Disclaimer

ViS Detachering verzoekt je onderstaande informatie over onze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Disclaimer

Door deze site te raadplegen stem je automatisch in met onze voorwaarden. De webpagina’s en de overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van ViS Detachering. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van ViS Detachering. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid

ViS wijst alle aansprakelijkheid jegens welke partij dan ook af voor mogelijke directe, indirecte of bijzondere schade of gevolgschade. Dit geldt ook voor enige (andere) schade die is ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel schade die is ontstaan door de onmogelijkheid om van onze website of de inhoud daarvan gebruik te maken, of van (andere) websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt kan op elk moment en zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Zie ook onze privacyverklaring.