Planeconomie en grondzaken

De functies op het gebied van grondzaken en planeconomie zijn allen gericht op de haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Als Adviseur of Projectleider Grondzaken onderhandel je over het beschikbaar krijgen van grond en vastgoed. Hier kunnen taxaties en het opstellen van diverse overeenkomsten onderdeel van uitmaken. Als Planeconoom draait het voornamelijk om de financiële haalbaarheid, de budgetten en de planningen van de ontwikkelingen in zijn geheel.

De Adviseur- of Projectleider Grondzaken heeft veelal een achtergrond in het Vastgoed, Bouwkunde, Projectmanagement, Recht en Ruimtelijke Ordening. De Planeconoom zou ook goed uit de richting kunnen komen van Planologie, Sociale Geografie of zelfs een opleiding in de financiële richting kan een goede studie zijn die als basis kan dienen wanneer je een baan binnen planeconomie ambieert. Deze studies moeten wel op hbo- of universitair niveau afgerond zijn.

Qua projecten kunnen de functies gerelateerd aan ‘grondzaken’ en ‘planeconomie’ een breed spectrum vertegenwoordigen. Je kunt hierbij denken aan: complexe woningbouw – of utilitaire opgaven op het gebied van ruimte, economie, verstedelijking, versterken natuur, klimaat en stikstof maar natuurlijk ook op het gebied van infrastructuur. Hierbij wordt er zowel gewerkt op regionale schaal als op lokale schaal.

Functies die je op het gebied van grondzaken en planeconomie tegen kunt komen zijn:

 • Adviseur Grondzaken
 • Projectleider Grondzaken
 • Juridisch adviseur grondzaken
 • Planeconoom
 • Beleids- adviseur / medewerker planeconomie
 • Juridisch adviseur planeconomie

Wat is een Adviseur / Projectleider Grondzaken?

Als Projectleider of Adviseur Grondzaken ben je verantwoordelijk voor het realiseren van nieuw- en verbouwprojecten in de breedste zin. Hierbij staat het bewerkstelligen en behouden van de goede relatie met de grondeigenaren centraal. De nadruk ligt veelal op verstedelijking (inbreiding en uitleg), (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, bereikbaarheid en natuurrealisatie. Je werkt samen met het projectteam aan, vaak unieke en complexe, ruimtelijke ordeningsvraagstukken ter voorbereiding van de realisatie van diverse vastgoed (of infrastructurele) projecten. Veelvoorkomend is het aansturen van onder andere rentmeesters en de verantwoordelijkheid voor de voortgang, financiën, kwaliteit en risicomanagement. Daarnaast denk je mee over het verder ontwikkelen en vormgeven van de activiteiten en processen binnen de afdeling Grondzaken.

Taken die je op het gebied van grondzaken tegen kunt komen zijn:

 • Adviseren van bijvoorbeeld het management en bestuur over de nieuwe realisatiestrategie;
 • Adviseren over privaatrecht en (oneigenlijk) gebruik van (gemeente-)eigendommen;
 • Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkelingen en trends op het gebied van vastgoed;
 • Het verzorgen van aan- en verkoop van onroerende zaken;
 • Het verzorgen van complexe verhuur, verpachtingen en ingebruikgevingen, en vestigt zakelijke rechten, waaronder het opstellen van contractdocumenten;
 • Maken van beleidsadviesrapporten;
 • Schrijven van voortgangsrapportages;
 • Signaleren van kansen en knelpunten en hierop inspelen;
 • Voeren van grondbeleid.

Waar werkt een Adviseur / Projectleider Grondzaken?

De Projectleider of Adviseur Grondzaken is werkzaam bij of voor organisaties die zich hebben toegespitst op de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Dit kan dus van kleinschalige woningbouwprojecten (bijvoorbeeld CPO projecten) zijn tot grootschalige Stedenbouwkundige plannen / Gebiedsontwikkelingen en alles wat zich hiertussen bevind.

In ViS-termen kan dat zijn bij onze opdrachtgevers zoals de gemeente, Provincie of het Rijk maar ook bij ingenieursbureau’s, ontwikkelaars of in een enkel geval projectmanagementbureau’s.

Wat is een Planeconoom?

Een Planeconoom is iemand die de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart brengt, de budgettering en planning hiervoor maakt en deze bewaakt. Planeconomen zijn verantwoordelijk voor het financieel-economische plaatje van bijvoorbeeld nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen. Daarmee dragen ze bij aan de ontwikkeling van een gebied of gemeente. Een Planeconoom houdt zich dus bezig met het financiële beheer en de control van plannen voor ruimtelijke en/of vastgoedontwikkeling. Als Planeconoom adviseer je onder andere over grondexploitaties- en beleid, risicobeheersing en haalbaarheid van projecten. Hiervoor maak je berekeningen en doe je haalbaarheidsstudies. Dit doe je meestal op projectbasis.

Taken die je op het gebied van planeconomie tegen kunt komen zijn:

 • Planning en control;
 • Op de hoogte houden van en sparren met stakeholders;
 • Ontwikkelingen rondom relevante wetgeving bijhouden;
 • Aansturen projecten op financieel vlak;
 • Maken van exploitatieplannen;
 • Opstellen marktanalyses, risico- en cashflow analyses;
 • Bijhouden ontwikkelingen rondom relevante wetgeving;
 • Stakeholders op de hoogte houden van de voortgang;
 • Uitvoeren haalbaarheidsstudies en geven van vastgoed adviezen;
 • Adviseren op bestuurlijk- en beleidsniveau;
 • Opstellen adviesrapportages en geven van financieel strategische adviezen;
 • Bijdragen aan kennis- en productontwikkeling (in- en extern);
 • Opstellen en toetsen van grondexploitaties;
 • Uitvoeren van risicoanalyses;
 • Adviseren over financieel-economische strategieën.

Waar werkt een Planeconoom?

Ook de Planeconoom is werkzaam bij of voor organisaties die zich hebben toegespitst op de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Dit kan dus van kleinschalige woningbouwprojecten (bijvoorbeeld CPO projecten) zijn tot grootschalige Stedenbouwkundige plannen / Gebiedsontwikkelingen en alles wat zich hiertussen bevind.

In ViS-termen kan dat zijn bij onze opdrachtgevers zoals de Gemeente, Provincie of het Rijk maar ook bij ingenieursbureau’s, ontwikkelaars of bij een (ontwikkelend) bouwer.

Functie-eisen van de Adviseur / Projectleider Grondzaken en Planeconoom

Ondanks dat de rollen vrij specifiek zijn is er toch redelijk wat overlap tussen de functies, zo is dit bij de functie-eisen ook het geval.

Als Adviseur / Projectleider grondzaken ben je in ieder geval hbo opgeleid en heb je je gespecialiseerd in de richting van Projectmanagement, Vastgoed(beheer), Recht, Real Estate of je hebt aantoonbaar gelijksoortige ervaring opgedaan. Je bent vak volwassen en hebt aantoonbare ervaring op het gebied van privaatrecht.

Voor een Planeconoom is er geen specifieke opleiding. Wel wordt er verwacht dat je een studie hebt gedaan op hbo- of universitair niveau. Studies die aansluiten zijn bijvoorbeeld Planologie of Sociale Geografie of opleidingen in de financiële richting. Meestal zul je gaandeweg in de functie groeien en op basis van je ervaring worden aangenomen als planeconoom.

Uiteraard is het binnen het vakgebied erg belangrijk om ook met de verschillende programmatuur goed overweg te kunnen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Ms Office
 • Excel en gelijksoortige programma’s
 • Neuron
 • Stroomlijn.
 • Cora
 • Verseon
 • Planon
 • Geon
 • Metrum
 • Oranjewoud

Competenties

Een Adviseur / Projectleider Grondzaken en Planeconoom beschikt over de volgende competenties:

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Ruimtelijk en financieel inzicht;
 • Analyserend vermogen: goed en snel situaties weten te doorgronden;
 • Communicatief vaardig en klantgericht;
 • Lef en focus;
 • Teamplayer;
 • Zorgvuldig en initiatiefrijk;
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en juridische risico’s;
 • Je bent accuraat, nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Vakkundigheid.

Bovendien kun je goed overweg met sterk wisselende werkzaamheden en ben je in staat om prioriteiten te stellen. Een gezonde dosis lef en een ondernemende houding is de kandidaat gewoonlijk ook niet vreemd.