Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Nathan Edelenbosch vertelt: project Haarlemmerweg

Nathan Edelenbosch

Nathan werkt aan diverse projecten voor de gemeente. Zo is hij bezig met de renovatie van een park, de aanleg van het riool, vervangen van wegen en met de ontwikkellocatie bij Lammerschans. In dit artikel gaan we wat dieper in op het project waarvan de eerste fase is opgeleverd: project Haarlemmerweg.

Project Haarlemmerweg

De Haarlemmerweg is een dijk, een waterkering met een weg er bovenop en woonboten ernaast in de vaart. De weg leidt naar een woonwagenkamp in het noorden van Leiden. Fase 1 van het project bestond uit het aanleggen van het riool ten behoeve van de woonboten (voorheen was hier nog geen riool), het asfalt op de weg vervangen voor betonstraatstenen, aangezien het asfalt in slechte staat bleek te zijn. Nathan: “De dijk is de enige weg naar het woonwagenkamp, daarom is er tijdens de uitvoering gezorgd dat er altijd een toegang open is gebleven voor de bereikbaarheid van het woonwagenkamp. Uiteindelijk zal deze weg een zogeheten fietsstraat worden.”

Fase 2 zal bestaan uit het verplaatsen van de woonboten naar hun nieuwe locatie op basis van het bestemmingsplan. De bewoners van de woonboten hebben de wens geuit een voortuin te hebben en parkeervakken. Op dit moment liggen de woonboten te dicht op elkaar en gebruiken de bewoners een stuk berm als voortuin. In het plan wordt dit geformaliseerd en komen er per woonboot twee openbare parkeervakken. Om aan deze wensen te voldoen, worden de woonboten verplaatst. Verder wordt er in deze fase een damwand geplaatst, wordt de watergang gebaggerd en de fietsstraat aangelegd.

Om te werken in een waterkering moet een vergunning worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. Nathan: “Ik moest met Hoogheemraadschap Rijnland om de tafel voor een vergunning. Het hoogheemraadschap moest beoordelen of het project uitvoerbaar is en of de manier van uitvoeren veilig is. Het ontwerp hebben wij een paar keer moeten wijzigen in verband met twee eisen die conflicteerde. Zo is een sleuf voor het riool met klei beter om water tegen te houden voor een dijk, maar een sleuf met zand is voor het riool en de weg zelf beter.”

Nathan heeft uiteindelijk bij het Hoogheemraadschap moeten aantonen dat de aanleg van het riool geen nadeel heeft voor de werking van de dijk. “De dijk is 15 meter breed, uit onderzoek bleek dat daar best één meter zand in kan, dat heeft geen nadelen voor de stevigheid van dijk.”, aldus Nathan. Met deze onderbouwing heeft Nathan goedkeuring voor de uitvoering van het project gekregen.

De aanleg van het riool is dus uitermate veilig uitgevoerd om het achterland droog te houden. Om die reden is er gekozen voor het werken met korte sleuven in de dijk om het riool in te leggen. Elke avond moesten deze sleuven worden gedicht, waardoor de dijk stabiel bleef. Omdat het vervangen van het riool moeilijker is in een dijk, is er gewerkt met PE buizen en putten in plaats van pvc of beton. Het is kostbaarder, maar zo zal het riool langer meegaan.

Verrassingen

Van te voren was bekend dat er in de berm vervuiling was aangetroffen, waardoor de grond gesaneerd moest worden. Hoewel hier vooraf al rekening kon worden gehouden, kwamen er tijdens het werk ook een aantal verrassingen naar boven. “Zoals bij elk project is er vooraf een plan gemaakt, maar moet daar flexibel mee worden omgegaan. Zo kwamen we in de berm veel leidingen en kabels tegen, waar het riool omheen moest worden gelegd. Tevens stuitten de werklieden op onbekende oude kelders en moest ik uitzoeken van wie deze kelders zijn. Ze bleken van KPN te zijn en ooit hebben daar leidingen in gezeten. De kelders zijn eruit gehaald.”, aldus Nathan. Inmiddels is fase 1 opgeleverd tot tevredenheid van de omgeving.

Nathan heeft het erg naar zijn zin bij de gemeente Leiden: “De afwisseling van projecten, het samenwerken met collega’s en de inspanning om met elkaar iets neer te zetten, maakt dat dit werk goed bij mij past. Het ingenieursbureau van de gemeente is een professionele organisatie met veel kennis en stimuleert het samenwerken wordt er en verloopt prettig. Het geeft mij voldoening om samen met het team tot iets te komen en het eindresultaat buiten ook echt te zien.”

ViS & Nathan

Nathan: “Bij ViS zetten ze zich volledig in om de juiste plek voor hun mensen te vinden en dat geeft een goed gevoel. Verder is ViS echt een leuk bedrijf om voor te werken.”

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer