rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) werkt dagelijks aan een mobiel en bereikbaar Nederland. Deze uitvoeringsorganisatie van het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu is waar het voor ViS Detachering in 2006 begon, toen de eerste ViS-medewerker als Adviseur Inkoop aan de slag ging bij de toenmalige Dienst Zuid-Holland. Er zouden nog vele volgen.

Vacatures bij rijkswaterstaat

hechte samenwerking

Rijkswaterstaat en ViS Detachering gaan samen als brood en boter. De eerste kandidaat trad na verloop van tijd bij Rijkswaterstaat in vaste dienst en de samenwerking beviel zo goed, dat beide partijen een mantelovereenkomst sloten voor nog eens vijf diensten. Sindsdien heeft ViS bijna honderd medewerkers ingezet en zijn er doorlopend twintig tot dertig mensen namens de detacheerder projectmatig bij RWS actief, op uiteenlopende projecten.

Functies bij Rijkswaterstaat

ViS-medewerkers bekleden diverse functies bij Rijkswaterstaat, waaronder:

 • Technisch Manager.
 • Contractmanager.
 • Manager Projectbeheersing.
 • Omgevingsmanager.
 • Adviseur Inkoop- en Contractmanagement.
 • Adviseur Projectbeheersing (met uiteenlopende verantwoordelijkheden voor financiën, risicomanagement, planning, scope- en wijzigingenbeheer interne kwaliteitsborging).
 • Disciplineleider Wegen.
 • Adviseur Omgevingsmanagement.
 • Ontwerper Wegen.
 • Adviseur Integrale Veiligheid.
 • Adviseur KES/SES.
 • Adviseur Technisch Management.
 • 3D Ontwerper.
 • Adviseur Systems Engineering.
 • Contractgemachtigde.
 • Adviseur Relaties/GRIP.
 • Toetser/Toetscoördinator.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om aan de slag te gaan voor de Rijkswaterstaat en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Projecten

De projecten van Rijkswaterstaat waar ViS-medewerkers bij betrokken zijn (geweest), laten een imposante diversiteit zien. Hieronder vijf voorbeelden van toonaangevende projecten:

A4 Delft-Schiedam

In 2012 begon Rijkswaterstaat met de aanleg van het (resterende) stuk snelweg Delft-Schiedam van de A4, een traject van zo’n 7 kilometer dwars door een dichtbevolkt gebied. De technische uitdagingen logen er niet om: omdat omwonenden de weg niet wilden zien, horen of ruiken, moest 2,6 kilometer half verdiept worden aangelegd en 1,4 kilometer zelfs volledig verdiept. Er moest een landtunnel van 2 kilometer komen onder een sportpark, net als een eco-aquaduct met een breedte van 100 meter, het grootste van Nederland.

ViS Detachering zette een Adviseur Omgevingsmanagement in, een plaatsvervangend Omgevingsmanager en een Financieel Adviseur Projectbeheersing. Alle drie stonden ze voor grote uitdagingen. Door de vele belanghebbenden – denk vooral aan omwonenden die voor geluidsoverlast vreesden – was het omgevingsmanagement complex. Ook de financiële huishouding was ingewikkeld. Niettemin kon dit ‘duurste stukje snelweg van Nederland’ in december 2015 worden opengesteld voor het autoverkeer.

Ring Utrecht

Rijkswaterstaat begon in 2006 met de aanpak van de filedruk rondom de Ring van Utrecht. Na verschillende varianten te hebben uitgewerkt kon tien jaar later het Ontwerp-Tracébsluit (OTB) Ring Utrecht worden vastgesteld. De A27 en A12 moesten meer capaciteit krijgen om de doorstroom vlotter en veiliger te maken, en de verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd moesten om die reden worden ‘ontweven’. Al sinds 2010 zijn meerdere medewerkers van ViS bij dit project betrokken, onder meer in het Ontwerpteam met (3D) Ontwerpers, een Ontwerpleider en een Adviseur SE/Relatics.

Combiplan Nijverdal

Dwars door het Twentse Nijverdal loopt de Grotestraat, een doorgang die zo druk werd gebruikt door het autoverkeer dat de ‘straat’ in de praktijk fungeerde als Rijksweg. Om de Grotestraat te ontlasten startte Rijkswaterstaat in 2008 met de aanleg van een echte Rijksweg, iets ten noorden van de Grotestraat en over een lengte van zes kilometer ‘gebundeld’ met de ernaast gelegen spoorbaan. Omdat de weg in bebouwd gebied moest komen, moest 500 meter ondertunneld worden aangelegd en één kilometer verdiept. Onder meer daardoor is het project complex geweest en kon de definitieve opening niet eerder plaatsvinden dan in 2015.

Vanuit ViS zijn meerdere medewerkers op dit project ingezet: een Adviseur Contracten, een Contractsecretaris en een Financieel Adviseur Projectbeheersing. Vooral laatstgenoemde was essentieel om de beheersing van het contract en daarmee de financiën inzichtelijk te krijgen en houden.

3e Kolk Beatrixsluis

In het Lekkanaal bij Nieuwegein ligt de Prinses Beatrixsluis, de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en met 50 duizend passerende schepen onderdeel van de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. In 2019 werd in de Beatrixsluis een derde kolk geopend, die groter, breder en dieper is dan de oudere twee kolken. In die derde kolk kunnen binnenvaartschepen, die steeds groter en ook talrijker worden, sneller worden geschut. Ook is een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen. ViS Detachering heeft aan dit project bijgedragen met de inzet van een Senior Adviseur Systems Engineering, die (mede)verantwoordelijk was voor het ontwerp van de kolk.

Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wil Rijkswaterstaat het aantal files verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar maken en de leefbaarheid verbeteren. Dat kan door een extra rijstrook aan te leggen, nieuwe geluidsschermen te plaatsen, deze weg ter hoogte van Amstelveen verdiept aan te leggen en de Schipholbrug te vervangen.

Peter Vergouwe is sinds 2012 in dienst bij ViS Detachering en werkt momenteel als Senior Adviseur Systems Engineering aan dit project. Lees hier waarom hij juist via ViS voor Rijkswaterstaat werkt.