Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er wordt dagelijks gewerkt aan een leefbaar, veilig en bereikbaar Nederland.

Werken bij Rijkswaterstaat via ViS Detachering

In 2006 is de eerste medewerker van ViS bij Rijkswaterstaat (toenmalig Dienst Zuid-Holland) bij de afdeling Bedrijfsvoering Inkoop Ondersteuning (BIO) gestart in de functie van Adviseur Inkoop. Dit bleek een uitstekende combinatie: de betreffende kandidaat is uiteindelijk bij Rijkswaterstaat in dienst getreden. De samenwerking met Rijkswaterstaat beviel zo goed dat ViS is opgenomen in de mantelovereenkomst van Rijkswaterstaat voor 5 diensten. Sindsdien heeft ViS bijna 100 medewerkers ingezet en zijn er doorlopend circa 20 tot 30 mensen projectmatig actief op uiteenlopende projecten.

Welke functies bekleden ViS-medewerkers bij Rijkswaterstaat

De functies die onze medewerkers bekleden zijn zeer divers. Om een idee te krijgen hebben we de functies bij Rijkswaterstaat die tot op heden door medewerkers van ViS zijn ingevuld op een rijtje gezet:

 • Technisch Manager
 • Contractmanager
 • Manager Projectbeheersing
 • Omgevingsmanager
 • Adviseur Inkoop- en Contractmanagement
 • Adviseur Projectbeheersing (met uiteenlopende verantwoordelijkheden voor financiën, risicomanagement, planning, scope- en wijzigingenbeheer interne kwaliteitsborging)
 • Disciplineleider Wegen
 • Adviseur Omgevingsmanagement
 • Ontwerper Wegen
 • Adviseur Integrale Veiligheid
 • Adviseur KES / SES
 • Adviseur Technisch Management
 • 3D Ontwerper
 • Adviseur Systems Engineering
 • Contractgemachtigde
 • Adviseur Relaties / GRIP
 • Toetser / Toetscoördinator

Projecten bij Rijkswaterstaat

Het aantal projecten waar onze medewerkers bij betrokken zijn (geweest), is bijzonder groot. Hierbij een greep uit de projecten:

 • A4 Delft-Schiedam
 • Brabantse Kanalen
 • Ring Utrecht
 • A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 • Integraal Groot Onderhoud
 • Groot Variabel Onderhoud
 • Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Aansluitingen
 • PreNoMo
 • N18
 • 3e Kolk Beatrixsluis
 • Combiplan Nijverdal
 • Team Bruggen
 • PROVI (Projecten Renovatie Onderhoud Vitale Infrastructuur)
 • Stormvloedkeringen

Projecten in detail

A4 Delft-Schiedam

Het zal niemand ontgaan zijn dat na bijna 40 jaar ‘besluitvorming’ het traject van de A4, met een lengte van ongeveer 7 kilometer, Delft-Schiedam, in april 2012 is gestart met de aanleg. Technisch gezien natuurlijk een uitdagend project door bijvoorbeeld een half verdiepte ligging van 2,6 kilometer, een volledig verdiepte ligging van 1,4 kilometer, een landtunnel van 2 kilometer (met een sportpark erop) en een eco-aquaduct waarbij het aquaduct met 100 meter breedte het grootste van Nederland is. Bij dit project zijn natuurlijk bijzonder veel mensen betrokken geweest en vanuit ViS hebben wij hier een Adviseur Omgevingsmanagement, plaatsvervangend Omgevingsmanager en een Financieel Adviseur Projectbeheersing ingezet. Het omgevingsmanagement was bijzonder complex aangezien er veel belanghebbenden waren, maar de ‘financiële’ huishouding was minstens net zo ingewikkeld. Voor deze onderdelen, Stakeholdermanagement en Financieel Management, zijn onze medewerkers verantwoordelijk geweest.

Ring Utrecht

Rond 2006 is de problematiek rondom de Ring van Utrecht onderkent en is begonnen met het zoeken naar oplossingen om de grote filedruk op de snelwegen rondom Utrecht. Hierbij zijn verschillende varianten uitgewerkt en is in 2016 uiteindelijk het Ontwerp-tracébsluit (OTB) Ring Utrecht vastgesteld. Hierna is het ontwerp verder uitgewerkt en inmiddels is het contract in twee delen gesplitst: Noord en Zuid en separaat de Galecopperbrug. Deze contracten zijn in voorbereiding, de marktbenadering voor Zuid was in Q1 2019 en voor Noord gepland in Q1 2020. Helaas is hier door de PAS vertraging in ontstaan. Al sinds 2010 zijn er meerdere medewerkers vanuit ViS betrokken bij dit project. Het belangrijkste onderdeel is het Ontwerpteam met meerdere (3D) Ontwerpers, een Ontwerpleider en een Adviseur SE / Relatics. Dit team van wisselende grootte bestond in de ‘hoogtijdagen’ uit zes medewerkers. Nadat het OTB was vastgesteld is het gehele team van de Ring veranderd (onder andere in samenwerking met Witteveen+Bos) in aanloop richting de contractvorming. Vanaf dat moment zijn er een assistent Technisch Manager, Disciplineleider Wegen, Adviseur Wegen en een tweetal 3D Ontwerpers werkzaam. Vanzelfsprekend is het spannend hoe de ontwikkelingen zullen verlopen met het Stikstof-Besluit, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ViS nauw betrokken blijft bij de Ring Utrecht.

Combiplan Nijverdal

Dwars door Nijverdal loopt een bijzonder drukke weg die als ‘Rijksweg’ diende: de Grotestraat. In 2008 is gestart met de aanleg van een ‘daadwerkelijke’ Rijksweg die over een lengte van zes kilometer gebundeld is met de spoorbaan, daarnaast over een lengte van 500 meter ondertunneld is en over een kilometer verdiept is aangelegd. Aangezien het hier (ook) om een tunnel ging is dit project bijzonder complex geweest en is de definitieve opening uitgesteld naar 2015. Vanuit ViS zijn er meerdere medewerkers ingezet op dit project, te weten een Adviseur Contracten, een Contractsecretaris en een Financieel Adviseur Projectbeheersing. Met name deze laatste rol was essentieel om de beheersing van het contract en daarmee de financiën inzichtelijk te krijgen en houden.

3e Kolk Beatrixsluis

In het Lekkanaal bij Nieuwegein ligt de Prinses Beatrixsluis: dit is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Ieder jaar passeren hier 50.000 schepen waarmee het de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding is tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De 3e kolk zorgt ervoor dat dankzij de grotere, bredere en diepere kolk de toekomstige binnenvaartschepen straks wel door de sluis kunnen. Tevens is een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen. Ten behoeven van dit project hebben wij een Senior Adviseur Systems Engineering ingezet die verantwoordelijk was voor het ontwerp van een RWS template voor SE. Hierbij heeft hij geadviseerd omtrent het eisenpakket, de Verificatie & Validatie (matrix), het opzetten van SE en templates in Relaties (en GRIP) en het inrichten van de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) voor het project.

ViS medewerker bij Rijkswaterstaat

Peter Vergouwe is sinds 2012 in dienst bij ViS Detachering en werkt als Senior Adviseur Systems Engineering aan meerdere projecten bij Rijkswaterstaat. In dit artikel lees je meer over zijn functie, projecten én waarom hij via ViS voor Rijkswaterstaat werkt.