Werken voor Overheidsinstanties

De medewerkers van ViS werken bij diverse overheidsinstanties. Hierbij valt te denken aan: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De functies die zij vervullen zijn zeer divers. Onze specialisten zijn aan het werk bij de volgende overheidsinstanties:

Opdrachtgevers: Overheidsinstanties

ABG-organisatie

ViS Detachering biedt bij de ABG-organisatie ondersteuning door het vervullen van diverse functies. Dit samenwerkingsverband is een succes, mede doordat wij dezelfde kernwaarden met elkaar delen: persoonlijk, duurzaam en samenwerkingsgericht.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

BAR-organisatie

Waar ViS energie van krijgt sluit vlekkeloos aan bij de doelstelling van de BAR-Organisatie. We zijn toegewijd en houden onze aandacht bij onze kernwaarden: communicatie, vertrouwen en enthousiasme. Deze drie kernwaarden zijn voor zowel ViS als BAR erg belangrijk en zijn het voetstuk van beide organisaties.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Delta Infra

De samenwerking met Delta Infra is gestart, omdat zij een vervanger zochten op de afdeling Vergunningen en Grondzaken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het signaleren en vertalen van ontwikkelingen op het gebied van planologische gebiedsontwikkeling.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Alblasserdam

Voor de gemeente Alblasserdam leveren we extra kennis en capaciteit op de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte. De projecten betreffen het gehele civieltechnische scala (bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering, openbare ruimte).

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Almere

Bij de gemeente Almere levert ViS ondersteuning binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB). Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Bij gemeente Alphen aan den Rijn levert ViS Detachering extra kennis en capaciteit binnen diverse civieltechnische specialismen en zijn onze medewerkers actief betrokken bij allerlei projecten binnen het vakgebied.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

ViS Detachering levert ondersteuning op de afdeling Projecten en Programma’s, het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf en het projectmanagementbureau van gemeente Amersfoort. Zo zijn er via ViS een Omgevingsmanager en Stedenbouwkundige werkzaam.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Bij gemeente Amsterdam zijn er op vele facetten binnen de civiele techniek en bouwkunde medewerkers van ViS geplaatst. Met de specialistische expertise waarover de medewerkers van ViS beschikken, begeleiden ze de belanghebbenden gedurende de diverse projectfasen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom

Voor gemeente Bergen op Zoom levert ViS Detachering extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies. Binnen het gehele civieltechnische scala biedt ViS ondersteuning, denk hierbij aan projecten op het gebied van bestrating, bruggen, verkeer en groen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Bernheze

ViS Detachering levert bij gemeente Bernheze doormiddel van de inzet van haar medewerkers ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie en het implementeren van de omgevingswet. Een samenwerking om trots op te zijn.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Het blijft bijzonder om te werken voor de gemeente waar je gevestigd bent. Dit doen we voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tot een aantal jaar geleden zat het gemeentehuis zelfs bij ons om de hoek. Er is al lange tijd een relatie, maar vanaf 2015 is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk officieel een opdrachtgever.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Buren

Gemeente Buren en ViS Detachering hebben een goede, duurzame relatie. Deze is meer dan tien jaar geleden ontstaan door de aanvraag van één van onze oud-collega’s. Via ViS zijn er een Bestektoetser, Projectleider, Beheerder Riolering werkzaam bij Gemeente Buren.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Capelle aan den IJssel

ViS Detachering levert een bijdrage bij gemeente Capelle aan den IJssel op het gebied van het ontwerp, de engineering en werkvoorbereiding voor diverse projecten in de openbare ruimte. In de vorm van een Werkvoorbereider en Projectleider Civiele Techniek.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Delft

ViS Detachering biedt de gemeente Delft ondersteuning door het inzetten van een Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft vernieuwing hoog in het vaandel staan, evenals duurzaamheid en samenwerkingen met betrokken partijen. Dit is een goede match met ViS!

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Den Bosch

Bij gemeente Den Bosch levert ViS Detachering door middel van de inzet van meerdere medewerkers een actieve bijdrage aan diverse civieltechnische projecten. Zo is er een Toezichthouder, Werkvoorbereider, Adviseur en Projectleider werkzaam bij deze gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Bij een van de oudste steden van Nederland, Gemeente Dordrecht levert ViS kennis en kunde binnen het Ruimtelijk Domein. Er is een Programmamanager Ruimtelijk Domein, die leiding geeft over projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Dronten

Bij de Gemeente Dronten levert ViS kennis en kunde via een Casemanager WABO. Deze Casemanager is het aanspreekpunt op het gebied van de WABO en geeft voorlichting aan klanten. Er wordt volop ontwikkeld in deze gemeente en men gaat uitdagingen niet uit de weg.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Via ViS zijn er bij gemeente Eindhoven, wel bekend om zijn innovatieve aard en vindingrijkheid op het gebied van technologie en design, een Planoloog en Stedenbouwkundige werkzaam voor de ontwikkelingen binnen de Ruimtelijke Ordening.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Etten-Leur

ViS heeft al vele jaren een goede relatie met de gemeente Etten-Leur. Meerdere Projectleiders werken voor deze gemeente of hebben voor deze gemeente gewerkt. Eén van onze medewerkers is enige tijd geleden in vaste dienst bij de gemeente getreden.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren is een gemeente die het verschil wilt maken en is hartelijk, betrouwbaar en ondernemend in haar doen en denken. Bij de gemeente Gooise Meren levert ViS ondersteuning op het gebied van toezicht in de openbare ruimte.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem is volop in ontwikkeling. Deze toekomstgerichte blik en de wil te blijven ontwikkelen past perfect bij ViS Detachering. Samen hopen we dan ook in de toekomst samen te kunnen blijven werken aan mooie projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. Toen ViS net gestart was, is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Directievoerder, Toezichthouder en (Assistent) Projectleider.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in ons land. Bij deze innovatieve en mensgerichte gemeente zijn via ViS meerdere professionals werkzaam in de vakgebieden zoals bijvoorbeeld Stedenbouwkunde en Verkeerskunde.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Hardinxveld- Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft haar inwoners en ondernemers hoog in het vaandel staan. Met trots werken wij samen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, wij bieden de gemeente ondersteuning ten behoeve van het beheer van de wegen en riolering.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Dit past perfect bij de visie van ViS Detachering. Wij zijn dan ook verheugd met de samenwerking met deze groene gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Houten

De inwoners van Houten zijn erg te spreken over de infrastructuur. Via ViS Detachering is er een Senior Vergunningverlener WABO werkzaam bij de gemeente Houten. Zo dragen wij ook ons steentje hieraan bij.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem is er voor jong en oud, binnen deze gemeente is iedereen gelijk. Via ViS Detachering is een WABO Casemanager/ Bouwplantoester werkzaam.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, evenals persoonlijke benadering en het creëren van duurzame relaties. Dit zijn een aantal raakvlakken die gemeente Katwijk en ViS Detachering met elkaar gemeen hebben.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Krimpenerwaard

ViS Detachering en Gemeente Krimpenerwaard hebben een belangrijke overeenstemming, het vooruit willen en het oog gericht op de toekomst. En bovenal willen beide partijen het beste voor haar werknemers.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Lansingerland

Projecten voor de openbare ruimte worden bij de gemeente Lansingerland op regiebasis uitgevoerd. Dit betekent dat projecten inhoudelijk door externe partijen worden uitgevoerd. Wij hebben diverse medewerkers bij deze gemeente ingezet.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Leiden

Bij de gemeente Leiden worden de projecten voor de openbare ruimte vanuit het beheer door het eigen ingenieursbureau voorbereid en tot en met de realisatie geleid. Dit ingenieursbureau is al een lange tijd een opdrachtgever van ViS Detachering.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Meierijstad

Voor gemeente Meierijstad levert ViS Detachering extra kennis en capaciteit op het gebied van water en riolering. Via ViS Detachering is een Projectleider Riolering en Water aan de slag gegaan bij deze groene gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Nederlek

ViS Detachering draagt bij aan het grootschalige beheer van de groene ruimte bij de gemeente Nederlek. Enkele groenbeheerders zijn verantwoordelijk voor de optimalisatie van gemeentelijk groen, zoals parken, plantsoenen, gras- en sportvelden.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

ViS Detachering levert bij gemeente Nieuwegein ondersteuning ten behoeve van Vergunningaanvragen voor bouwwerkzaamheden en activiteiten gericht op het bestemmingsplan van de gemeente. Wij zijn trots dat wij hier als ViS Detachering een bijdrage aan mogen leveren.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Nijkerk

ViS Detachering levert bij gemeente Nijkerk ondersteuning ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte, met name op het groen binnen de gemeente gericht. Zo is er onder andere een Adviseur Openbare Ruimte werkzaam via ViS bij deze gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Nissewaard (Spijkenisse)

Binnen de gemeente Nissewaard wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voorbereid door de gemeente zelf. Ten behoeve van het interne ingenieursbureau heeft ViS een senior werkvoorbereider, bestekschrijver ingezet.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Oosterhout

Sinds 2019 werken de gemeente Oosterhout en ViS Detachering met succes samen. Wij zetten hier meerdere ViS-professionals in, zij werken in deze gemeente met veel plezier aan mooie projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Oud- Beijerland

Voor de gemeente Oud-Beijerland is er zowel een Projectleider, Directievoerder als een Werkvoorbereider ingezet via ViS. De Projectleider heeft diverse complexe civieltechnische projecten aangestuurd.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Papendrecht

Bij de Gemeente Papendrecht is er via ViS zowel een Projectleider als een Projectmedewerker betrokken bij diverse civieltechnische projecten. Zij zijn betrokken bij het gehele traject, van ontwerp tot en met de aanbesteding.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk groeit snel en is ambitieus. ViS Detachering draagt een steentje bij aan de verwezenlijking van haar ambities door de inzet van een Beleidsmedewerker binnen het domein Stadsbeheer.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Roosendaal

Bij het ingenieursbureau van de Gemeente Roosendaal verzorgen we tijdens de uitvoeringsfase de directievoering UAV en toezicht voor de civieltechnisch aanleg-en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Bij gemeente Rotterdam vervult ViS Detachering voor meerdere afdelingen uiteenlopende opdrachten en functies. Bijvoorbeeld bij Ingenieursbureau Stad, Beheer Water en Riolering en Stadsontwikkeling.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht

Stichtse Vest is een gemeente dat gevestigd is binnen provincie Utrecht. Het is een vrij jonge gemeente en telt bijna zeventigduizend inwoners. Bij deze gemeente heeft ViS Detachering voor invulling van de rol van Projectleider Civiele Techniek gezorgd.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Uden

Voor gemeente Uden heeft ViS Detachering versterking geleverd op het gebied van juridische advisering bij de ontwikkeling van ruimtelijke en juridisch-planologische regelingen, procedures en ontwikkelvraagstukken.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Bij de gemeente Utrecht zet ViS Detachering al een aantal jaar medewerkers in op een diversiteit aan rollen. Zo draagt ViS Detachering onder meer bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zeven gemeenten en heeft in totaal bijna 50.000 inwoners. Deze prachtige gemeente kenmerkt zich door het vele groen en de nabij gelegen rivieren. Met veel plezier werken wij samen en biedt ViS de gemeente ondersteuning op het gebied van casemanagement.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Venloo

Binnen de gemeente Venlo heeft ViS invulling verzorgd voor rollen op het gebied van Groen- en Cultuurtechniek op integrale projecten binnen de gemeente, zowel nieuwe aanleg- als onderhouds-projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Vijfheerenlanden

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden staat verbinding hoog in het vaandel, dit is een mooie gelijkenis met ViS. Bij ViS Detachering vinden we verbinding ook belangrijk, samen sta je per slot van rekening sterker dan alleen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Voorschoten

Gemeente Voorschoten is met haar groene temperament een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Voor deze gemeente heeft ViS Detachering de rol van Bouwinspecteur ingevuld.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Waterland

Vis Detachering is een samenwerking aangegaan met Gemeente Waterland. Met onze kennis en kunde binnen het vakgebied Bouwkunde en Civiele Techniek vormt dit een mooie combinatie met deze gemeente, omdat zij over een groot aantal monumenten beschikken.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente West Betuwe

ViS Detachering levert bij gemeente West Betuwe ondersteuning op het gebied van groenbeheer. Samen met de gemeente werkt ViS Detachering aan de ambities van de gemeente. West-Betuwe deelt dezelfde kernwaarden als ViS, namelijk die van dienstverlenend, mensgericht, vakbekwaam en vertrouwen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Westland

Al geruime tijd terug is er een samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente Westland en ViS Detachering. ViS heeft onder meer de projectleiding over de gebiedsontwikkeling en complexe projecten in de openbare ruimte verzorgd.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Wijdemeren

Voor de afdeling Toezicht en Handhaving was gemeente Wijdemeren op zoek naar versterking van het team. ViS Detachering heeft met succes een bijdrage geleverd aan deze zoektocht. En nu is er een Medewerker Toezicht en Handhaving werkzaam binnen de gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zeist

De samenwerking tussen Gemeente Zeist en ViS Detachering is nog jong, maar blijkt door de gedeelde normen en waarden direct een goede match. Zowel de gemeente Zeist als ViS Detachering houden van groen en hechten veel waarden aan persoonlijk contact.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Sinds 2018 is ViS Detachering een samenwerking aangegaan met Gemeente Zoetermeer. Dit bevalt zo goed dat hiermee inmiddels een stevige basis is gelegd voor een langdurige succesvolle samenwerking.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zoeterwoude

Bij gemeente Zoeterwoude heeft ViS Detachering in de loop van de jaren een fijne samenwerking opgebouwd. ViS biedt bij deze groene gemeente ondersteuning op het gebied van beleid en beheer van civieltechnische kunstwerken.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas in de Randstad is de schakel tussen land en stad: de gemeente biedt volop ruimte voor groen, recreatie en dorps wonen in het drukbevolkte deel van Nederland. Voor deze gemeente levert ViS Detachering extra mankracht op het gebied van Civiele Techniek.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zwijndrecht

ViS Detachering biedt Woonkwartier ondersteuning bij bouw projecten.Via ViS Detachering zijn er meerdere Verkeerskundigen werkzaam bij gemeente Zwijndrecht. Dit resulteert in een fijne samenwerking met deze bruisende gemeente.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle is een bruisende en veelzijdige Hanzestad en werkt met ruim 1000 collega’s aan een bloeiend, groeiend en vitaal Zwolle. De gemeente is een moderne organisatie waar je ruimte en verantwoordelijkheid krijgt.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam

ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Ingenieursbureau Drechtsteden

ViS Detachering werkt al jaren nauw samen met Ingenieursbureau Drechtsteden. We verzorgen de inzet voor zeer uiteenlopende rollen, zoals die van Medior en Senior Werkvoorbereiders, Projectingenieurs en Ontwerpers. Zij werken aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Ingenieursbureau Gemeente Den Haag

Bij het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag levert ViS Detachering ondersteuning bij de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte van de stad.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst De Vallei

Bij de omgevingsdienst De Vallei verzorgen diverse medewerkers van ViS Detachering de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek

Voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft ViS Detachering ondersteuning geleverd bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken. Deze regionale uitvoeringsorganisatie werkt volgens een gemeenschappelijke regeling voor de provincies Flevoland en Noord-Holland.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Recent is ViS Detachering een samenwerking aan gegaan met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Wij zijn er blij mee deze mooie opdrachtgever te mogen ondersteunen bij haar activiteiten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voor de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied leveren we ondersteuning bij diverse Toezichthoudersrollen. Inmiddels zijn verschillende mensen via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst aan de slag.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Voor de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied leveren we ondersteuning bij diverse Toezichthoudersrollen. Inmiddels zijn verschillende mensen via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst aan de slag.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Omgevingsdienst Regio Utrecht streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Een Toezichthouder Bouwwerkzaamheden is namens ViS het team van de Omgevingsdienst komen versterken. Deze samenwerking verloopt erg goed!

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Politie

Sinds 2019 is er een samenwerking ontstaan met de Politie. ViS biedt de Politie ondersteuning op het gebied van huisvestingsprojecten door het inzetten van een ervaren Planner.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

ProRail

Sinds 2009 werkt ViS samen met ProRail voor de inzet van medewerkers in uiteenlopende vakgebieden, van Systems Engineering tot Bouwmanagement en van Projectadministrateurs tot Kostendeskundigen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Provincie Gelderland

Vis Detachering biedt Provincie Gelderland ondersteuning bij de Renovatie en Restauratie van museum Kam. Een flinke uitdaging. En dat past bij ViS Detachering. Want net als Provincie Gelderland draaien ViS Detachering en zijn medewerkers hun hand daar niet voor om.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is een overheidsinstelling die volop in ontwikkeling is. De provincie richt zich onder meer op ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Provincie Utrecht

ViS Detachering ondersteunt de Afdeling Wegen van de Provincie Utrecht met een Projectleider Voorbereiding (wegen)infrastructuur. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten, waaronder het ontwerpen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Bij de provincie Zuid Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers inzet. Onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ViS Detachering levert een diversiteit aan medewerkers aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Rijkswaterstaat

In 2006 is de eerste medewerker van ViS bij Rijkswaterstaat (toenmalig Dienst Zuid-Holland) gestart in de functie van Adviseur Inkoop. Sinds die tijd heeft ViS 100 medewerkers ingezet en zijn er doorlopend circa 20 tot 30 mensen projectmatig actief op uiteenlopende projecten.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

TU Delft

Het goede contact tussen de TU Delft en ViS Detachering op het gebied van Risicomanagement is een aantal jaren geleden uitgebreid. Via een oud-medewerker van ViS werden we met een aantal andere partijen gevraagd om kandidaten voor te stellen voor de vacature Planner.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Van Oord

De wegen kruisen bij ViS Detachering en bij Van Oord met het niet volledig werken volgens de boekjes. Nee, beide bedrijven geloven dat er meer in zit dan alleen de geschreven regels. Ze willen allebei dat hun collega’s het werk verrichten met passie en met plezier. Beide bedrijven geloven erin dat dit werkt, werken vanuit passie.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta werkt sinds twee jaar volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Aangezien ViS ruime ervaring heeft door haar medewerkers die het IPM-model al jarenlang toepassen.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Werkorganisatie Druten Wijchen

De gemeente Druten en gemeente Wijchen hebben besloten om de handen in één te slaan en samen te werken aan de grotere opgaven die beide gemeenten op de plank hebben staan, hiervoor is de Werkorganisatie Druten Wijchen opgericht.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Werkorganisatie Duivenvoorde

De Werkorganisatie Duivenvoorde is een samenwerkingsverband tussen gemeente Wassenaar en Voorschoten. Met ruim 350 collega’s werken zij er aan om voor de gemeenschap het verschil te maken. ViS Detachering onderstreept deze visie van harte. We zijn dan ook trots om met deze organisatie samen te mogen werken.

Ga te werk bij deze opdrachtgever

Ook aan de slag bij één van onze opdrachtgevers?

Naast overheidsinstanties werken wij ook samen met ingenieurs-, advies- en architectenbureaus en aannemers. Bekijk ook onze vacatures Bouwkunde en Civiele techniek.

    privacyverklaring*