Projectleider Bouw

Een Projectleider Bouw is verantwoordelijk is voor de succesvolle realisatie van een project, van de ontwerpfase tot en met de afronding of een gedeelte daarvan.

Wat is het verschil tussen een Projectleider Bouw en een Projectmanager Bouw?

De functienaam Projectleider Bouw wordt vaak als een synoniem gezien voor Projectmanager, terwijl er in de praktijk wel een onderscheid kan worden gemaakt. Bij projecten van langere duur met een grote impact en complexiteit, een groot budget, meerdere stakeholders en een groot aantal projectleden is er vaak een hiërarchisch onderscheid tussen deze functies. Projectleiders managen veelal kleinere projecten of een onderdeel van een groot project, waarop enkele projectleden (in FTE) werkzaam zijn. Projectmanagers managen veelal grote projecten en hebben vaak één of meerdere Projectleiders onder zich, die delen van hun project leiden. Dit mag niet worden verward met een programmamanager die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een programma (met verschillende projecten en Projectmanagers) binnen een organisatie.

Wat doet een Projectleider Bouw?

Projectleiders managen een project of delen van een project afhankelijk van de duur en omvang. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de projectplanning, het organiseren van de uitvoering, het aansturen van het projectteam, de bewaking van de voortgang en eventuele projectrisico’s, in combinatie met de informatievoorziening aan en het creëren van draagvlak bij alle interne en externe stakeholders en de bijbehorende projectverantwoording.

Veel organisaties werken volgens standaard projectmanagementmethodieken zoals PRINCE2 van PRINCE (PRojects IN Controlled Environments), PMBok (Project Management Body of Knowledge) van het PMI (Project Management Institute) en IPMA van het gelijknamige IPMA (International Project Management Association).

Waar werken Projectleiders?

Als Projectleider Bouw ben je werkzaam bij de overheid of in het bedrijfsleven, zoals bij aannemers en ingenieurs- en adviesbureaus

Hoe word je Projectleider?

Er is geen studie die opleidt tot Projectleider: over het algemeen groeien mensen vanuit een ondersteunende functie door naar de rol van Projectleider. Hiertoe volgen ze vaak trainingen en cursussen op het gebied van (project)management. Deze worden onder andere aangeboden door de Nederlandse tak van het projectmanagement-platform IPMA (International Project Management Association).