Actualiteiten

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

De A13 is nu de belangrijkste autosnelweg tussen Rotterdam en Den Haag. Op deze snelweg staat het verkeer echter vrijwel dagelijks in de file. Daarom heeft de overheid in 2010, na ruim 50 jaar, besloten om de A4 Delft-Schiedam aan te leggen. Met deze snelweg moet de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam verbeterd worden.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

Mark Knevel werkt gedetacheerd via ViS als Adviseur Omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat voor het project A4 Delft-Schiedam. “De A4 loopt dwars door Midden-Delfland, een mooi en kwetsbaar gebied in de drukke Randstad. Om die reden is veel aandacht aan de inpassing van de weg besteed. Ook aan de programma’s om de kwaliteit van het gebied verder te versterken is veel aandacht besteed” aldus Mark.

Integrale gebiedsontwikkeling

Tot deze kwaliteitsprogramma’s hebben de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten rond de A4, het Rijk, maar ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven gezamenlijk besloten op het moment dat zij de Overeenkomst voor de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) ondertekenden. Dit betekent dat niet alleen een goed in de omgeving ingepaste weg wordt aangelegd, maar ook verschillende kwaliteitsprogramma’s worden uitgevoerd. Eén van deze projecten is het Groenblauw Lint, het aanleggen van 100ha nieuwe natuur, 250ha zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Een ander project is de ontwikkeling van een sportpark bovenop de landtunnel waar de A4 bij Schiedam in komt te liggen.

Intensief overleg

Door de integrale ontwikkeling is er intensief overleg tussen de ondertekenaars van de overeenkomst. Mark ondersteunt de Omgevingsmanager bij de planvorming en realisatie van het sportpark op het dak van de landtunnel van de A4 en is wekelijks betrokken bij de afstemming tussen de gemeente Schiedam, de hoofdaannemer A4all van het project en Rijkswaterstaat over de inrichting van het tunneldak.

‘Eén van mijn taken is het samen met juristen vastleggen van een recht van opstel tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam. Er moet goed geregeld worden wat wel en wat niet kan op het dak van de tunnel’, vertelt Mark.

Kwaliteitsimpuls

Wanneer de A4 Delft-Schiedam eind 2015 opengaat, moet niet alleen de mobiliteit tussen Delft en Schiedam verbeteren, maar ook de leefbaarheid van het gehele gebied omhoog gaan. Op dit moment is het nog hard werken om alle projecten tijdig gereed te krijgen.

Meer weten over ViS?

Bekijk direct onze vacatures en onze opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer