Actualiteiten

Werkzaamheden TU Delft

De campus bestaat uit een groot aantal gebouwen aan de zuidzijde van Delft waarvan sommige reeds een respectabele leeftijd hebben. Daarnaast neemt het aantal studenten aan de TU jaarlijks nog steeds toe. Al met al omstandigheden die er voor zorgen dat er veel projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Jaap de Vries werkt vanuit ViS Detachering BV bij de TU Delft op de afdeling Facilitair Management en Vastgoed. Gedetacheerd bij de TU Delft is Jaap actief als risicoanalist en planner.

Werkzaamheden Jaap de Vries bij de TU Delft

Het is de taak van Jaap om voor de projecten een risicoanalyse op te zetten in samenwerking met de projectmanager. Dit betekent dat tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen wordt gezocht naar risico’s die het project kunnen beïnvloeden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Risman methode. Vanuit diverse gezichtspunten wordt naar het project gekeken, het zogeheten kwalitatieve deel. Na deze sessie worden de risico’s vastgelegd, waarna de kwantitatieve analyse plaats vindt. Het resultaat hiervan is een tabel met de belangrijkste risico’s en de toe te passen beheersmaatregelen.

Daarnaast verzorgt Jaap de Vries de planning van projecten welke maandelijks wordt geüpdate. Voor één van de grote projecten die in uitvoering is, het nieuwe gebouw voor Toegepaste Natuur Wetenschappen, heeft Jaap voorgesteld een integrale planning op te zetten. Waarom integraal? Het gebouw is inmiddels opgeleverd en er zijn nog erg veel programmawijzigingen die moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is er een team bezig voorbereidingen te treffen voor het inhuizen en tot slot is er dan nog een verhuisteam actief. In dit gebouw zullen uiteindelijk 1400 mensen gaan werken, in zowel kantoren als in een zeer groot aantal laboratoria. Gedurende de komende maanden zijn er veel mensen in het gebouw werkzaam, zowel gebruikers als medewerkers ten behoeve van de bouw, die geen hinder van elkaar moeten hebben. Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten, is een integrale planning een goed middel. Alle werkzaamheden van de diverse partijen zijn daar in opgenomen. Wekelijks wordt er een 3-weeksoverzicht gemaakt en aan alle belanghebbenden toegezonden. Zijn er mutaties, dan worden die verwerkt en kunnen complicaties zichtbaar worden.

Het uiteindelijke doel van dit alles is, dat voor het begin van het nieuwe studiejaar alles in optimale gereedheid is gebracht. Een ware uitdaging!

Meer weten over ViS?

Geïnteresseerd in onze projecten en werkzaamheden? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Meer informatie

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer