Ongezouten ViS-meningen

Zuidas Amsterdam: waar leven, wonen en werken samenkomen

Vanaf maart 2022 is professional Gijs Velsink via ViS Detachering werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Hij is werkzaam bij het Informatiecentrum Zuidas als Publieksvoorlichter. Een mooi moment om ons nog verder in dit toonaangevende project te verdiepen.

Zuidas Amsterdam

Op de Zuidas in Amsterdam komen leven, wonen en werken samen. Een prachtige locatie met een internationaal karakter en één van de grotere infrastructurele projecten in Nederland ten behoeve van een optimale bereikbaarheid van de wijk Zuidas en het noorden van de Randstad.

De Zuidas Amsterdam door de jaren heen

Een beknopte voorgeschiedenis van de Zuidas: het project ontstond met de behoefte aan uitbreiding van de stad in combinatie met een geoptimaliseerde bereikbaarheid. In de jaren ’80 ging de gemeente Amsterdam om de tafel om te komen tot een locatie voor de huisvesting van kantoren. Hierbij hadden de zuidelijke IJ-oevers een streepje voor. Vanaf begin jaren ’90 verrichtte men oriënterende studies naar de mogelijkheden om een deel van de kantoren te huisvesten langs de snelweg die zich bevindt tussen Schiphol en Zuid-Oost, oftewel: Zuid-as. Het gebied dat zich tussen Schinkel en Amstel bevindt heeft nu de naam Zuidas en was destijds het centrum van de Zuid-as.

Het ‘dokmodel’ stond in de visie van 2000 centraal, dit betrof het ondergronds brengen van zowel de A10 Zuid als station Amsterdam Zuid. Dit zou ervoor zorgen dat op grote schaal gebouwd kon worden aan woningen en kantoren bovenop de tunnels. In 2002 spraken de gemeente en het Rijk hun voorkeur uit betreffende de ontwikkeling op basis van het dokmodel. In 2004 trok men de conclusie dat dit ook financieel haalbaar was. Echter, sloeg dit in 2008 om door de kredietcrisis en zette private partijen hun vraagtekens bij de financiële kant. In 2012 werd de knoop doorgehakt om te gaan voor de variant waarbij alleen de A10 ondergronds gaat en het station bovengronds blijft. Het project kreeg de naam ‘het Zuidasdok’.

De visie die in 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad, is tot vandaag de dag nog steeds de leidraad voor de ontwikkeling van de Zuidas. In deze visie staat onder andere het volgende beschreven “In 2030 dient 3,4 miljoen m2 te zijn gerealiseerd, hiervan bestaat 800.000 m2 uit woonoppervlakte (dit zijn ongeveer 7.000 woningen), ongeveer 1,2 miljoen m2 kantoren en ongeveer 1,4 miljoen m2 voorzieningen.”

Leuk om te weten: de meeste buurten hebben in Zuidas de naam van een componist gekregen, zo ook de Amstelveenseweg die vanaf 2018 aan het project is toegevoegd. Deze buurt heeft de naam ‘Verdi’ gekregen.

Project Zuidasdok

Het project Zuidasdok bewaakt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Steeds meer mensen komen in het gebied op bezoek of reizen door de regio. Dit zorgt voor veel drukte op de snelweg en het station Amsterdam Zuid. Om dit in goede banen te kunnen blijven leiden is vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid noodzakelijk. Eveneens wordt de snelweg A10 Zuid verbreed, de verbinding zal voor een deel ondergronds worden aangelegd. Hier blijft het echter niet bij, knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden heringericht, evenals de openbare ruimte bij het stationsgebied.

Opdrachtgevers en projectorganisatie Zuidasdok

Er zijn veel partijen bij dit grote complexe project betrokken, zo wordt dit project in opdracht van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Onder de uitvoerende organisaties vallen: Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam

Duurzaamheid op de Zuidas

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen dit project. Zoals zij zelf zeggen: “We werken aan een gezonde, schone en energieneutrale Zuidas. Dat doen we samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Green Business Club Zuidas. Dit betekent onder andere dat we werken aan duurzame energieopwekking, energiebesparing, duurzame mobiliteit, schone lucht en circulaire economie.”

Daarnaast blijkt dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat uit bijvoorbeeld het feit dat deelvervoer in de vorm van auto’s, fietsen en scooters gestimuleerd wordt en dat het groen en blauw binnen de Zuidas centraal staat.

ViS Detachering en de gemeente Amsterdam

Via ViS Detachering zijn bij de gemeente Amsterdam al jaren civieltechnische en bouwkundige professionals werkzaam. Zij vervullen bijvoorbeeld de functie van: (Senior) Ontwerper Openbare Ruimte, Bouwmanager, Gebiedsmakelaar, Werkvoorbereider, Adviseur Projecten en Openbare Ruimte, Programmamanager Openbare Ruimte Groen, Toezichthouder Constructies, Milieukundig Inspecteur, Toezichthouder Brandveiligheid en natuurlijk Voorlichter Informatiecentrum Zuidas. Voor de komende jaren is het de verwachting dat wij nog op zoek gaan naar versterking op vele fronten, niet alleen bij de gemeente, maar ook bij haar betrokken (onder)aannemers, advies- en ingenieursbureaus.

Wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Reeds is één van onze professionals gestart op dit project in de functie van Publieksvoorlichter Informatiecentrum en wij hebben nog meer aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar:

  • IPM-rollen.
  • Projectleiders.
  • Calculatoren.
  • Uitvoerders.
  • System Engineers.
  • Omgevingsmanagers.
  • Tekenaars / Ontwerpers.
  • Werkvoorbereiders.
  • Directievoerders / Toezichthouders.

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer