Actualiteiten

Marktonderzoek: Detacheringsbranche

De wereld van detachering staat niet stil. In 2018 deelden wij al een artikel over het onderzoek ‘detacheringsbranche in beeld’, dit onderzoek is in 2017 uitgevoerd. Vijf jaar later is dat onderzoek nogmaals uitgevoerd, we geven graag een update met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek dat in januari 2024 gepubliceerd is door de VvDN (Vereniging van Detacheerders Nederland), PwC en ABN AMRO.

Aanleiding om dit onderzoek nogmaals uit te voeren zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen vijf jaar. Te denken valt aan de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020, de door corona versnelde introductie van het hybride werken, de groeiende structurele tekorten op de arbeidsmarkt, de veranderende voorkeuren bij met name jonge werknemers over de inrichting van werk in hun leven en de aanhoudende groei van het aantal zzp’ers.

Bron: https://www.abnamro.nl/nl/media/eindrapport-marktonderzoek-detachering-januari2024_tcm16-219675.pdf

Omvang van de detacheringsmarkt

In totaal hebben 140 detacheerders meegedaan met het onderzoek. Onder detacheerders vallen bedrijven die werknemers voor een bepaalde periode ter beschikking stellen aan een opdrachtgever, waarbij de arbeidsovereenkomst met de uitlenende werkgever wordt gehandhaafd.

In dit onderzoek is een schatting gemaakt van het aantal detacheringsbedrijven. Dat aantal ligt tussen de 583 en 834 actieve detacheerders.

Het aantal gedetacheerden heeft sinds het vorige onderzoek een behoorlijke groei doorgemaakt. Waar in 2017 nog een schatting van 134.828 arbeidskrachten was, is dat aantal in het huidige onderzoek vijf jaar later, gestegen naar minimaal 149.120 en maximaal 194.380 arbeidskrachten die op basis van detachering werkzaam zijn. Opvallend om te lezen is dat het aantal inleen-doorleenconstructies binnen deze groep is afgenomen. Het aantal zzp’ers binnen deze branche is eveneens toegenomen van 23.000 in 2017 naar 42.000 in 2022.

Kenmerken van de gedetacheerden

De gedetacheerden zijn voornamelijk man, wel is het aantal vrouwen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Veel van de gedetacheerden zijn hoog opgeleid, namelijk HBO+ (63%). Daarnaast is van alle gedetacheerden het grootse gedeelte jonger dan 40 jaar (66%).

Opvallend is bovendien de stijging ten opzichte van 2017 van het aantal gedetacheerden dat als schoolverlater in dienst is getreden bij een detacheerder. Dit geeft aan dat detacheerders een belangrijke schakel vormen richting de arbeidsmarkt.

kenmerken gedetacheerden

Belangrijkste bijdragen detacheerders

Aan de detacheerders is gevraagd wat volgens hen de belangrijkste bijdragen zijn die zij leveren aan de arbeidsmarkt, hierbij geeft de helft van de ondervraagden aan dat het bieden van flexibiliteit en het leveren van specifieke kennis het voornaamste is. Daarnaast volgen nog een zestal andere bijdragen aan de arbeidsmarkt:

  • Het bieden van continuïteit bij de opdrachtgever.
  • Het efficiënt toevoegen van beperkte capaciteit en talent.
  • Het vervullen van de werkgeversrol richting de professional.
  • Het verzorgen van opleidingen of bijdragen aan de ontwikkeling van de gedetacheerden.
  • Het creëren van banen.
  • Het omscholen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bovendien voelt meer dan de helft van de respondenten voelt zich als detacheerder verantwoordelijk om de schaarste op de arbeidsmarkt op te lossen (56 %). Een vijfde voelt deze verantwoordelijkheid niet. Zoals in onderstaand tabel te zien is.

Welke vormen van dienstverlening bieden detacheerders aan?

Door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben detacheerders de afgelopen jaren hun dienstverlening verbreed. Naast de reguliere detachering zijn er nu meerdere contractvormen mogelijk. In onderstaand diagram is te zien hoe de indeling van het gedetacheerde personeel is verdeeld. Een grote groep gedetacheerden kiest toch voor vastigheid door middel van een deta-vast contract of traineeship. Beide contractvormen hebben een vast contract als perspectief.

contractvormen

toekomst

De detacheerders geven aan de toekomst positief in te zien en verwachten dat de omzet gelijk zal bijven of zelfs zal groeien. Wel zijn er uitdagingen voor de toekomst die zowel als kans als bedreiging worden gezien. Denk hierbij aan: wet- en regelgeving, schaarste van talent, vergrijzing, de vraag naar specifiek gekwalificeerde arbeidskrachten en krapte op de arbeidsmarkt.

Benieuwd naar alle resultaten? Lees dan hier het volledige onderzoek.

Meer informatie

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur… Lees meer