Actualiteiten

A27: de verbreding van het traject Houten – Hooipolder

Het doel van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder

In 2016 is Rijkswaterstaat met het project A27 de verbreding van het traject Houten – Hooipolder van start gegaan. Dit traject bestaat in totaal uit 47 km en vier deelgebieden: Houten – Everdingen, Everdingen – Noordeloos, Noordeloos – Werkendam en Werkendam – knooppunt Hooipolder. Het doel van dit project is om de doorstroming te optimaliseren en files te verminderen. Tevens zal de realisatie van dit project zorgen dat er minder sluipverkeer zal zijn en dat het snelwegennetwerk beter beschikbaar is. Er zal een uitstekend ingerichte en toekomstbestendige weg ontstaan, naar verwachting zal het laatste tracé tussen 2029 en 2031 opengesteld worden.

Wat gaat er gebeuren?

Het traject in de richting Utrecht zal tussen Hooipolder en Houten één rijstrook rijker worden, het totaal komt dan uit op drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk betreft het de reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt er één spitsstrook bij. Het traject richting Breda zal tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam er maar liefst vier rijstroken bij krijgen. De andere delen van dit traject krijgen drie stroken, waarvan één spitsstrook.

Uiteraard mogen we de zeven bruggen in dit traject niet vergeten. De Houtensebrug wordt aan de westzijde verbreedt, de Hagensteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbruggen worden allemaal vervangen door twee nieuwe bruggen.

Ook het knooppunt Hooipolder wordt niet overgeslagen, zo is in samenwerkingsverband het HooipolderPlus-plan opgesteld om de doorstroming van het verkeer op de A59 te optimaliseren.

De omgeving

Om tot de verbreding te komen moet er veel werk verricht worden. Hierbij houdt Rijkswaterstaat zo veel mogelijk rekening met de omgeving. Zij hebben de nodige maatregelen getroffen op het gebied van geluid, lucht en milieu. Deze maatregelen zijn zwart op wit vastgelegd in de milieueffectenrapportage. In deze rapportage zijn ook aspecten als boscompensatie, natuurcompensatie en landschap gewaarborgd. Op deze website lees je alles over het project.

ViS Detachering en Rijkswaterstaat: verbreding A27 Houten – Hooipolder

Al ruim zestien jaar werken Rijkswaterstaat en ViS Detachering samen. ViS zorgt hierbij voor de inzet van de juiste professionals ten behoeve van vele functies en grote projecten. Denk hierbij zeer uiteenlopende (grote) projecten, zoals de Ring Utrecht (A27 / A12), Schiphol-Amsterdam-Almere, verbreding van de A2, A-lanes, maar momenteel ook de nieuwe Van Brienenoordbrug. Daarnaast is ViS ook betrokken bij grotere programma’s, zoals bijvoorbeeld bij het programma Vervanging en Renovatie Bruggen en Kaderrichtlijn Water. Ook de komende jaren zal in diverse projectfasen versterking nodig zijn op verschillende functies, evenals aan de zijde van de betrokken advies- en ingenieursbureaus.

Projecten zoals bovenstaand hebben niet alleen gevolgen voor de directe omgeving en onderliggende infrastructuur, maar dit behelst ook de nodige ruimtelijke aanpassingen, zoals op gemeentelijk en provinciaal niveau. Deze betrokken overheidsinstanties zijn ook opdrachtgevers van ViS: gemeente Gorinchem, gemeente Nieuwegein, gemeente Oosterhout, gemeente Altena, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Utrecht en provincie Utrecht.

Wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Wij hebben reeds de nodige aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar:

Interesse? Neem dan contact op met één van onze Adviseurs, dit kan via de e-mail op info@visdetachering.nl of telefonisch op 0182-820250.

Meer informatie

Gijs van Ierssel

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Video

ViS-zomerevent – Buitenplaats Kameryck | 2023 – Video

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur… Lees meer

Jean de Vries

Projectleider Civiele Techniek

De toewijding waar het detacheringsbureau bekend om staat, vind je niet alleen bij de oprichters Gijs en Pieter-Bas zelf, maar zeker ook bij de andere… Lees meer

Jeroen van Ettekoven

Strategisch Adviseur Vastgoedportefeuille

De samenwerking met ViS verloopt soepel. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en deze worden ook nagekomen, dat schept vertrouwen. Bij vragen kan ik s… Lees meer

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w… Lees meer