toezichthouder civiele techniek

Een Toezichthouder Civiele Techniek is het eerste aanspreekpunt voor alle ‘stakeholders’: partijen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij (de uitvoering van) een project. De inzet van ervaren professionals als Toezichthouder is een van de manieren waarop ViS Detachering opdrachtgevers ondersteunt met bouwbegeleiding.

toezichthouder civiele techniek

Meer over de functie

omgevingsmanagement

Een Toezichthouder, ook wel Opzichter genoemd, treedt op namens de directievoerder. Hij of zij verzorgt het omgevingsmanagement van een project: zorgt dat de belangen van de verschillende ‘stakeholders’ worden behartigd. Dat zijn niet alleen partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een project, zoals aannemers, maar ook alle mensen, bedrijven en organisaties die de gevolgen ervan ondervinden. Denk aan omwonenden, of bijvoorbeeld fietsers, automobilisten of een busmaatschappij die een weg tijdelijk niet kan gebruiken.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Toezichthouder binnen de wereld van Civiele Techniek te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

dagelijks toezicht

De Toezichthouder houdt namens de opdrachtgever dagelijks toezicht op het project en brengt daarover verslag uit aan de directievoerder. Hij of zij bewaakt bovendien de kwaliteit, de planning en de financiën van het project. Ook ziet een Toezichthouder erop toe dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Medewerkers moeten bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zorgvuldig gebruiken, zoals werkhandschoenen, een reflecterende veiligheidsjas of schoenen met stalen neuzen.

administratie en toetsing

Verder verzorgt een Toezichthouder de projectadministratie en de bestekadministratie: het beheer van in- en uitgaven en de financiële voortgang van het project. Ook doet een Toezichthouder de controles die nodig zijn voor de (juridische) oplevering daarvan, en toetst rekeningen en declaraties, onder andere van aannemers. Over de financiële voortgang en dingen als afwijkingen en meer- en minderwerk rapporteert de Toezichthouder aan zijn Projectleider. Een Toezichthouder woont bouwvergaderingen bij, stelt bouwverslagen op en neemt bij afwezigheid van de directievoerder of projectleider diens taken waar.

opdrachtgevers en projecten

wie zijn de opdrachtgevers?

Een Toezichthouder of Opzichter is actief bij projecten in de openbare ruimte. De opdrachtgevers zijn meestal overheidsinstellingen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat, of anders adviesbureaus of ingenieursbureaus.

welke projecten?

Toezichthouders of Opzichters zijn namens opdrachtgevende partijen actief in de uitvoeringsfase van verschillende soorten projecten:

 • Wegenbouw.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kabels en leidingen.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties).

functie-eisen

functie-eisen

 Je dient een afgeronde MBO/MTS- of HBO/HTS-opleiding te hebben in de richting civiele techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW) of infratechniek. Of eventueel een andere opleiding, aangevuld met HBO technische bedrijfskunde of vakgerichte cursussen.

Je beschikt over een stevige persoonlijkheid met inhoudelijke en technische kennis van het vakgebied. Je dient kennis te hebben van relevante wet-en regelgeving, zoals VCA (VOL), ARBO, VGM, KAM. Ook dien je bekend te zijn met diverse contractvormen op het gebied van RAW, UAV, UAV-GC, D&C, E&C, SCB en EMVI.

Bij voorkeur heb je relevante ervaring met projectmatig werken, projectbeheersing en contractbeheersing, en met het opstellen van rapportages.

competenties

De volgende competenties behoren bij de functie van Toezichthouder:

 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Kunnen omgaan met complexe situaties.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Daadkrachtig.
 • Dienstverlenend.
 • Zelfstandig.
 • Stressbestendig.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Nauwkeurig.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokkenheid.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functie worden verschillende softwarepakketten gebruikt, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • Bakker en Spees.
 • KPD.
 • GWW Bestek.
 • SAP.
 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Microsoft Office Pakket.

afkortingen

Gebruikte afkortingen

GWW

Grond-, Weg- en Waterbouw

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

VCA – VOL

Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

VGM

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

SCB

Systeemgerichte Contractbeheersing

EMVI

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

URSCB

Uniforme Registratie Systeemgerichte Contractbeheersing

IPM

Integraal Projectmanagement

D&C

Design en Construct

E&C

Engineering en Construct

EKB

Externe Kwaliteitsborging

VTW

Voorstellen tot Wijziging

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

OV

Openbare Verlichting

VRI

Verkeersregelinstallaties