toetscoördinator civiele techniek

Een Toetscoördinator is binnen een bouwproject verantwoordelijk voor inspecties, controles en toetsing. ViS Detachering heeft ervaren professionals die als Toetscoördinator kunnen worden ingezet.

toetscoördinator civiele techniek

Meer over de functie

coördinerende rol

Een Toetscoördinator heeft een coördinerende rol. Deze medewerker toetst producten als bewijsstukken, projectverslagen en managementrapportages die ingenieurs- en adviesbureaus, de bedenkers van een bouwproject, in de voorbereidende fase van een project opstellen. Een Toetscoördinator maakt de planning voor inspecties, controles en verschillende toetsen, zoals een producttoets, een procestoets en een systeemtoets. Dit hele proces van verificatie en validatie gebeurt volgens een toetsplan, opgesteld door de Toetscoördinator. Ook verzorgt hij of zij de terugkoppeling van toetsresultaten aan de contractmanager in een toetsverslag.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Toetscoördinator binnen de wereld van Civiele Techniek te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

systeemgerichte contractbeheersing

Binnen moderne, innovatieve contractvormen, zoals de uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC), werkt een Toetscoördinator op basis van zogeheten systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Daarbij moet de opdrachtnemer aantonen dat hij voldoet aan de eisen in een bouwovereenkomst, terwijl de opdrachtgever dit toetst.

ipm-rollenmodel

De Toetscoördinator is actief binnen een zogeheten integraal projectmanagementteam (IPM) en werkt volgens het IPM-rollenmodel. Al in de voorbereidingsfase adviseert een Toetscoördinator over contracten en contractvorming. De Toetscoördinator stelt een contractbeheersplan en het al eerder genoemde toetsplan op, en actualiseert deze stukken.

overleg, verantwoordelijkheid en projecten

overleg

De Toetscoördinator onderhoudt contact met de risicomanager om de toetsplanning en het risicodossier actueel te houden. Ook overlegt hij of zij regelmatig met de risicomanager over het aanvragen van de (lead) auditors en de administratie door middel van de ICT-tool URSCB (Uniforme Registratie Systeemgerichte Contractbeheersing). Verder verzorgt de Toetscoördinator contractwijzigingen en de verslaglegging van het contractmanagement en het toetsoverleg.

verantwoordelijk voor vastlegging

Een Toetscoördinator is – kortom – ervoor verantwoordelijk dat alle relevante gegevens worden vastgelegd. Tot slot heeft hij of zij een adviserende rol bij de afhandeling van contracten door systeemgerichte contractbeheersing, en verzorgt een Toetscoördinator de externe kwaliteitsborging (EKB).

projecten

Toetscoördinatoren zijn namens opdrachtgevende partijen, meestal overheden, actief in de uitvoeringsfase van verschillende soorten projecten:

 • Wegenbouw.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kabels en leidingen.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties).

functie-eisen

functie-eisen

Je dient een afgeronde MBO/MTS- of HBO/HTS-opleiding te hebben in de richting civiele techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW) of infratechniek. Of eventueel een andere opleiding, aangevuld met HBO technische bedrijfskunde of vakgerichte cursussen.

Je beschikt over een stevige persoonlijkheid met inhoudelijke en technische kennis van het vakgebied. Je dient kennis te hebben van relevante wet- en regelgeving, zoals VCA (VOL), ARBO, VGM, KAM. Ook moet je bekend zijn met diverse contractvormen op het gebied van RAW, UAV, UAV-GC, D&C, E&C, SCB en EMVI.

Bij voorkeur heb je relevante ervaring met projectmatig werken, projectbeheersing en contractbeheersing, en met het opstellen van rapportages.

competenties

De volgende competenties behoren bij de functie van Toetscoördinator:

 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Kunnen omgaan met complexe situaties.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Daadkrachtig.
 • Dienstverlenend.
 • Zelfstandig.
 • Stressbestendig.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Nauwkeurig.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functie worden verschillende softwarepakketten gebruikt, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • Bakker en Spees.
 • KPD.
 • GWW Bestek.
 • SAP.
 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Microsoft Office Pakket.

afkortingen

Gebruikte afkortingen

GWW

Grond-, Weg- en Waterbouw

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

VCA – VOL

Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

VGM

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

SCB

Systeemgerichte Contractbeheersing

EMVI

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

URSCB

Uniforme Registratie Systeemgerichte Contractbeheersing

IPM

Integraal Projectmanagement

D&C

Design en Construct

E&C

Engineering en Construct

EKB

Externe Kwaliteitsborging

VTW

Voorstellen tot Wijziging

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

OV

Openbare Verlichting

VRI

Verkeersregelinstallaties