Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Rudi Schoorstra vertelt: Verkeerskundige bij gemeente Haarlemmermeer

Rudi Schoorstra

Sinds augustus 2020 is ViS-professional Rudi Schoorstra werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer als Verkeerskundige. Al een aantal jaar stelt de gemeente voor elk buitenproject een plan op voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, oftewel een BLVC-plan. Rudi kon hier gelijk mee uit de voeten. Afhankelijk van de grootte van het project variëren de BLVC-plannen van een paar pagina’s tot maximaal 14 à 15 pagina’s. Naast het opstellen van BLVC-plannen ondersteunt Rudi ook als algemeen verkeerskundige bij het opstellen van adviezen en verkeersbesluiten en toetsing van ontwerpen.

Wat houdt een BLVC-plan in?

Een BLVC-plan bestaat uit vier pijlers:

  1. De eerste pijler Bereikbaarheid omschrijft hoe alles bereikbaar blijft tijdens de uitvoering van het project. Het beschrijft hoe aanwonenden bij hun woning kunnen komen, voor het doorgaande verkeer worden de omleidingsroutes aangegeven. Belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten tijdens de werkzaamheden in geval van calamiteiten.
  2. De tweede pijler Leefbaarheid kijkt naar hoe het werk wordt uitgevoerd en de omgevingsaspecten worden in kaart gebracht. Is er bijvoorbeeld sprake van vervuilde grond of te veel geluidsoverlast, waar op een goede manier mee om moet worden gegaan.
  3. Het stuk Veiligheid uit het BLVC-plan omschrijft niet alleen de veiligheid op de werkplaats van de mensen, maar ook hoe het verkeer op een veilige wijze ingelicht moet worden. Op plekken waar aan de weg wordt gewerkt moet het verkeer veilig kunnen passeren. Door middel van beslisbomen komt men tot de beste oplossing die getoetst worden aan de CROW richtlijn “Werk in Uitvoering 96b – 2020”.
  4. Communicatie is wellicht een van de belangrijkste onderdelen van het plan. Weggebruikers moeten tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen. Daarnaast moet de omgeving en de omwonenden op de hoogte worden gesteld. Hiervoor worden diverse media gebruikt, zoals website, apps, lokale kranten, nieuwsbrieven en bewonersbrieven Er wordt dan geïnformeerd over routewijzigingen, wanneer en hoe lang de werkzaamheden gaan duren en natuurlijk wat de consequenties hiervan zijn. Zo worden onder andere buurtverenigingen, winkeliersvereniging, etc. betrokken bij de plannen.

Rudi: “Een goed voorbeeld van de communicatie met alle belanghebbenden is een project aan de noordkant van Hoofddorp. Daar ligt een woonwijk met 13 verschillende aansluitingen op één lange weg die geasfalteerd moet worden. Hier heeft het projectteam moeten overleggen met het Openbaar Vervoerbedrijf hoe de wijk bereikbaar kan blijven en het openbaar vervoer haar dienstregeling kan uitvoeren zonder te veel hinder.

Daarnaast is het belangrijk dat het werk efficiënt moet worden gedaan.. Er is besloten door steeds aan een stuk van één rijstrook te werken en het verkeer te begeleiden over de andere rijstrook. Indien er een bus langskomt, krijgt deze voorrang.”

Ook weerspiegelt dit project het brede takenpakket van Rudi, wat zijn baan zo leuk maakt: “Als Verkeerskundige heb je een specialistische baan, daarentegen heb je toch met van alles te maken, zoals economie, groen, bereikbaarheid, etc. Het is dus een afwisselende baan, waarbij je met veel belanghebbenden in contact staat.”, aldus Rudi.

Vervolg BLVC-plan

Na het opstellen van het BLVC-plan wordt door de afdeling gebiedsmanagement beoordeeld of het plan alle relevante gebiedsspecifieke zaken benoemd. “De collega’s die werkzaam zijn bij Gebiedsmanagement weten alle ins en outs over het gebied, bijvoorbeeld de van belang zijnde voorzieningen en specifieke bedrijvigheid, zoals marktdagen. Door alle gebiedsspecifieke aspecten tijdig te beschouwen worden mogelijke belemmeringen tijdig getackeld en wordt weerstand uit de omgeving zoveel mogelijk voorkomen.”, aldus Rudi.

Het totaalplan gaat naar het team Coördinatie en Bereikbaarheid. Dit team heeft het overzicht van alle werkzaamheden in de gemeente, ook van nuts-bedrijven, de provincie, het Rijk en Schiphol. Rudi: “Het team kijkt aan de hand van de webapplicatie LTC of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Zo kijken ze of de werkzaamheden niet plaats vinden in geplande omleidingsroutes van andere projecten of dat omleidingsroutes van verschillende projecten samenvallen, wat tot onduidelijkheid kan leiden voor de weggebruiker. Als het BLVC-plan goedgekeurd is komt het bij de aanbestedingsstukken en weet de aannemer waaraan hij moet voldoen.

ViS & Rudi

In de zomer van 2020 kreeg Rudi een tip over deze baan bij de gemeente Haarlemmermeer en heeft ViS benaderd. Binnen een week ging hij online op gesprek en na 1,5 week was het rond. Rudi: “Het proces verliep heel snel en prettig. De begeleiding die je krijgt bij ViS Detachering is erg goed. Ook tijdens deze coronatijd komt ViS met leuke initiatieven. Kortom ik ben erg positief over ViS.”

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer