Ongezouten ViS-meningen

Zuidas Amsterdam: waar leven, wonen en werken samenkomen

Vanaf maart 2022 is professional Gijs Velsink via ViS Detachering werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Hij is werkzaam bij het Informatiecentrum Zuidas als Publieksvoorlichter. Een mooi moment om ons nog verder in dit toonaangevende project te verdiepen.

Zuidas Amsterdam

Op de Zuidas in Amsterdam komen leven, wonen en werken samen. Een prachtige locatie met een internationaal karakter en één van de grotere infrastructurele projecten in Nederland ten behoeve van een optimale bereikbaarheid van de wijk Zuidas en het noorden van de Randstad.

De Zuidas Amsterdam door de jaren heen

Een beknopte voorgeschiedenis van de Zuidas: het project ontstond met de behoefte aan uitbreiding van de stad in combinatie met een geoptimaliseerde bereikbaarheid. In de jaren ’80 ging de gemeente Amsterdam om de tafel om te komen tot een locatie voor de huisvesting van kantoren. Hierbij hadden de zuidelijke IJ-oevers een streepje voor. Vanaf begin jaren ’90 verrichtte men oriënterende studies naar de mogelijkheden om een deel van de kantoren te huisvesten langs de snelweg die zich bevindt tussen Schiphol en Zuid-Oost, oftewel: Zuid-as. Het gebied dat zich tussen Schinkel en Amstel bevindt heeft nu de naam Zuidas en was destijds het centrum van de Zuid-as.

Het ‘dokmodel’ stond in de visie van 2000 centraal, dit betrof het ondergronds brengen van zowel de A10 Zuid als station Amsterdam Zuid. Dit zou ervoor zorgen dat op grote schaal gebouwd kon worden aan woningen en kantoren bovenop de tunnels. In 2002 spraken de gemeente en het Rijk hun voorkeur uit betreffende de ontwikkeling op basis van het dokmodel. In 2004 trok men de conclusie dat dit ook financieel haalbaar was. Echter, sloeg dit in 2008 om door de kredietcrisis en zette private partijen hun vraagtekens bij de financiële kant. In 2012 werd de knoop doorgehakt om te gaan voor de variant waarbij alleen de A10 ondergronds gaat en het station bovengronds blijft. Het project kreeg de naam ‘het Zuidasdok’.

De visie die in 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad, is tot vandaag de dag nog steeds de leidraad voor de ontwikkeling van de Zuidas. In deze visie staat onder andere het volgende beschreven “In 2030 dient 3,4 miljoen m2 te zijn gerealiseerd, hiervan bestaat 800.000 m2 uit woonoppervlakte (dit zijn ongeveer 7.000 woningen), ongeveer 1,2 miljoen m2 kantoren en ongeveer 1,4 miljoen m2 voorzieningen.”

Leuk om te weten: de meeste buurten hebben in Zuidas de naam van een componist gekregen, zo ook de Amstelveenseweg die vanaf 2018 aan het project is toegevoegd. Deze buurt heeft de naam ‘Verdi’ gekregen.

Project Zuidasdok

Het project Zuidasdok bewaakt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Steeds meer mensen komen in het gebied op bezoek of reizen door de regio. Dit zorgt voor veel drukte op de snelweg en het station Amsterdam Zuid. Om dit in goede banen te kunnen blijven leiden is vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid noodzakelijk. Eveneens wordt de snelweg A10 Zuid verbreed, de verbinding zal voor een deel ondergronds worden aangelegd. Hier blijft het echter niet bij, knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden heringericht, evenals de openbare ruimte bij het stationsgebied.

Opdrachtgevers en projectorganisatie Zuidasdok

Er zijn veel partijen bij dit grote complexe project betrokken, zo wordt dit project in opdracht van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Onder de uitvoerende organisaties vallen: Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam

Duurzaamheid op de Zuidas

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen dit project. Zoals zij zelf zeggen: “We werken aan een gezonde, schone en energieneutrale Zuidas. Dat doen we samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Green Business Club Zuidas. Dit betekent onder andere dat we werken aan duurzame energieopwekking, energiebesparing, duurzame mobiliteit, schone lucht en circulaire economie.”

Daarnaast blijkt dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat uit bijvoorbeeld het feit dat deelvervoer in de vorm van auto’s, fietsen en scooters gestimuleerd wordt en dat het groen en blauw binnen de Zuidas centraal staat.

ViS Detachering en de gemeente Amsterdam

Via ViS Detachering zijn bij de gemeente Amsterdam al jaren civieltechnische en bouwkundige professionals werkzaam. Zij vervullen bijvoorbeeld de functie van: (Senior) Ontwerper Openbare Ruimte, Bouwmanager, Gebiedsmakelaar, Werkvoorbereider, Adviseur Projecten en Openbare Ruimte, Programmamanager Openbare Ruimte Groen, Toezichthouder Constructies, Milieukundig Inspecteur, Toezichthouder Brandveiligheid en natuurlijk Voorlichter Informatiecentrum Zuidas. Voor de komende jaren is het de verwachting dat wij nog op zoek gaan naar versterking op vele fronten, niet alleen bij de gemeente, maar ook bij haar betrokken (onder)aannemers, advies- en ingenieursbureaus.

Wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Reeds is één van onze professionals gestart op dit project in de functie van Publieksvoorlichter Informatiecentrum en wij hebben nog meer aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar:

  • IPM-rollen.
  • Projectleiders.
  • Calculatoren.
  • Uitvoerders.
  • System Engineers.
  • Omgevingsmanagers.
  • Tekenaars / Ontwerpers.
  • Werkvoorbereiders.
  • Directievoerders / Toezichthouders.

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…