Projectleider Civiele Techniek

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van de inrichting, het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte middels onze pool van Projectleiders Civiele Techniek. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevende organisaties, waaronder overheidsinstellingen, ontwikkelaars en particuliere investeerders, als aan de kant van opdrachtnemende organisaties waaronder ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, onderaannemers en leveranciers. Per project worden bij alle partijen Projectleiders Civiele Techniek ingeschakeld om gedurende de looptijd van het project de werkzaamheden te begeleiden en aan te sturen. Dit kan in alle voorkomende fasen van een project zijn, vanaf initiatief tot en met realisatie en gedurende de onderhoudsfase.

Onze Projectmanagers en Projectleiders Civiele Techniek zijn betrokken bij verschillende soorten projecten:

 • wegenbouw
 • riolering en waterhuishouding
 • kabels en leidingen
 • kunstwerken
 • constructies
 • waterbouw
 • duurzaamheid
 • grondwerkzaamheden
 • (mechanisch) baggeren
 • ondergrondse infrastructuur
 • groen- en cultuurtechniek
 • industrie en offshore
 • kades en beschoeiingen
 • milieu en bodemsanering
 • railinfrastructuur
 • ruimtelijke inrichting
 • bruggen
 • tunnels
 • sluizen
 • verkeerskundige en verkeerstechnische projecten
 • projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties)

Projectleiders kunnen zowel integraal verantwoordelijk zijn voor meerdere disciplines als ook voor deelproducten en deelprojecten.

Wat doet een Projectleider binnen de Civiele Techniek?

Projectleiders managen een project of delen van een project, afhankelijk van de duur en omvang. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de projectplanning, het aansturen van het projectteam, het organiseren van de uitvoering, de bewaking van de voortgang en eventuele projectrisico’s. Deze werkzaamheden gaan in combinatie met de informatievoorziening aan, en het creëren van draagvlak bij, alle interne en externe stakeholders en de bijbehorende projectverantwoording.

Veel organisaties werken volgens standaard projectmanagement-methodieken zoals PRINCE2 van PRINCE (PRojects IN Controlled Environments), PMBok (Project Management Body of Knowledge) van het PMI (Project Management Institute) en IPMA van het gelijknamige IPMA (International Project Management Association).
De GOTIK-methode is een methode voor het beheersen van projectmanagement-aspecten: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Soms worden hier nog meer aspecten aan toegevoegd zoals Risico (R), Communicatie (C) en Doel (D).

Welke opleiding heeft een Projectleider?

Om de functie van Projectleider te kunnen vervullen wordt over het algemeen minimaal een afgeronde HBO opleiding gevraagd, vakgericht of bedrijfskundig. Uiteraard kan dat dus ook een WO-opleiding betreffen. Indien een kandidaat over voldoende werkervaring beschikt kan een MBO opleiding ook volstaan, waarbij iemand op HBO niveau functioneert en eventueel aanvullende cursussen of opleidingen heeft gevolgd. Eventueel is een ervaringscertificaat ook een mogelijkheid.

Competenties

De volgende competenties behoren bij de functie van Projectleider Civiele Techniek:

 • klantvriendelijk
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • omgevingsbewust
 • kunnen omgaan met complexe situaties
 • stressbestendig
 • resultaatgericht
 • oplossingsgericht
 • daadkrachtig
 • kwaliteitsbewust
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • besluitvaardig
 • gevoel voor verantwoordelijkheid