MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn voor ViS Detachering van wezenlijk belang. Bij het streven naar ‘profit’ zoeken wij altijd een balans met twee andere p’s: ‘people’ en ‘planet’. Natuurlijk draait (ook) onze bedrijfsvoering om het maken van winst, maar alleen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat we rekening houden met de wereld om ons heen.

MVO

ViS onderscheidt zich onder andere van andere detacherings- en recruitmentbureaus, doordat wij vanuit de kern Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Samenwerken met partners doen we zo duurzaam mogelijk. We stimuleren elkaar tot duurzaamheid en ontwikkelen onszelf en elkaar daarin. Papier gebruiken we liever niet en autokilometers rijden we zo weinig mogelijk en voornamelijk elektrisch (het wagenpark is voor ruim 90% elektrisch).

Duurzaamheid

Het verlangen naar een vorm van ondernemen met nadrukkelijk oog voor duurzaamheid, is iets dat groeit in de samenleving. ViS wil die trend niet volgen, maar leiden. Wij inspireren onze partners om mee te gaan in onze werkwijze. We bekijken ons eigen handelen en dat van onze stakeholders voortdurend kritisch om ons te blijven ontwikkelen. Zo hebben wij het dak van ons kantoor in Reeuwijk benut door zonnepanelen te installeren, kopen wij onze attenties voor medewerkers duurzaam in en proberen wij onze ‘plastic footprint’ zo klein mogelijk te houden. Jaarlijks sponsoren we een goed (maatschappelijk) doel. Zo hebben wij de afgelopen jaren ons steentje bijgedragen aan Natuur & Milieu, Trees for All, Justdiggit en de Plastic Soup Foundation.

SROI

Uiteraard kennen de meeste mensen dit: Social Return On Investment (SROI). SROI betekent dat je als bedrijf in de maatschappij investeert door duurzaam te handelen en in te kopen. Als organisatie draag je zorg voor de arbeidsmarkt en zodoende ook voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Ruim 5% van ons personeelsbestand is op deze manier bij ons in dienst getreden. ViS draagt hieraan bij door scholing of sponsoring van opleidingen te stimuleren. Als goed opdrachtnemer juichen wij het dan ook alleen maar toe dat opdrachtgevers hier gepaste eisen aan stellen bij aanbestedingen en hier voldoen wij dan ook altijd ruimschoots aan.

Kennisoverdracht

Bij ViS dragen we sowieso graag kennis over, zowel binnen de organisatie als extern met opdrachtgevers en kandidaten. Hiervoor gebruiken we kennissessie, interViSies en project- of locatiebezoeken, waarbij wij ook bij de kennis een nadruk leggen op duurzaamheid. Zo hadden wij een kennissessie over het ‘gasloos’ maken van een woonwijk, aquathermie, maatschappelijk verantwoord inkopen en hebben wij een volledige kennissessie gehouden op de Infracampus; een kenniscentrum voor klimaatadaptatie en energietransitie.

Duurzame projecten

Om ons heen zien we steeds meer duurzame producten. In de supermarkt, op de boerderij en zelfs bij de autodealer. Overheden, aannemers, ingenieursbureaus en andere bedrijven in de bouwsector en de civiele sector – onze sector! – blijven niet achter. ViS ondersteunt deze ontwikkeling voor de volle honderd procent en een belangrijk deel van onze medewerkers is werkzaam op projecten met een duurzaam karakter (zoals klimaatadaptatie, circulair bouwen. Voor ons betekent duurzaamheid een bestendige relatie en een vorm van samenwerking waarin we elkaar stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

We mogen wel zeggen: MVO zit in ons DNA.

Werken voor ViS detachering? schrijf je nu in!