projectleider civiele techniek

In een civieltechnisch project speelt de Projectleider Civiele Techniek een sleutelrol. Hij of zij is verantwoordelijk voor onder meer de planning, de aansturing van het projectteam en de bewaking van de voortgang. ViS Detachering heeft een rijke pool van professionals met volop ervaring als Projectleider Civiele Techniek.

vacatures projectleider civiele techniek

planning, aansturing en verantwoording

Projectleiders Civiele Techniek doen het management van een project of delen daarvan, afhankelijk van de duur en de omvang. Naarmate een project groter is en langer duurt, zien we vaker dat verschillende Projectleiders ieder een specifiek deel voor hun rekening nemen. De belangrijkste verantwoordelijkheden van een Projectleider Civiele Techniek zijn:

 • Projectplanning.
 • Aansturen van het projectteam.
 • Organiseren van de uitvoering.
 • Bewaking van de voortgang en eventuele projectrisico’s.

Een belangrijk aspect van het werk van een Projectleider Civiele Techniek is dat deze gedurende een project zowel interne als externe stakeholders – betrokkenen zoals de opdrachtgever en aannemers, maar ook omwonenden – informeert. Door regelmatig verantwoording af te leggen creëert hij het nodige draagvlak bij deze partijen.

Standaard methodieken

In veel organisaties is het projectmanagement geregeld volgens standaard methodieken, zoals:

 • PRINCE (PRojects IN Controlled Environments).
 • PMBok (Project Management Body of Knowledge).
 • IPMA (International Project Management Association).

Ook de methode GOTIK wordt veel gevolgd: een methode voor het beheersen van Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Soms worden ook de aspecten Risico (R), Communicatie (C) en Doel (D) toegevoegd.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Projectleider Civiele Techniek te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Ondersteuning door ViS

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers met de inrichting, het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte. We doen dat onder andere door ervaren Projectleiders Civiele Techniek in te zetten, bij zowel opdrachtgevende organisaties – zoals overheidsinstellingen, ontwikkelaars en particuliere investeerders – als opdrachtnemers, zoals ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Projectleiders Civiele Techniek worden ingeschakeld per project, om gedurende de looptijd daarvan werkzaamheden te begeleiden en aan te sturen. De professionals van ViS begeleiden projecten in alle voorkomende fasen, van de initiatieffase tot en met de realisatiefase en de onderhoudsfase.

 

 

Projecten

Onze Projectmanagers en Projectleiders Civiele Techniek kunnen integraal verantwoordelijk zijn voor meerdere disciplines, maar ook worden ingezet voor deelproducten en deelprojecten. Ze kunnen betrokken worden bij verschillende soorten projecten:

 • Wegenbouw.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kabels en leidingen.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Duurzaamheid.
 • Grondwerkzaamheden.
 • (Mechanisch) baggeren.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Kades en beschoeiingen.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerskundige en verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties).

Opleiding en competenties

welke opleiding heeft een projectleider?

Om de functie van Projectleider Civiele Techniek te kunnen vervullen is minimaal een afgeronde HBO-opleiding nodig, vakgericht of bedrijfskundig. Heeft een kandidaat voldoende werkervaring en/of aanvullende cursussen of opleidingen gevolgd, dan volstaat soms ook een MBO-opleiding. Ook een ervaringscertificaat kan toegang geven tot deze functie.

competenties

Voor de functie van Projectleider Civiele Techniek zijn deze competenties nodig:

 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Omgevingsbewust.
 • Kunnen omgaan met complexe situaties.
 • Stressbestendig.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Daadkrachtig.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.