directievoerder civiele techniek

Een Directievoerder Civiele Techniek begeleidt namens de opdrachtgever de uitvoering van een civieltechnisch project op de werklocatie, zoals een bouwplaats of een stuk snelweg. ViS Detachering heeft ervaren professionals in huis die als Directievoerder kunnen worden ingezet.

Vacatures directievoerder civiele techniek

adViSering en aansturing

Tijdens de voorbereidingsfase adviseert een Directievoerder over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van een project. De Directievoerder stuurt vervolgens het bouwproces en bevordert de communicatie tussen de betrokken partijen, onder wie de aannemer, nutsbedrijven, de omgeving, burgers, bedrijven, bewonersgroepen en belangenverenigingen.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Directievoerder civiele techniek te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

namens de opdrachtgever

Een Directievoerder treedt op namens de opdrachtgever. Hij doet dat onder meer tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project, als opdrachtgever en opdrachtnemer(s) door middel van een aanbesteding afspraken vastleggen in contractvormen, ook wel bestekken genoemd. Tijdens de realisatiefase van een project ziet de Directievoerder namens de opdrachtgever toe op de naleving van deze afspraken. Ook behartigt een Directievoerder de wettelijke taak van een opdrachtgever om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.

Wat doet een Directievoerder?

verantwoordelijkheden

Tijdens de uitvoeringsfase van een project is de Directievoerder als projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit, zoals die is vastgelegd in het contract. Ook documenteert de Directievoerder tot en met de oplevering van het project aan de opdrachtgever over de voortgang. Hij of zij leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt. Een Directievoerder is onder meer verantwoordelijk voor:

 • Weekrapporten.
 • Termijnstaten.
 • Termijnbetalingen.
 • Meer- en minderwerk.
 • Hoeveelhedenstaat van afrekening.
 • Proces-verbaal.
 • Opleverdossier.
 • Overdrachtsdossier tijdens de eindoplevering.

welke projecten?

Directievoerders zijn namens opdrachtgevende partijen actief in de uitvoeringsfase van verschillende soorten projecten, zoals:

 • Wegenbouw.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kabels en leidingen.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties).

wie zijn de opdrachtgevers?

Een Directievoerder is actief bij projecten in de openbare ruimte. De opdrachtgevers zijn meestal overheidsinstellingen, zoals:

 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Waterschappen.
 • Hoogheemraadschappen.
 • Rijkswaterstaat.
 • Adviesbureaus of ingenieursbureaus.

functie-eisen, competenties en softwarekennis

functie-eisen

Je dient een afgeronde MBO/MTS- of HBO/HTS-opleiding te hebben in de richting civiele techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW) of infratechniek. Of eventueel een andere opleiding, aangevuld met HBO technische bedrijfskunde of vakgerichte cursussen.

Je beschikt over een stevige persoonlijkheid met inhoudelijke en technische kennis van het vakgebied. Je dient kennis te hebben van relevante wet-en regelgeving, zoals VCA (VOL), ARBO, VGM, KAM. Ook dien je bekend te zijn met diverse contractvormen op het gebied van RAW, UAV, UAV-GC, D&C, E&C, SCB en EMVI.

Bij voorkeur heb je relevante ervaring met projectmatig werken, projectbeheersing en contractbeheersing, en met het opstellen van rapportages.

competenties

De volgende competenties behoren bij de functie van Directievoerder:

 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Kunnen omgaan met complexe situaties.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Daadkrachtig.
 • Dienstverlenend.
 • Zelfstandig.
 • Stressbestendig.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Nauwkeurig.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokkenheid.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functie worden verschillende softwarepakketten gebruikt, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • Bakker en Spees.
 • KPD.
 • GWW Bestek.
 • SAP.
 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Microsoft Office Pakket.

gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VCA – VOL Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
SCB Systeemgerichte Contractbeheersing
EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving
URSCB Uniforme Registratie Systeemgerichte Contractbeheersing
IPM Integraal Projectmanagement
D&C Design en Construct
E&C Engineering en Construct
EKB Externe Kwaliteitsborging
VTW Voorstellen tot Wijziging
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties