Actualiteiten

de nieuwe zuidplaspolder

In het hart van de gemeente Zuidplas bevindt zich de Zuidplaspolder. Ooit een meer dat in 1840 werd drooggelegd met als doel extra landbouwgrond te creëren. De Zuidplaspolder is het vijfde dorp binnen de gemeente, naast Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bijna tien jaar geleden heeft de overheid de gemeente Zuidplas aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Aanvankelijk werd overwogen om de bestaande dorpen verder uit te breiden, maar vanwege de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen bleek dit niet voldoende.

In 2019 is de gemeente om de tafel gegaan met betrokkenen en is de concept ontwikkelvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld. Deze visie is uiteindelijk verder uitgerold tot het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

wonen, economie en verrommeling

Er is een enorme vraag naar duurzame woningen in de Randstad. Het Middengebied biedt ruimte voor maar liefst 8.000 nieuwe duurzame woningen. Deze ontwikkeling heeft niet alleen voordelen op het gebied van huisvesting. De ontwikkeling van het gebied brengt meer voordelen met zich mee. Het is eveneens een impuls voor de lokale economie en het dient de verrommeling van de polder tegen te gaan. Zo worden de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden versterkt.

bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid van het gebied is van essentieel belang. Het uitgangspunt is om een goede bereikbaarheid met de auto, fiets en het openbaar vervoer te waarborgen. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de huidige infrastructuur. Indien nodig zal deze verbeterd worden.

klimaatrobuust, energieneutraal en CO2-uitstoot

Het nieuwe dorp en omliggende landschap van het Middengebied zullen op een klimaatadaptieve en -robuuste manier worden ingericht, in overeenkomst met het convenant voor klimaatadaptief bouwen.

Het doel voor het nieuwe dorp is om minimaal dezelfde hoeveelheid energie op te wekken via zonne-energie en aquathermie als dat het dorp verbruikt, bij voorkeur zelfs meer. Daarnaast is bij de ontwikkeling van het Middengebied het doel om de CO2-uitstoot de minimaliseren. Dit door gebruik te maken van bijvoorbeeld hernieuwbare energie en mobiliteit.

gezonde leefomgeving en zelfredzame gemeenschap

De inrichting van het gebied zal zo geschieden dat er een gezonde leefomgeving ontstaat voor mensen, dieren en planten. Hierbij zijn schoon water, schone grond en lucht, veel groen en weinig geluidsoverlast belangrijke pijlers. Daarnaast is het vergroten van de biodiversiteit een belangrijk doel.

In het nieuwe dorp vind je compacte woonbuurten, maar ook groene ontmoetingsplekken. Dit draagt bij aan het creëren van een hechte gemeenschap.

adaptief en circulair

Het nieuwe dorp zal modulair gebouwd worden, zodoende is de belasting voor de natuur en omwonende minimaal. Daarnaast is het doel om een circulaire ontwikkeling te bevorderen en stappen te zetten naar een circulaire economie. Het streven is om een integraal, circulair polderlandschap te realiseren, waarin materialen efficiënt worden benut en energie en materialen worden gerecycled.

planning

Zoals het er nu naar uitziet laat de uitvoering nog even op zich wachten, zo is men nog druk bezig met het opstellen van de bouwkundige uitwerking en dienen diverse besluitvormingsprocessen nog doorlopen te worden. Het bouwrijp maken van het gebied staat op dit moment voor het tweede kwartaal van 2025 op de planning.

ViS detachering en de gemeente zuidplas

De gemeente Zuidplas en ViS Detachering werken nauw samen. ViS zorgt hierbij voor de inzet van de juiste professionals. Op dit moment zetten wij Projectleiders Civiele Techniek en een Senior Projectingenieur bij de gemeente in, zij werken aan uiteenlopende toonaangevende projecten.

Een project zoals de Nieuwe Zuidplaspolder heeft niet alleen gevolgen voor de directe omgeving, maar dit behelst ook de nodige ruimtelijke aanpassingen, zoals op gemeentelijk en provinciaal niveau. Deze betrokken overheidsinstanties zijn ook opdrachtgevers van ViS.

wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Diverse ViS-professionals vervullen een functie bij de overheidsinstanties. Wij hebben nog meer aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar zowel civieltechnische als bouwkundige experts:

Interesse? Neem dan contact op met één van onze Adviseurs, dit kan via de e-mail op info@visdetachering.nl of telefonisch op 0182-820250.

Meer informatie

Jolijn Akkerman

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur… Lees meer