelijk en provinciaal niveau. Deze betrokken overheidsinstanties zijn ook opdrachtgevers van ViS.

wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Diverse ViS-professionals vervullen een functie bij de overheidsinstanties. Wij hebben nog meer aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar zowel civieltechnische als bouwkundige experts:

Interesse? Neem dan contact op met één van onze Adviseurs, dit kan via de e-mail op info@visdetachering.nl of telefonisch op 0182-820250.

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Video

ViS-zomerevent – Buitenplaats Kameryck | 2023 – Video

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur… Lees meer

Jean de Vries

Projectleider Civiele Techniek

De toewijding waar het detacheringsbureau bekend om staat, vind je niet alleen bij de oprichters Gijs en Pieter-Bas zelf, maar zeker ook bij de andere… Lees meer

Jeroen van Ettekoven

Strategisch Adviseur Vastgoedportefeuille

De samenwerking met ViS verloopt soepel. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze worden ook nagekomen, dat schept vertrouwen. Bij vragen kan ik s… Lees meer

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w… Lees meer