Actualiteiten

Dagelijkse uitdagingen bij Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta heeft twee jaar geleden besloten dat de baggerwerkzaamheden als project zullen worden aangepakt. Hiervoor wordt er gewerkt volgens het IPM model en de Prince2 methodiek.

De reden van dit besluit is het op orde krijgen van de areaal gegevens. Ook willen zij de uitvoeringswerken op andere wijze op de markt zetten. Tot slot willen zij meer inzetten op het risico gestuurd uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

uitdagingen waterschap hollandse delta

Om invulling te geven aan het bovenstaande is Aart Troost van ViS Detachering werkzaam bij het Waterschap Hollandse Delta. Hij vervult daar de functie van Manager Projectbeheersing Verbeterproject Baggeren. Toen de opdracht startte was duidelijk dat er aanzienlijke achterstanden waren met het uitvoeren van de baggerprojecten.

doorkijk naar de eindsituatie

In overleg met de Projectmanager is afgesproken om eerst de financiële stand van zaken en de projectplanning op orde te krijgen. “De eerste prioriteit lag in het helder op het netvlies krijgen welke projecten er uitgevoerd moesten worden die achterstand hadden en welke projecten er werkelijk voor 2015 jaar geprogrammeerd stonden,” vertelt Aart. “Er kwamen 52 projecten in beeld. Deze hebben we onderverdeeld in achterstand in het Landelijk en Stedelijk gebied en het niet-regulier baggerwerk zoals KRW lichamen en in- en uitlaat geulen. Vervolgens hebben we het financiële plaatje inclusief meer reële prognoses binnen het team met elkaar opgesteld. Het resultaat hiervan gaf aan dat de jaarbudgetten niet inclusief de achterstanden waren opgenomen gecalculeerd op recente peil- en meetgegevens. Dit resulteerde in een geprognotiseerd tekort van 2 miljoen euro in 2015. In 2016 werd 4 miljoen euro geschat voor bovengenoemde projecten op een jaarlijks uitvoeringsbudget van gemiddeld 8 miljoen euro”.

het vervolgtraject

Het overleg tussen Projectmanager en opdrachtgever gaf aan dat dit als voorstel in de Directieraad behandeld moet worden. “Het directievoorstel sloeg in als een bom, en leidde tot hevige discussie in het directieteam”, vertelt Aart. “Het heeft geleid tot een crash scenario waarbij met steun van concerncontrol en een tweede Projectmanager zoveel mogelijk onderbouwing wordt gezocht voor contracten, afspraken, risico’s en bedragen. Zo wordt de juiste beslissing gemaakt over welke projecten wel en niet worden uitgevoerd de komende jaren. Als Manager Projectbeheersing heb ik de rol om dit proces te begeleiden zodat de juiste gegevens worden aangeleverd”.

dagelijkse uitdagingen naar de toekomst toe

Een aantal processen binnen het baggerteam zullen nog verder op orde moeten worden gebracht. Zoals Aart aangeeft: “Er is een grote rol voor mij weggelegd om de processen en taken en verantwoordelijkheden volgens IPM en Prince2 goed en stevig in het team te implementeren”. Zaken als dossiervorming, opdrachtverstrekking, budgetonderbouwing, meerwerk, risico’s en het op orde brengen van de areaal gegevens vergen op dit moment van het gehele team de volledige prioriteit en capaciteit.

Daarnaast is de uitdaging om samen met het team de zaken zo voor te kunnen leggen aan de stuurgroep en de directieraad dat er een goede scenariokeuze voor de uitvoering van de baggerwerken gemaakt kan worden. Daarnaast moet ook het beleid en meerjarenperspectief beter aan gaan sluiten op de ambities en verwachtingen van de directie en verenigde vergadering. “Omdat we nog maar net midden in dit proces zitten is het voor mij ook heel spannend en leerzaam.  Dit gevoelige politieke traject wil ik samen met het team naar een goed einde te kunnen brengen”.

meer weten over ViS detachering?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of neem eens een kijkje naar onze vacatures. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer