Gemeente Amsterdam

Bijdrage ViS Detachering

Bij Gemeente Amsterdam verzorgen we voor het Ingenieursbureau (IBA) de directievoering en toezicht UAV op het gebied van civieltechnisch projecten. Hierbij kunt u denken aan waterbouwkundige constructies zoals kademuren en damwandconstructies. Met deze specialistische expertise worden de aannemers begeleid gedurende de realisatiefase. Daarnaast verzorgen we de afstemming met derden waaronder nutsbedrijven (kabel en leidingenbedrijven). Risicovolle situaties worden gesignaleerd en eventuele maatregelen worden in overleg met de betrokkenen tijdig doorgevoerd en getoetst.

Binnen het Team Houthaven verzorgen we projecten op het gebied van inrichting van de openbare ruimte in de uitvoeringsfase. De complexiteit van projecten wordt bepaald door technische aspecten, de drukke binnenstedelijke omgeving in de stad Amsterdam en de uiteenlopende belangen van verschillende stakeholders. Hierbij vormt het omgevingsmanagement een belangrijk aspect binnen de projecten.

Over Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, projectrealisatie en techniek in weg-, grond- en waterbouw. Zij hebben expertise op het gebied van water en deltatechnologie, infrastructuur en verkeersadvies, stedelijke inrichting en milieu, project- en contractmanagement en civiele constructies.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Amersfoort of onze volgende opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau logo