Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Tom Keek vertelt: Projectleider OmgevingsViSie

Al ruim een jaar is ViS-professional Tom Keek met veel toewijding aan de slag bij de Brabantse gemeente Bernheze. Hier werkt hij als Projectleider aan de Omgevingsvisie.

Kennismaking met ViS

Toen Tom in de eerste helft van vorig jaar op zoek was naar een nieuwe uitdaging, maakte hij dit kenbaar via LinkedIn. Al snel werd hij door diverse partijen benaderd. Maar bij ViS had Tom direct een goed gevoel, hij vertelt: ‘Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bureau gewerkt, maar bij ViS voelde het als een warm bad. ViS zoekt actief momenten om elkaar te ontmoeten. Zo heerst er een sfeer van hard werken, maar ook zeker leuke dingen doen!’

Een complete ViSie als Projectleider OmgevingsViSie

Tom heeft een mooie uitdaging om aan te werken; het opstellen van een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving van gemeente Bernheze: “Hierbij kijken we niet alleen naar civiele zaken, zoals verkeersstromen en vernieuwing van de ruimtelijke inrichting, maar ook naar bijvoorbeeld klimaat, gezondheid en de sociale wensen van inwoners. We richten ons hierbij op de lange termijn, dus nemen alle wensen en eisen (ook mogelijk toekomstige wijzigingen hierin) mee om tot een complete brede visie voor de toekomst van de fysieke leefomgeving binnen de gemeente te komen.”

Een dergelijke visie ligt er uiteraard niet van vandaag op morgen. “De oriëntatiefase is inmiddels afgerond. Hierin hebben we vastgesteld wat de opgave inhoudt op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, stikstof, circulariteit en energietransitie.”, aldus Tom. Om de omgeving bij dit proces te betrekken heeft Tom een digitaal platform voor inspraak ingeschakeld. Ook heeft hij bijeenkomsten met partnerorganisaties, inwoners en ondernemers georganiseerd en enquetes gehouden. Tom: “Het is leuk om te zien dat mensen heel erg betrokken zijn bij de plannen en graag van zich laten horen. We hebben bijvoorbeeld ook kinderen gevraagd wat hun ideeën zijn voor de toekomst van de omgeving. Hier komen heel verassende antwoorden uit en het is interessant om te merken dat voor veel kinderen een groene omgeving met dieren heel belangrijk is.”
Dit alles is samengevat in een inspiratiedocument, waarin vijf hoofdthema’s zijn uitgewerkt.

En hoe verder?

Inmiddels bevindt het project Omgevingsvisie zich in de Ontwerpfase. Ook in deze fase geeft Tom partnerorganisaties en inwoners actief de ruimte mee te werken. Natuurlijk kan niet alles door de gemeente gerealiseerd worden. Daarom gaat Tom met de verschillende partijen in gesprek om helder te krijgen welke ambities zij voor hun rekening nemen. 
Tom ontwikkelt in deze fase drie toekomstscenario’s: Innovatief; Coöperatief en Duurzaam. “In een Omgevingseffectrapportage rekent een onafhankelijk bureau de verschillende scenario’s door en worden deze getoetst op het effect op de leefomgeving. Dat moet leiden tot een voorkeursscenario dat is samengesteld uit de beste onderdelen van de toekomstscenario’s. De planning is dat we dit begin 2023 gereed hebben.”, vertelt Tom.

Daarna volgt de Toetsfase waarin het voorkeursscenario met de partnerorganisaties verder wordt uitgewerkt. De Gemeenteraad heeft vanaf het begin van het project actief meegewerkt, maar in deze fase wordt hun rol groter. In de laatste stap, de Besluitvormende fase, wordt de omgevingsvisie vastgesteld. Tom: “Met het opstellen van een Omgevingsconvenant met partnerorganisaties en het bedrijfsleven zorgen we dat de gemaakte afspraken breed gedragen worden en de omgevingsvisie echt van en voor iedereen wordt.”

Als een ViS in het water

Voorlopig liggen er dus nog genoeg uitdagingen op Tom te wachten. Zoals Tom zelf zegt: “Er ligt veel werk maar het is fijn dat alle mogelijkheden worden geboden om het goed uit te kunnen voeren. Binnen het team van de gemeente zitten we op het zelfde spoor, dat is fijn!”
Hierbij is het ook de kunst om samen met andere beleidstrajecten integraal op te trekken. Dit noemt hij zwaluwstaarten. Zo komen verschillende beleidsterreinen samen in de omgevingsvisie en worden uitdagingen integraal door de organisatie aangepakt. Tom vindt het goed om te zien dat het College van B&W enthousiast aan de slag gaat: “Dit geeft wel tijdsdruk, want zij willen zaken graag snel geregeld hebben, terwijl sommige processen nu eenmaal tijd nodig hebben. Maar er straalt wel veel bezieling en plezier uit. Dat kenmerkt deze Brabantse gemeente’

Tom is zelf in de omgeving van Bernheze opgegroeid en kent de inborst van de mensen en het landschap goed. Hij werkt veel samen met bijvoorbeeld agrarische- en natuurvertegenwoordigers, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Door veel mensen bij zijn project te betrekken en mee te laten denken, merkt Tom dat er veel enthousiasme ontstaat en waardering voor de aanpak. En voelt Tom zich met zijn project als een ViS in het water!

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer