Technisch Beheerder

Wat doet een Technisch Beheerder

Een Technisch Beheerder speelt een cruciale rol in het behoud van de (beeld)kwaliteit en ook de veiligheid binnen de openbare ruimte. Bovendien heeft hij een sterk adviserende rol. Hij adviseert over het opstellen van beleids- en beheerplannen en is verantwoordelijk voor een beheers- en onderhoudsstrategie.

Naast het adviseren over het technisch beheer en onderhoud van de openbare ruimte, levert hij een belangrijke bijdrage aan het opstellen van beheersplannen. Hij stelt een (meerjaren)planning (MJOP) en een werkplan op, die duidelijk maken welke onderhoudswerkzaamheden en beheersmatige inspanningen nodig zijn. Hij waakt over de beschikbare onderhouds- en beheersbudgetten en brengt de kosten in kaart. Ook ziet hij erop toe dat geaccordeerde werkplannen correct en tijdig worden uitgevoerd en houdt hij toezicht op alle beheersmatige handelingen die worden uitgevoerd door zijn eigen medewerkers of door derden. Worden werkzaamheden uitgevoerd door een aannemingsbedrijf, dan houdt een Technisch Beheerder toezicht op naleving van een beeldbestek of prestatiecontract.

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor omwonenden, vooral in het geval van een publiek-private samenwerking. Omwonenden kunnen bij hem terecht met meldingen en klachten.

Tot slot heeft een Technisch Beheerder de taak om goed op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Waar werkt een Technisch Beheerder?

Een Technisch Beheerder is werkzaam in de openbare ruimte en werkt voornamelijk voor overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Hij kan worden ingezet voor het in stand houden en monitoren van de kwaliteit en de veiligheid van onder meer:

 • kunstwerken
 • rioleringen (GRP /BRP)
 • verkeersvoorzieningen
 • wegen
 • groen- en cultuurtechnische voorzieningen
 • watersystemen
 • gebouwen en vastgoed

Functie-eisen

Bij een overheidsinstantie dien je voor deze functie minimaal over een HBO werk- en denkniveau te beschikken en een afgeronde opleiding binnen het vakgebied. Daarbij heeft hij aantoonbare ervaring met het beheer van openbare ruimten en ervaring met het afhandelen van klachten en meldingen. Ook kan hij goed overweg met geautomatiseerde systemen, zoals het Office-pakket en datamanagement- en beheersystemen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • DG-Dialogg
 • GBI-Dataquint
 • Geovisia
 • (ARC)GIS
 • DISK
 • GBI
 • BAG

Een Technisch Beheerder heeft aantoonbare praktische ervaring met het visueel inspecteren van openbare terreinen en voorzieningen. Tot slot is hij in het bezit van rijbewijs B en VCA-VOL.

Competenties

Een Technisch Beheerder beschikt over deze competenties:

 • kostenbewust
 • omgevingsbewust
 • verantwoordelijk
 • oplossingsgericht

Bovendien kan een Technisch Beheerder overweg met sterk wisselende werkzaamheden en is hij in staat om prioriteiten te stellen. Ook kan hij goed samenwerken en is hij communicatief vaardig, doel- en resultaatgericht en accuraat.

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast Technisch Beheerder bemiddelen wij ook voor: WABO Adviseur, Calculator en Kostendeskundige, Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal Projectmanagement, Groene Buitenruimte, Ontwerper Civiele Techniek, Systems Engineering en Tenders.