Juridisch Adviseur

Opdrachtgevers zijn bij ViS Detachering aan het goede adres voor het inhuren van een vakkundig  Juridisch Adviseur. Op die manier ondersteunen wij opdrachtgevers met juridische vraagstukken betreffende handhaving. We zijn daarin vertegenwoordigd bij opdrachtgevende organisaties zoals provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Een Juridisch Adviseur Handhaving maakt een belangrijk onderdeel uit van het vergunningverleningsproces.

Wat doet een Juridisch Adviseur Handhaving?

Een Juridisch Adviseur geeft advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In deze rol word je breed ingezet met het afhandelen van complexe en politiek/bestuurlijk gevoelige handhavingszaken. Zo ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van de handhavingsprocedures op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het maken van vooraankondigingen, het voeren van zienswijzegesprekken en het maken van handhavingsbeschikkingen, zoals last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken.

Verder behandel je bezwaar- en beroepszaken, vertegenwoordig je de gemeenteraad en geef je input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Daarnaast bewaak je de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega’s uit andere teams van andere afdelingen.

Functie-eisen Juridisch Adviseur handhaving

Je dient een afgeronde HBO/WO opleiding te hebben binnen het juridische spectrum (bijvoorbeeld Bestuursrecht of Omgevingsrecht). Aantoonbaar werkervaring op het gebied van coördineren en regisseren van juridische processen. Ervaring met termijnbewaking op het gebied van bouwen, RO en milieu. In staat om advies te geven vanuit een integrale juridische benadering van handhavingsvraagstukken en procedures.

Er zijn verschillende cursussen en opleidingen binnen het vakgebied die bijdragen aan het gevraagde kennisniveau. Denk hierbij aan:

 • WABO
 • AWB
 • Wro
 • Bouwbesluit
 • Bijzondere wetten
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingsrecht
 • Milieuregelgeving
 • Asbest
 • Mediation
 • ABW
 • Omgaan met agressie en geweld
 • PGS 15
 • Besluit bodemkwaliteit

Competenties Juridisch Adviseur

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerkingsgericht
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Analytisch
 • Gestructureerd
 • Om kunnen gaan met complexe situaties
 • Resultaatgericht
 • Oplossingsgericht
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Kwaliteitsbewust
 • Nauwkeurig
 • Voel voor politieke-bestuurlijke belangen
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Besluitvaardig
 • Betrokken
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Overtuigend
 • Goede adviesvaardigheden
 • Accuraat
 • Verbinder

Softwarekennis

 • Squit XO
 • Wave
 • OpenWave
 • BWT4all
 • Corsa
 • Mozard
 • MS Office

Gebruikte afkortingen

WABO – Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Bro – Besluit Ruimtelijke Ordening
APV – Algemene Plaatselijke Verordening
Wro – Wet Ruimtelijke Ordening
ABW – Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht
AWB – Algemene Wet Bestuursrecht
PSG15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Andere juridische functies

 • Juridisch adviseur grondzaken
 • Juridisch adviseur omgevingsrecht
 • Juridisch adviseur WABO
 • Planjurist
 • Juridisch beleidsmedewerker APV / Bijzondere Wetten