Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional edward lefeber vertelt: werkvoorbereider bij de gemeente leiden

Edward is inmiddels al heel wat jaren bij ViS Detachering werkzaam. Eerst was hij via ViS werkzaam bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en sinds 2020 bij gemeente Leiden. Hij is met recht een echte ViS!

de eerste jaren bij ViS

In 2017 is Edward begonnen bij ViS Detachering. Hij was destijds op zoek naar een nieuwe werkomgeving en uitdaging. Hij kwam in contact met Pieter-Bas en is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de slag gegaan. In eerste instantie zou dit voor de duur van drie jaar zijn, maar uiteindelijk heeft hij bijna vier jaar met veel plezier voor deze gemeente gewerkt. Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk was hij niet de enige ViSser, ook ViS-professional Elmar van Bijsterveld is hier werkzaam. Edward heeft goede herinneringen aan zijn samenwerking met Elmar en kijkt met veel plezier terug op deze mooie periode.

tijd voor verandering

Na een aantal fijne jaren bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk was het voor Edward tijd voor iets nieuws. Hij vertelt hierover: “Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn de lijnen erg kort, dat is leuk, want er is veel contact tussen de diverse disciplines. Maar, het gevolg was dat ik ook veel bezig was met de randzaken. Een mooie uitdaging, maar na een aantal jaren begon het toch te kriebelen. Ik wilde graag aan de slag bij een grotere organisatie, zodat ik mij weer meer op de technische kant van mijn werk kon richten.”

Edward vervolgt: “Het maken van zo’n stap is natuurlijk altijd spannend, maar Pieter-Bas heeft mij daar goed in begeleid en zodoende heb ik bij de gemeente Leiden mijn plek helemaal gevonden.”

Een mooi project; de Professorenwijk-Oost in Leiden

Edward werkt bij de gemeente Leiden als Werkvoorbereider in het Team Grootschalige Projecten. Hier werkt hij mee aan de herinrichting van de openbare ruimte in de Professorenwijk-Oost. Hij vertelt vol enthousiasme: “Het project is één van de eerste wijken in Leiden welke vanuit de Afdeling Beheer / Stadsingenieurs integraal wordt opgepakt. Naast de herinrichting en rioolvervanging worden ook thema’s zoals energietransitie, verglazing, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit gewaarborgd.”

aanleiding herinrichting

De aanleiding van de herinrichting van de wijk is dat het riool aan vervanging toe is. Daarbij wordt het gemengde riool vervangen door een gescheiden stelsel. De bewoners worden hierbij gestimuleerd om in voorbereiding op de toekomst mee te werken aan de klimaatadaptatie door hun regenwaterafvoeren aan te laten sluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Deze wordt vervolgens geloosd op het oppervlaktewater en dit water gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

participatietraject

De aanleiding van de herinrichting van de wijk is dat het riool aan vervanging toe is. Daarbij wordt het gemengde riool vervangen door een gescheiden stelsel. De bewoners worden hierbij gestimuleerd om in voorbereiding op de toekomst mee te werken aan de klimaatadaptatie door hun regenwaterafvoeren aan te laten sluiten op het nieuwe hemelwaterriool. Deze wordt vervolgens geloosd op het oppervlaktewater en dit water gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een waardevol archeologisch gebied

Naast alle reeds genoemde belangen maakt de wijk deel uit van een waardevol archeologisch gebied. Mogelijk bevindt een voormalig Romeinse weg zich in het projectgebied, daarom is archeologische begeleiding tijdens de uitvoering ingezet om ook hier direct op te kunnen schakelen.

samenwerken met nutsbedrijven

Onder de grond wordt samengewerkt met de nutsbedrijven. Zo worden diverse verlaten gasleidingen van grijs gietijzer verwijderd in overleg met Liander en vervangt Dunea 300 meter waterleiding van asbestcement. Boven de grond wordt circa 2.000 m2 minder gesloten verharding aangelegd, is er meer ruimte voor het groen gecreëerd en bestaat circa 1.000 m2 uit water passerende bestrating.
Eveneens is besloten om in vier smalle straten éénrichtingsverkeer in te voeren, zo kunnen parkeervakken breed genoeg worden gerealiseerd en wordt hierbij ook ruimte gegeven aan de voetgangers en fietsers.

de rol van edward

Een dergelijk project wordt uiteraard niet vandaag op morgen gerealiseerd. In het voortraject is er veel onderzoek verricht: wat is de huidige staat van alle objecten en materialen op dit moment? En wat is er allemaal nodig om over te gaan tot realisatie? Alles werd gecontroleerd. Omdat het opstellen van het bestek en de tekeningen werd uitbesteed, moest dit erg nauwkeurig worden voorbereid en begeleid. In deze fase was er voor Edward dus ruimschoots de kans om zijn technische kennis in te zetten. Zo diende in het project rekening te worden gehouden met asbesthoudende riool-kitvoegen. En zijn aanpak betreffende de stikstofdepositie berekeningen kan hierbij bijvoorbeeld op veel waardering van de gemeente rekenen.

de uitvoeringsfase

Inmiddels is het project in de uitvoeringsfase. Van de tien straten zijn er een viertal gereed en opengesteld. In deze fase van het project is de rol van Edward ondermeer het assisteren van de Toezichthouder en Directievoerder. “Ik maak tekeningen voor bijvoorbeeld bestekwijzigingen of vergunningaanvragen. Ook leg ik het eerste contact met derden die vanuit de voorbereiding betrokken zijn bij het project, dit zijn onder andere provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Erfgoed Leiden en Allego. Omdat alles in de openbare ruimte wordt meegenomen, is het voor iedereen die mee werkt aan het project een mooi leerproces en kunnen we de lessen die eerder in het project geleerd zijn, weer meenemen in toekomstige projecten.”

En ook nu bij de gemeente Leiden is Edward niet de enige ViSser die aan het project werkt. Samen met ViS-professional Armin Hofman, die werkt als Toezichthouder binnen het project, is ViS wederom goed vertegenwoordigd!

een mooie uitdaging

Voor Edward is het de mooiste uitdaging om met alle verschillende facetten bezig te zijn. Het stroomlijnen van alle werkzaamheden boven én onder de grond vergt een goede afstemming met alle betrokken partijen. Hij zegt hierover: “Het is mooi om uiteindelijk naar buiten te lopen en te kunnen zien waar ik het voor doe. Dan zie ik alles er weer netjes bij liggen en weet ik dat zowel boven als onder de grond het goed geregeld is, daar krijg ik echt energie van!

Omdat alles in samenspraak met alle in- en externe partijen gebeurd, zou het zo moeten zijn dat de openbare ruimte voorlopig niet meer opengemaakt hoeft te worden en blijft het de komende jaren zo liggen.”

Edward haalt tevens zijn voldoening uit de samenwerking met collega’s. “Het is fijn om, zowel binnen het team als binnen de afdeling Stadsingenieurs, een prettige samenwerking met mijn collega’s te hebben. Men staat binnen het team en de afdeling echt voor elkaar klaar!”

de toekomst bij ViS

Over ViS is Edward duidelijk tevreden. De communicatie verloopt goed en er zijn leuke uitjes. Hij heeft regelmatig contact met Pieter-Bas en hij weet bij wie hij terecht kan met zijn vragen. “Het is heel fijn dat er echt wordt meegedacht naar wat bij je past en waar je naar op zoek bent. Zo kan ik mij blijven ontwikkelen in de richting die bij mij past!”

Ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière en wil jij net als Edward werken aan mooie en uitdagende projecten? Dan komen wij graag met jou in contact! Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0182-820250 of per e-mail op: info@visdetachering.nl.

Meer informatie

Pieter-Bas Slee

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer