technisch beheerder

Bij het beheer en het onderhoud van civieltechnische constructies en objecten speelt de Technisch Beheerder een cruciale rol. Hij of zij waakt over het behoud van de (beeld)kwaliteit en ook de veiligheid van (infrastructurele) voorzieningen in de openbare ruimte, zoals bruggen, wegen, leidingen en gebouwen.

technisch beheerder

Meer over de functie

aanspreekpunt

Een Technisch Beheerder is hét aanspreekpunt voor omwonenden met meldingen en klachten, die vooral veel voorkomen als een bouw- of onderhoudsproject uitgaat van een publiek-private samenwerking. Zodra de buurt werkzaamheden als ‘publiek’ beschouwt, verwacht men immers dat eventuele problemen snel worden opgelost. Daarom moet een Technisch Beheerder goed weten wat er speelt en altijd op de hoogte zijn van álle ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Technisch Beheerder te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

beheerplannen

Een Technisch Beheerder adviseert over het technisch beheer en het onderhoud van (infrastructurele) objecten in de openbare ruimte, zoals gebouwen, bruggen, wegen, kabels en leidingen. Hij of zij doet dat onder meer door mee te schrijven aan beheersplannen, en door met een (meerjaren)planning (MJOP) en een werkplan aan te geven welke onderhoudswerkzaamheden en ‘beheersmatige inspanningen’ op welke plekken wanneer nodig zijn. Verder waakt een Technisch Beheerder over de beschikbare onderhouds- en beheersbudgetten en brengt de kosten van het beheer en onderhoud in kaart.

correcte en tijdige uitvoering

Ook ziet een Technisch Beheerder erop toe dat geaccordeerde werkplannen correct en tijdig worden uitgevoerd en houdt deze medewerker toezicht op alle beheersmatige handelingen die worden uitgevoerd door de eigen medewerkers of door derden. Worden werkzaamheden uitgevoerd door een aannemingsbedrijf, dan houdt een Technisch Beheerder toezicht op de naleving van een vooraf vastgesteld beeldbestek of prestatiecontract.

waar werkt een technisch beheerder?

Een Technisch Beheerder werkt in de openbare ruimte. Hij of zij is meestal actief voor overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Een Technisch Beheerder wordt ingezet voor het in stand houden en monitoren van de kwaliteit en de veiligheid van voorzieningen als:

 • Kunstwerken.
 • Rioleringen (GRP /BRP).
 • Verkeersvoorzieningen.
 • Wegen.
 • Groen- en cultuurtechnische voorzieningen.
 • Watersystemen.
 • Gebouwen en vastgoed.

functie-eisen

functie-eisen

Een Technisch Beheerde heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding binnen het vakgebied. Daarbij heeft hij of zij aantoonbare ervaring met het beheer van openbare ruimten en met het afhandelen van klachten en meldingen. Ook kan een Technisch Beheerder goed overweg met geautomatiseerde systemen, zoals MS Office en systemen voor datamanagement en beheer. Voorbeelden daarvan zijn:

 • DG-Dialogg.
 • GBI-Dataquint.
 • Geovisia.
 • (ARC)GIS.
 • DISK.
 • GBI.
 • BAG.

Een Technisch Beheerder heeft aantoonbare praktische ervaring met het visueel inspecteren van openbare terreinen en voorzieningen, en heeft rijbewijs B en het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

competenties

Een Technisch Beheerder is:

 • Kostenbewust.
 • Omgevingsbewust.
 • Verantwoordelijk.
 • Oplossingsgericht.

Bovendien kan een Technisch Beheerder overweg met werkzaamheden die steeds veranderen en goed prioriteiten stellen. Ook kan hij of zij goed samenwerken en is communicatief vaardig, doel- en resultaatgericht en accuraat.