Civiele Techniek

Civiele Techniek gaat over het ontwerp, de constructie en het beheer van ‘alles rondom de bebouwde omgeving’. Deze toegepaste wetenschap houdt zich bezig met infrastructuur in brede zin: ondergronds – zoals rioleringen, grondwerk, kabels en leidingen – en bovengronds – denk aan verhardingen, straatmeubilair, verkeerslichten, groen en damwanden. Civiel Technici hebben een passie voor de openbare ruimte, die wij allemaal gebruiken en die zij graag beter en mooier maken.

Vacatures Civiele Techniek

Dynamisch vakgebied

Hoe kunnen we onze leefomgeving optimaal benutten? Dat is de vraag die Civiel Technici dagelijks bezighoudt. Een Civiel Technicus is een professional die de bebouwde omgeving om ons heen bedenkt en ontwerpt. Bovendien stuurt en begeleidt hij of zij gepassioneerd de processen die nodig zijn om de door hem of haar bedachte werken te realiseren. De wereld van Civiele Techniek zit vol dynamiek; de werkzaamheden en uitdagingen van een Civiel Technicus zijn elke dag anders. De medewerkers van ViS hebben allemaal (ook zelf) een technische achtergrond en delen de passie voor dit boeiende vakgebied.

Bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om in de civiele techniek te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Bovengrondse én ondergrondse infrastructuur

Bij het vakgebied kunnen we denken aan bovengrondse infrastructuur, zoals (snel)wegen, spoorwegen, straatverlichting, bruggen, viaducten, aquaducten, waterwegen, havens en vliegvelden. Maar vergeet ook de ondergrondse infrastructuur niet. Kabels en leidingen bijvoorbeeld, of rioleringen en tunnels.

Verschillende specialismen

Het vakgebied Civiele Techniek kent vele deelgebieden en specialismen. Het is divers en niet in één zin te omschrijven. Voorbeelden van specialismen zijn:

 • Inrichting van de openbare ruimte.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie.
 • Kunstwerken (zowel beton als staal).
 • Gebiedsontwikkeling.
 • Tunnels.
 • Verkeer.
 • Waterbeheer.
 • Wegenbouw.
 • Waterbouw.

Functies in civiele techniek

Het is een prachtig vakgebied met oneindig veel mogelijkheden. Wij bemiddelen voor onder meer deze functies:

 • Tekenaar.
 • Ontwerper.
 • Werkvoorbereider.
 • Projectleider.
 • Adviseur.
 • Constructeur.
 • Contract- en Omgevingsmanager.

Vacatures civiele techniek

Wij hebben een ruim aanbod aan civieltechnische vacatures bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.