Actualiteiten

peilbesluit ijsselmeergebied

In het kader van de Deltabeslissing IJsselmeergebied bereidt Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer in droge periodes kunnen vasthouden zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. In plaats van een vast zomerpeil komt er daarom een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Door de spuisluizen in de Afsluitdijk minder vaak open te zetten, stroomt er minder water naar de Waddenzee. De waterstanden stijgen dan en er ontstaat een buffervoorraad zoet water. Zo kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoet water.

een paar centimeter

Alex Dol verzorgt namens ViS Detachering de communicatie en het omgevingsmanagement voor dit project. “Het peilbesluit is een bijzonder traject. Het gaat vooral om het juridisch mogelijk maken van flexibeler peilbeheer. Technisch-inhoudelijk is er niet zoveel aan de hand. Er zijn geen fysieke ingrepen in de buitenruimte. Het enige wat de omgeving merkt van het peilbesluit is een paar centimeter peilverschil.

managen van verwachtingen

Het omgevingsmanagement is echter complex. Het project beslaat het hele IJsselmeer, Markermeer en de randmeren van Flevoland, daardoor is het aantal belanghebbenden groot.

Daarnaast is er sprake van tegengestelde belangen. Voor de natuur is een fluctuerend peil overwegend positief, maar voor de recreatie brengt het vooral onzekerheden met zich mee.

Voor bezitters van zeiljachten kan een paar centimeter peilverandering het verschil maken tussen wel- of niet uitvaren. Tot slot zijn er, door het grote plangebied, veel raakvlakken met andere projecten van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Ook zij moeten rekening houden met de nieuwe peilen. Denk bijvoorbeeld aan de versterking van de Afsluitdijk of de aanleg van nieuwe eilanden in het Markermeer. Dit alles maakt dat de communicatie en het omgevingsmanagement vooral gaat over het managen van verwachtingen.”

nieuwe pompen

Komend jaar (2016) voert het project een milieueffectrapportage uit en wordt het ontwerppeilbesluit opgesteld. De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit in 2017 onherroepelijk is. Pas als er nieuwe pompen in de Afsluitdijk zijn geplaatst (2022) gaat het peilbesluit volledig in werking.

meer informatie?

enieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of benieuwd naar onze vacatures? Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer