Actualiteiten

reconstructie merwedestraat oranjelaan

Ingenieursbureau Drechtsteden is vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsbegeleiding betrokken bij het project Reconstructie Merwedestraat Oranjelaan en heeft hiervoor een projectteam samengesteld. Ali Asabdoun is namens Vis Interim als projectengineer werkzaam binnen dit projectteam.

reconstructie merwedestraat oranjelaan

De stadsas Merwedestraat – Oranjelaan heeft een belangrijke betekenis voor de bereikbaarheid van de binnenstad. De technische levensduur van de asfaltverhardingen van zowel de Oranjelaan als de Merwedestraat is verstreken en is aan een al dan niet gehele vervanging toe.

Vanuit het verkeersplan Centrum is er een andereinrichting van deze wegen gewenst. Daarnaast past de inrichting van een aantal kruisingen niet meer bij de eisen van deze tijd en vormt de Prins Hendrik brug een obstakel in de doorstroming van het (toekomstige) verkeer en bij de ontsluiting van Stadswerven Noord. De mogelijkheden worden bekeken om de Prins Hendrik brug uit te breiden met een dubbelzijdig fietspad aan de zijde van Stadswerven/Centrum.

De bestaande verkeersregelinstallaties op de kruisingen Oranjelaan-Noordendijk, Oranjelaan-Parklaan, Merwedestraat-Maasstraat zijn aan het einde van de levensduur en moeten vervangen worden. Ook de rijbaansignalering op de Prins Hendrik-brug is aan vervanging toe.

Voor de reconstructie worden er diverse varianten onderzocht. Er wordt gekeken naar een gehele vervanging van de asfaltconstructie en de fundering. Er wordt ook gekeken en gerekend aan een variant waarbij een deel van de bestaande asfaltconstructie wordt weg gefreesd en overlaagd met een nieuwe asfaltconstructie. De kosten, de uitvoeringsduur en de bereikbaarheid zijn uiteraard een belangrijke factor in het maken van de uiteindelijke keuze.

Het projectresultaat dient zodanig te zijn dat de nieuw aan te leggen verharding een levensduur heeft van 45 jaar en het nieuwe riool een levensduur van 60 jaar.

riolering

De riolering is op een aantal locaties binnen de projectgrens einde levensduur en dient te worden vervangen. Een opvallende locatie is de riolering ter plaatse van het Sumatraplein. Het Sumatraplein in Dordrecht is een belangrijk verkeersknooppunt aan de oostelijke kant van het centrum van Dordrecht. Onder het Sumatraplein ligt een belangrijk riool. Het stamriool is aangelegd in 1930 en vormt de hoofdader voor de rioolwaterafvoer uit het gebied. Inspectie van het riool is lastig, omdat veel toegangsluiken midden in de rijbaan liggen.

Bij een rioolinspectie komt veel kijken. Het riool wordt afgesloten en het rioolwater moet omgeleid worden. Daarna wordt het riool gereinigd met schoon water en moet het afvalwater afgevoerd worden. Als het riool schoon is, wordt met behulp van camera’s de binnenkant van het riool geïnspecteerd. Het IBD heeft een plan opgesteld om de inspectie van het riool toch uit te kunnen voeren, met minimale overlast voor het verkeer. Door een deel van het project ’s nachts uit te voeren is de verkeershinder beperkt gebleven.

We hebben een systeem van tijdelijke leidingen over de weg heen gelegd. Door het rioolwater op deze wijze af te voeren, bovenlangs over de weg, is dit project uitgevoerd met minimale overlast voor de omgeving. Na de inspectie bleek dat de staat van het riool, na 80 jaar, nog buitengewoon goed is. Samen met Stadsbeheer Dordrecht worden varianten uitgewerkt om voor de komende 70 jaar veilige afvoer van rioolwater te verzorgen.

meer weten over ViS?

Bent u geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Meer informatie

Mariska Kreffer

Commerciële Ondersteuning

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer