bouwkundig architect

Een Bouwkundig Architect ontwerpt of renoveert gebouwen of delen daarvan in opdracht van een gemeente, provincie of particuliere organisatie. Hij of zij houdt daarbij niet alleen rekening met wat de opdrachtgever wil, maar nadrukkelijk ook met de omgeving waar gebouwd gaat worden.

bouwkundig architect

eerste ontwerp

Nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen of infrastructurele werken; het begint allemaal met het eerste ontwerp door een Bouwkundig Architect. Deze tekenaar vertaalt de wens van een opdrachtgever naar een (deel)ontwerp en werkt dat verder uit. Een gemeente wil bijvoorbeeld woningen laten bouwen voor een specifieke doelgroep, zoals ouderen of studenten, of een bestaand complex (laten) renoveren. Een Bouwkundig Architect is degene die de eerste schets op papier zet, om daarmee het bouw- of renovatieproces in gang te zetten.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Adviseur WABO te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

flexibel

Naast een bouwtechnische kant heeft de functie van Bouwkundig Architect esthetische en commerciële aspecten. Een Bouwkundig Architect moet flexibel zijn en makkelijk kunnen schakelen als een (deel)ontwerp moet worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege (veranderde) eisen van omwonenden. Ook oog voor detail is belangrijk in deze functie, net als het vermogen om onder tijdsdruk te werken.

analyticus

Een Bouwkundig Architect is een echte analyticus. Hij analyseert een opdracht van begin tot eind en denkt daarbij aan zowel de technische kant van een bouwproject als het tijdsbestek waarin gebouwd moet worden en de kosten. Hij of zij verzamelt gegevens en werkt schetsen en ontwerpen uit in computerprogramma’s voor bouwwerkinformatiemodellen, zoals Revit of Autocad.

disciplines, functies en taken

disciplines

Een Bouwkundig Architect werkt in verschillende disciplines en op verschillende schaalniveaus. De werkzaamheden zijn divers, denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontwerpen van een interieur.
 • Herbestemmen van oude panden.
 • Ontwerpen van bedrijfsgebouwen.
 • Renovaties van (Rijks)monumenten.
 • Ontwerpen van de openbare ruimte en stedenbouwkundige plannen.

functies

Een Bouwkundig Architect kan verschillende soorten functies uitoefenen:

 • Interieurontwerper/interieurarchitect.
 • Architect (mogelijk met specialisatie in bijvoorbeeld woningbouw, utiliteitsbouw of bijvoorbeeld industrie).
 • Stedenbouwkundige.
 • Landschapsarchitect.

taken

Om te werken als Bouwkundig Architect moet je verschillende soorten taken kunnen uitvoeren. Een greep uit mogelijke werkzaamheden:

 • Deelnemen aan bureaupresentaties en bijdragen aan acquisities.
 • Opstellen of analyseren van een programma van eisen (PVE).
 • Locatiestudies en stedenbouwkundige studies.
 • Uitvoeren van massa- en materiaalstudies.
 • Maken en/of uitwerken van (schets)ontwerpen en presentatietekenwerken (2D-3D).
 • Deelname aan prijsvragen.
 • Deels uitwerken van een voorlopig ontwerp (VO) tot en met een definitief ontwerp (DO) in applicaties als Revit of Autocad.
 • Begeleiden van het bouwproces en bewaken van kwaliteit en esthetische uitgangspunten.
 • Werken met en vanuit een bouwinformatiemodel (BIM).

waar werkt een bouwkundig architect?

Een Bouwkundig Architect werkt bij of voor organisaties die onze gebouwde omgeving ontwerpen, in de breedste zin van het woord. De projecten lopen uiteen van een kleinschalig interieur tot grootschalige stedenbouwkundige plannen. Opdrachtgevers van ViS Detachering die met regelmaat Bouwkundig Architecten nodig hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • Architectenbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus.
 • Landschapsbureaus en ontwerpbureaus gespecialiseerd in de openbare ruimte.
 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Rijksoverheid.
 • Kantoor- of retailinrichters die een ’turn key’ dienst leveren: een opdrachtgever besteedt de bouw van een gebouw volledig uit aan een opdrachtnemer.

functie-eisen, competenties en computerkennis

functie-eisen

Een Bouwkundig Architect speelt verschillende rollen en ook de functie-eisen zijn daarom divers. Voor een interieurarchitect of ontwerper volstaat een MBO+ opleiding in een richting binnen het vakgebied Bouwkunde. Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten moeten minimaal beschikken over een HBO-werk- en denkniveau en een afgeronde vakgerichte HBO-opleiding. Architecten worden geacht een afgeronde WO-studie te hebben gevolgd aan bijvoorbeeld een technische universiteit of een academie van bouwkunst.

competenties

Verder zijn deze competenties van belang om als Bouwkundig Architect te kunnen functioneren:

 • Een heldere en klantgerichte architectonische visie.
 • Actuele kennis op het gebied van regelgeving, techniek en materiaalgebruik.
 • Een brede interesse in architectuur en vormgeving.

computerkennis

Deze computerprogramma’s worden veel gebruikt door Bouwkundig Architecten:

 • Revit en/of Archicad, Autocad, Arkey, Allplan, Adomi (2D en 3D).
 • Sketchup, 3D studio, Artlantis of andere 3D visualisatiesoftware.
 • Solibri of Navisworks (clash detectie in BIM-modellen).
 • Vectorworks.
 • Microstation.
 • Adobe Photoshop, Illustrator of andere bewerkingssoftware.
 • Adobe Indesign.