Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Rudi Schoorstra vertelt: Verkeerskundige bij gemeente Haarlemmermeer

Sinds augustus 2020 is ViS-professional Rudi Schoorstra werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer als Verkeerskundige. Al een aantal jaar stelt de gemeente voor elk buitenproject een plan op voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, oftewel een BLVC-plan. Rudi kon hier gelijk mee uit de voeten. Afhankelijk van de grootte van het project variëren de BLVC-plannen van een paar pagina’s tot maximaal 14 à 15 pagina’s. Naast het opstellen van BLVC-plannen ondersteunt Rudi ook als algemeen verkeerskundige bij het opstellen van adviezen en verkeersbesluiten en toetsing van ontwerpen.

Wat houdt een BLVC-plan in?

Een BLVC-plan bestaat uit vier pijlers:

  1. De eerste pijler Bereikbaarheid omschrijft hoe alles bereikbaar blijft tijdens de uitvoering van het project. Het beschrijft hoe aanwonenden bij hun woning kunnen komen, voor het doorgaande verkeer worden de omleidingsroutes aangegeven. Belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten tijdens de werkzaamheden in geval van calamiteiten.
  2. De tweede pijler Leefbaarheid kijkt naar hoe het werk wordt uitgevoerd en de omgevingsaspecten worden in kaart gebracht. Is er bijvoorbeeld sprake van vervuilde grond of te veel geluidsoverlast, waar op een goede manier mee om moet worden gegaan.
  3. Het stuk Veiligheid uit het BLVC-plan omschrijft niet alleen de veiligheid op de werkplaats van de mensen, maar ook hoe het verkeer op een veilige wijze ingelicht moet worden. Op plekken waar aan de weg wordt gewerkt moet het verkeer veilig kunnen passeren. Door middel van beslisbomen komt men tot de beste oplossing die getoetst worden aan de CROW richtlijn “Werk in Uitvoering 96b – 2020”.
  4. Communicatie is wellicht een van de belangrijkste onderdelen van het plan. Weggebruikers moeten tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen. Daarnaast moet de omgeving en de omwonenden op de hoogte worden gesteld. Hiervoor worden diverse media gebruikt, zoals website, apps, lokale kranten, nieuwsbrieven en bewonersbrieven Er wordt dan geïnformeerd over routewijzigingen, wanneer en hoe lang de werkzaamheden gaan duren en natuurlijk wat de consequenties hiervan zijn. Zo worden onder andere buurtverenigingen, winkeliersvereniging, etc. betrokken bij de plannen.

Rudi: “Een goed voorbeeld van de communicatie met alle belanghebbenden is een project aan de noordkant van Hoofddorp. Daar ligt een woonwijk met 13 verschillende aansluitingen op één lange weg die geasfalteerd moet worden. Hier heeft het projectteam moeten overleggen met het Openbaar Vervoerbedrijf hoe de wijk bereikbaar kan blijven en het openbaar vervoer haar dienstregeling kan uitvoeren zonder te veel hinder. Daarnaast is het belangrijk dat het werk efficiënt moet worden gedaan.. Er is besloten door steeds aan een stuk van één rijstrook te werken en het verkeer te begeleiden over de andere rijstrook. Indien er een bus langskomt, krijgt deze voorrang.” Ook weerspiegelt dit project het brede takenpakket van Rudi, wat zijn baan zo leuk maakt: “Als Verkeerskundige heb je een specialistische baan, daarentegen heb je toch met van alles te maken, zoals economie, groen, bereikbaarheid, etc. Het is dus een afwisselende baan, waarbij je met veel belanghebbenden in contact staat.”, aldus Rudi.

Vervolg BLVC-plan

Na het opstellen van het BLVC-plan wordt door de afdeling gebiedsmanagement beoordeeld of het plan alle relevante gebiedsspecifieke zaken benoemd. “De collega’s die werkzaam zijn bij Gebiedsmanagement weten alle ins en outs over het gebied, bijvoorbeeld de van belang zijnde voorzieningen en specifieke bedrijvigheid, zoals marktdagen. Door alle gebiedsspecifieke aspecten tijdig te beschouwen worden mogelijke belemmeringen tijdig getackeld en wordt weerstand uit de omgeving zoveel mogelijk voorkomen.”, aldus Rudi. Het totaalplan gaat naar het team Coördinatie en Bereikbaarheid. Dit team heeft het overzicht van alle werkzaamheden in de gemeente, ook van nuts-bedrijven, de provincie, het Rijk en Schiphol. Rudi: “Het team kijkt aan de hand van de webapplicatie LTC of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Zo kijken ze of de werkzaamheden niet plaats vinden in geplande omleidingsroutes van andere projecten of dat omleidingsroutes van verschillende projecten samenvallen, wat tot onduidelijkheid kan leiden voor de weggebruiker. Als het BLVC-plan goedgekeurd is komt het bij de aanbestedingsstukken en weet de aannemer waaraan hij moet voldoen.

ViS & Rudi

In de zomer van 2020 kreeg Rudi een tip over deze baan bij de gemeente Haarlemmermeer en heeft ViS benaderd. Binnen een week ging hij online op gesprek en na 1,5 week was het rond. Rudi: “Het proces verliep heel snel en prettig. De begeleiding die je krijgt bij ViS Detachering is erg goed. Ook tijdens deze coronatijd komt ViS met leuke initiatieven. Kortom ik ben erg positief over ViS.”

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…