Actualiteiten

ViS-professional Inge Dijkhuizen vertelt: Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

Sinds augustus 2021 werkt Inge Dijkhuizen als Senior Vergunningverlener Milieu via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

In 2008 zijn naar aanleiding van het rapport “De tijd is rijp” van de commissie Mans de milieutaken van de gemeenten en provincies onder gebracht bij verschillende (soms nog op te richten) omgevingsdiensten, zoals de ODRU. De ODRU is de uitvoerende instantie voor vijftien gemeenten in de regio Utrecht. Binnen de ODRU werken meer dan 200 mensen samen om voor hun gemeenten het milieu zo goed mogelijk te beschermen.

Senior Vergunningverlener

Doordat Inge al ruime ervaring in het vak heeft fungeert zij als Senior Vergunningsverlener. Inge: “Een vergunningaanvraag is een complex samenspel: in het beginsel heb je te maken met allerlei wetten (onder andere Awb, Wm, WABO) en allerlei AMvB’s (bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, Besluit MER en dergelijke). Daarnaast heb je te maken met allerlei Europese regels, zoals de IPPC, Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Afvalstoffen en diverse documenten (zowel nationaal als Europees zoals BREF’s, PGS-normen etcetera). Dat moet je allemaal meewegen in de toetsing van een aanvraag. Uiteindelijk neem je dan een besluit of de activiteiten wel of niet op die plek op die manier plaats mogen vinden en onder welke voorwaarden.”

Binnen de ODRU houdt Inge zich onder andere bezig met het actualiseren van vergunningen die eerder zijn afgegeven. Dat houdt in dat zij bekijkt of de vergunning nog de beste beschikbare technieken voorschrijft en of er geen voorschriften zijn die in een ander wettelijk kader reeds geregeld zijn. Daarnaast behandelt Inge nieuwe aanvragen die binnen komen van bedrijven. Deze bedrijven willen bijvoorbeeld op een nieuwe locatie beginnen of willen de bedrijfsmatige activiteiten binnen hun locatie veranderen. Tot slot is Inge mentor voor twee starters: “Binnen de ODRU wordt gewerkt met het Young Professional Programma. Daarbij wordt iedere Young Professional gekoppeld aan een mentor die hun begeleidt, traint en meedenkt over hun ontwikkeltraject. Één van de deelnemers van dit traject is aan mij gekoppeld. Daarnaast ben ik tevens de mentor van iemand die net is binnengekomen en nog geen ervaring heeft met dit werkveld.”, vertelt Inge.

Bijzonder project

Inge werkt aan meerdere projecten binnen de ODRU: “Een bijzonder project waar ik nu me bezig ben is een aanvraag waarbij verschillende instanties samen moeten werken. Omdat de zaak nog onder behandeling is en het politiek complex is, kan ik er niet te veel over zeggen. Wat ik wel kan aangeven is dat het bij deze aanvraag duidelijk werd dat we eerst goed moesten uitzoeken wie voor welk onderdeel het bevoegd gezag is ( waterschap, Ministerie van EZK, provincie en gemeente). De tweede stap, het puzzelstukje waar we nu mee bezig zijn, is het kijken of alles wel past binnen het zogeheten wettelijk kader. We hebben met verschillende bevoegde gezagen te maken, waardoor we verder moeten kijken dan ons “eigen” onderdeel. We onderzoeken of dat wat bij de ene aanvraag wordt gezegd, overeenkomt met wat bij de andere aanvraag wordt gezegd. Dit project is dan ook gelijk de grootste uitdaging die ik bij de ODRU ben tegengekomen tot nu toe. Zo zitten we met verschillende partijen om de tafel en bekijken we of het überhaupt moet worden toegestaan.”, aldus Inge.

Een ander project waar Inge deels bij betrokken is geweest, is het onderzoeken van de interim omgevingsverordening en de gevolgen voor de huidige bedrijven binnen het gebied. Zo was één van de vragen waar het team tegenaan liep: hoe er moet worden omgegaan met ondergrondse tanks die er reeds liggen?

Mentorschap

Naast bovenstaande projecten houdt Inge zich bezig met het mentorschap. Inge: “Door het mentorschap word je gedwongen om weer na te denken over waarom we het op een bepaalde manier doen. Je moet zoveel wetten en de uitzonderingen kennen dat het een heel proces is om grip op dit werk te krijgen. Je wordt je daar weer bewust van door het mentorschap.”.

Inge ziet het begeleiden en opleiden van mensen als één van haar leukste werkzaamheden. Zo is het mentorschap haar op het lijf geschreven, maar zij ziet het opstellen van een besluit of het voeren van vooroverleg ook als een vorm van opleiden: “Je moet duidelijk maken waarom je bepaalde informatie nodig hebt en wat je met die informatie gedaan hebt. Het opstellen van een besluit of het voeren van vooroverleg en het behandelen van zienswijze valt voor mij allemaal onder opleiden. Je moet immers mensen die niet weten waarom je iets doet dat uitleggen.”, aldus Inge

Inge & ViS

Inge vertelt over de samenwerking met ViS: “Ik ervaar de samenwerking als fijn. Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en er wordt van uitgegaan dat je eigenaarschap hebt en toont. Maar mocht je hulp nodig hebben, dan zijn ze altijd bereikbaar en behulpzaam. Het voelt als een hele gezellige warme organisatie.”.

Meer informatie

Gijs van Ierssel

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer