Privacyverklaring

ViS Detachering hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze kandidaten.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij je om persoonsgegevens. ViS houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring.

Het doel van ViS Detachering bij het verwerken van persoonsgegevens is tweeledig:

 1. Het kunnen verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan:
  1. Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures.
  2. Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature.
  3. Het, indien gewenst, sturen van e-mails over mogelijke vacatures.
 2. Het bieden van een carrièreplatform voor kandidaten/ingenieurs:
  1. Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
  2. De informatie die jij beschikbaar stelt, kan ook worden gebruikt om je te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van de content en het gebruik van de website.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met expliciete toestemming delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder jouw toestemming zullen wij geen gegevens doorgeven.

Door het invullen van het inschrijfformulier geef je ViS Detachering toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Hierdoor word je vrijblijvend klant van de dienstverlening van ViS Detachering. Wanneer je het niet op prijs stelt dat ViS Detachering jouw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kun je dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat ViS Detachering je geen diensten kan verlenen en dat het beperkingen met zich meebrengt.

Welke informatie wordt verzameld?

Inschrijfformulier en reageren op vacatures
Als gebruiker van ViS kun je een inschrijfformulier invullen, inschrijven op evenementen en reageren op vacatures. Hiervoor geef je ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De overige informatie die voor het persoonlijke profiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan ViS Detachering je helpen bij het vinden van passende banen.

Cookies
Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Voor meer informatie bekijk onze cookieverklaring.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw inschrijfgegevens bij ViS en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan waar wij ons aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene administratieplicht voor bedrijven zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek en de belastingwetgeving.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kun je gegevens in de database van ViS Detachering inzien, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan door een verzoek per e-mail naar info@visdetachering.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal ViS jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Mailingen zijn voorzien van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail.

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

 • het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen.
 • het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken.

Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw gegevens niet conform de wet- en regelgeving worden verwerkt.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar info@visdetachering.nl.