Groene Buitenruimte

In Nederland wordt het overgrote deel van de groene buitenruimte gecultiveerd: aangelegd en onderhouden door mensen. Om groene ruimtes te optimaliseren en in stand te houden, werken in Nederland dagelijks duizenden professionals voor diverse organisaties aan een groot aantal projecten. Bij de groene ruimte denken we onder meer aan de aanleg en het onderhoud van:

 • dak- en gevelgroen
 • particulier en openbaar groen
 • sport- en speelvoorzieningen
 • begraafplaatsen

Welke functies bestaan er in de groene buitenruimte?

Professionals in de groene buitenruimte zijn actief bij overheidsinstellingen en in commerciële organisaties. Bij overheidsinstellingen werkt ViS Detachering samen met onder andere Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Het gaat om onder meer deze functies:

 • Teamleider Groen
 • Adviseur Groen
 • Specialist Groen
 • Landschapsontwerper
 • (Groen)Beheerder
 • Werkvoorbereider Groen
 • Medewerker Groenbeheer
 • Directievoerder/Toezichthouder Groen
 • Projectmedewerker
 • Ontwerper/Tekenaar Groen
 • Omgevingsmanager

Opdrachtgevers van ViS Detachering in de commerciële sector zijn onder meer hoveniers- en aannemersbedrijven, advies- en ingenieursbureaus en sociale werkvoorzieningen. Denk aan de volgende functies:

 • Bedrijfsleider
 • Projectleider Groen
 • Hoofd Bedrijfsbureaus
 • Hoofduitvoerder
 • Accountmanager/Commercieel Adviseur
 • Toezichthouder Groen
 • Kam Coördinator/Medewerker
 • Adviseur
 • Uitvoerder Groen
 • Werkvoorbereider/Calculator Groen
 • Planner
 • Landschapsarchitect
 • Ontwerper/Tekenaar Groen

Trefwoorden

Geïntegreerde contracten, Wet- en Regelgeving, Flora en Fauna, Cultuurtechniek, Beplantingsadvies, Aanbestedingen, Natura 2000, ETW (european treeworker), ETT (european tree technician), VCA-VOL EVZ (ecologische verbindingszone)

Vacatures Buitenruimte Groen

Wij hebben een ruim aanbod aan vacatures in het groen bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast functies in de Groene Buitenruimte bemiddelen wij ook voor: Adviseur WABO, BeheerderCalculator en Kostendeskundige, Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal ProjectmanagementOntwerper Civiele Techniek, Systems Engineering en Tenders.