ontwerper civiele techniek

Wat is mooier dan werken aan een openbare ruimte waarin mensen prettig wonen, werken en recreëren? De Ontwerpers Civiele Techniek van ViS Detachering hebben niet alleen verstand van techniek, maar zeker ook een kloppend hart voor de bebouwde wereld om zich heen.

vacatures ontwerper civiele techniek

ontwerp en inrichting

Een Ontwerper Civiele Techniek haalt gepassioneerd alles uit een openbare ruimte wat erin zit. ViS Detachering kan professionele en ervaren Ontwerpers Civiele Techniek inzetten bij zowel opdrachtgevende organisaties – waaronder overheidsinstellingen, ontwikkelaars en particuliere investeerders – als opdrachtnemende partijen, zoals ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, onderaannemers en leveranciers.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als ontwerper civiele techniek aan de slag te gaan en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

hoe gaat een ontwerper civiele techniek te werk?

Het ontwerptraject dat een Ontwerper Civiele Techniek volgt, begint met het initiatief om een bouwproject op te starten. Dat initiatief wordt meestal genomen door een (lokale) overheid, die bijvoorbeeld woningen wil (laten) bouwen of een stuk grond heeft bestemd als nieuw bedrijventerrein. In hoofdlijnen bestaat een ontwerpproces uit de volgende vijf fases:

initiatieffase

In de initiatieffase wordt een bouwproject zo duidelijk mogelijk gedefinieerd, zodat een projectleider en een projectteam de opdracht kunnen ‘oppakken’. In deze fase doet de opdrachtgever – meestal is dat een lokale of provinciale overheid – ‘referentieprojecten’ als haalbaarheidsonderzoeken. Een provincie of gemeente kijkt bijvoorbeeld naar de financiële mogelijkheden en de bestuurlijke haalbaarheid: hoeveel draagvlak is er voor een project, in de politiek maar ook bij direct betrokkenen zoals omwonenden? Wat zijn de mogelijkheden om subsidies voor het project aan te vragen, bijvoorbeeld in Europa?

Heel belangrijk is dat er een PVE komt: een programma van eisen waarin staat beschreven waar nieuwe bebouwing of een verbouwing aan moet voldoen. Hoeveel woningen moeten er komen, hoe groot moeten die zijn en hoe zit het bijvoorbeeld met parkeergelegenheid? Of: voor welk soort bedrijvigheid willen we bouwen? Een PVE vormt samen met de bouwtekeningen de kern van een bouwproject.

definitiefase

In de definitiefase wordt een project verder ingevuld. Het is onder meer zaak om het PVE te laten toetsen door alle betrokken partijen, zoals beleidsmakers, beheerders, gebruikers en omwonenden. Vervolgens werken de projectleider en de projectmedewerkers, of in sommige gevallen een extern adviesbureau, het PVE uit tot een projectplan. Belangrijk daarbij zijn het tijdpad – hoe lang gaat het project duren, wanneer moet (welke fase ervan) klaar zijn? – en het kostenplaatje. Ook staat in het projectplan hoe de informatievoorziening naar betrokkenen moet verlopen en hoe de organisatie van het bouwproject precies in elkaar steekt.

Verder wordt een risicoanalyse gemaakt – welke problemen kunnen onderweg ontstaan en hoe lossen we die op? – net als een plan van aanpak en een communicatieplan: hoe houden we alle betrokkenen op de hoogte van het verloop van het bouwproces? Het projectplan vormt de definitieve opdracht voor verdere uitwerking van het project en wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, de projectleider en alle betrokken projectteamleden, zoals een assistent projectleider,

werkvoorbereider, projectmedewerker, directievoerder/toezichthouder, beheerder, verkeerskundige of bijvoorbeeld een ‘groentechneut’.

ontwerpfase

Is het projectplan volledig goedgekeurd, dan start de ontwerpfase. De projectmanager vormt een ontwerpteam met verschillende adviseurs die het project technisch uitwerken en de begroting van het project opstellen.

voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase werken de engineers, de werkvoorbereiders en de tekenaars het ontwerp gedetailleerd uit tot een definitief ontwerp, zodat het concreet wordt richting de uitvoering. Belangrijk in deze fase is dat alle benodigde vergunningen en ontheffingen worden verleend. In deze fase vinden de aanbesteding en de gunning plaats, en daarna de contractvorming met een aannemer of aannemerscombinatie.

uitvoeringsfase

Is de aannemer geselecteerd en zijn alle voorbereidingen getroffen, dan kan het project van start gaan: de realisatie kan beginnen. De (hoofd)aannemer begint met de inkoop, de planning en de bouwplaatsinrichting. Nauwkeurig gedetailleerde uitvoeringsontwerpen zorgen voor een zorgvuldige uitvoering van het werk. Voor de omgeving is deze realisatiefase de meest zichtbare fase van het project; er worden immers fysiek werkzaamheden uitgevoerd. Na oplevering wordt het project overgedragen aan de opdrachtgever of beheerder.

alle soorten projecten

De functie van Ontwerper Civiele Techniek komt voor bij vrijwel alle soorten bouwkundige en civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Denk bij bouwkundige projecten aan de nieuwbouw, de renovatie en het onderhoud op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw. Binnen de civiele techniek kunnen we denken aan aanleg, reconstructies en onderhoud op het gebied van:

 • Wegenbouw.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties).

waar werkt een ontwerper civiele techniek?

De rol van Ontwerper Civiele Techniek komt voor bij opdrachtgevende partijen, zoals:

 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Waterschappen.
 • Hoogheemraadschappen.
 • Rijkswaterstaat (RWS).
 • Rijksgebouwendienst.
 • Ministerie van Defensie
 • Regionale uitvoeringsdiensten.
 • Projectontwikkelaars.
 • Woningbouwverenigingen.
 • Vastgoedbedrijven.

Daarnaast vinden we de functie van Ontwerper Civiele Techniek bij opdrachtnemende partijen, zoals:

 • Ingenieursbureaus.
 • Adviesbureaus.
 • Architectenbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus.
 • Aannemers.

belangrijk lid van het projectteam

Een Ontwerper Civiele Techniek is lid van het projectteam en verantwoordelijk voor het opstellen van uiteenlopende ontwerpen in verschillende fases van een (bouw)project. Hij of zij doet variantenstudies in de haalbaarheidsfase van projecten door middel van schetsontwerpen (SO). Ook werkt een Ontwerper technisch haalbare ontwerpen uit voor het voorlopig ontwerp (VO), het definitief ontwerp (DO), het bestekontwerp (of de bestektekeningen) en het uitvoeringsontwerp (UO).

Een Ontwerper Civiele Techniek:

 • ïDraagt zorg voor een optimale inpassing van de projectopgave in de bestaande ruimte, conform de masterplannen en de ontwikkelingsplannen.
 • ïLevert ruimtelijke basisinformatie aan een project ten behoeve van de ruimtelijke voorwaarden. Ook bepaalt hij of zij mede de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de variantenstudie. Na deze studie ontwikkelt een Ontwerper Civiele Techniek de voorkeursvariant op het gewenste detailniveau.
 • ïVerzorgt de afstemming met betrokkenen rond het project: de projectmanager en de (overige) projectteamleden. Een Ontwerper Civiele Techniek heeft een (technisch) adviserende rol en is in staat om een goed onderbouwde presentatie te geven over de gemaakte ontwerpkeuzes.

functie-eisen

functie-eisen

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de richting civiele techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW); infratechniek; bouwkunde; stedenbouw of architectuur, aangevuld met vakgerichte cursussen.

Je beschikt over technische kennis en vaardigheden en hebt gevoel voor kosten en verschillende belangen. Je hebt kennis van verschillende soorten ontwerpprogrammatuur en software.

competenties

De volgende competenties horen bij deze functie:

 • Resultaatgericht.
 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Oplossingsgericht.
 • Proactief.
 • Daadkrachtig.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Zelfstandig.
 • Stressbestendig.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Buiten de kaders om kunnen denken.
 • Nauwkeurig.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Een Ontwerper Civiele Techniek gebruikt verschillende softwarepakketten, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Civil 3D.
 • MX.
 • Revit.
 • Infogroen.
 • Vectorworks.
 • Animatieprogramma’s.
 • Arkey.
 • BIM-workflows.
 • Microsoft Office Pakket (Word, Exel, MS Project).

gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen

SO Schetsontwerp
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
UO Uitvoeringsontwerp
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties
RWS Rijkswaterstaat
BIM Building Information Modeling
MX Staat voor softwareprogramma