Actualiteiten

A27: de verbreding van het traject Houten – Hooipolder

Het doel van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder

In 2016 is Rijkswaterstaat met het project A27 de verbreding van het traject Houten – Hooipolder van start gegaan. Dit traject bestaat in totaal uit 47 km en vier deelgebieden: Houten – Everdingen, Everdingen – Noordeloos, Noordeloos – Werkendam en Werkendam – knooppunt Hooipolder. Het doel van dit project is om de doorstroming te optimaliseren en files te verminderen. Tevens zal de realisatie van dit project zorgen dat er minder sluipverkeer zal zijn en dat het snelwegennetwerk beter beschikbaar is. Er zal een uitstekend ingerichte en toekomstbestendige weg ontstaan, naar verwachting zal het laatste tracé tussen 2029 en 2031 opengesteld worden.

Wat gaat er gebeuren?

Het traject in de richting Utrecht zal tussen Hooipolder en Houten één rijstrook rijker worden, het totaal komt dan uit op drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk betreft het de reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt er één spitsstrook bij. Het traject richting Breda zal tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam er maar liefst vier rijstroken bij krijgen. De andere delen van dit traject krijgen drie stroken, waarvan één spitsstrook.

Uiteraard mogen we de zeven bruggen in dit traject niet vergeten. De Houtensebrug wordt aan de westzijde verbreedt, de Hagensteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbruggen worden allemaal vervangen door twee nieuwe bruggen.

Ook het knooppunt Hooipolder wordt niet overgeslagen, zo is in samenwerkingsverband het HooipolderPlus-plan opgesteld om de doorstroming van het verkeer op de A59 te optimaliseren.

De omgeving

Om tot de verbreding te komen moet er veel werk verricht worden. Hierbij houdt Rijkswaterstaat zo veel mogelijk rekening met de omgeving. Zij hebben de nodige maatregelen getroffen op het gebied van geluid, lucht en milieu. Deze maatregelen zijn zwart op wit vastgelegd in de milieueffectenrapportage. In deze rapportage zijn ook aspecten als boscompensatie, natuurcompensatie en landschap gewaarborgd. Op deze website lees je alles over het project.

ViS Detachering en Rijkswaterstaat: verbreding A27 Houten – Hooipolder

Al ruim zestien jaar werken Rijkswaterstaat en ViS Detachering samen. ViS zorgt hierbij voor de inzet van de juiste professionals ten behoeve van vele functies en grote projecten. Denk hierbij zeer uiteenlopende (grote) projecten, zoals de Ring Utrecht (A27 / A12), Schiphol-Amsterdam-Almere, verbreding van de A2, A-lanes, maar momenteel ook de nieuwe Van Brienenoordbrug. Daarnaast is ViS ook betrokken bij grotere programma’s, zoals bijvoorbeeld bij het programma Vervanging en Renovatie Bruggen en Kaderrichtlijn Water. Ook de komende jaren zal in diverse projectfasen versterking nodig zijn op verschillende functies, evenals aan de zijde van de betrokken advies- en ingenieursbureaus.

Projecten zoals bovenstaand hebben niet alleen gevolgen voor de directe omgeving en onderliggende infrastructuur, maar dit behelst ook de nodige ruimtelijke aanpassingen, zoals op gemeentelijk en provinciaal niveau. Deze betrokken overheidsinstanties zijn ook opdrachtgevers van ViS: gemeente Gorinchem, gemeente Nieuwegein, gemeente Oosterhout, gemeente Altena, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Utrecht en provincie Utrecht.

Wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Wij hebben reeds de nodige aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar:

Interesse? Neem dan contact op met één van onze Adviseurs, dit kan via de e-mail op info@visdetachering.nl of telefonisch op 0182-820250.

Meer informatie

Gijs van Ierssel

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…