Actualiteiten

ViS in Dordrecht: Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV

Medewerkers van ViS worden ingezet op veel uiteenlopende projecten. Deze keer vertellen we je graag meer over het project Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV in Dordrecht. Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is met een projectteam betrokken bij het project Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV vanaf de initiatiefase. Erik van Rossum is namens ViS werkzaam als Medior Projectingenieur/Ontwerpleider binnen dit projectteam en vertelt er graag meer over.

ontwikkeling logistiek park dordtse kil IV

Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV (65 hectare) wil Dordrecht tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen voor de lokale en regionale markt. De gemeente richt zich hierbij nadrukkelijk op de logistieke sector, waarbij zij zich kan beroepen op de bijzondere kwaliteit als vestigingslocatie. Dordtse Kil IV heeft dan ook alles in huis om het beeld van een uitstekend ontsloten logistiek bedrijventerrein te kunnen waarmaken. Het terrein is gelegen ten zuiden van het bedrijventerrein Dordtse Kil III, richting Moerdijk en direct langs de A16. Hierdoor vormt Dordtse Kil IV de zuidelijke poort naar de Randstad.

Diverse partijen zijn betrokken bij de realisatie van het bedrijventerrein. Aan de westzijde is de dijk langs de Dordtse Kil inmiddels door het Waterschap Rivierenland verzwaard. Komende jaren zal Rijkswaterstaat (RWS) diversen aansluitingen en een parallelbaan langs de A16 realiseren. Verder zullen er op het bedrijventerrein vier grote windmolens verrijzen welke door een particuliere investeerder geëxploiteerd zullen worden.

Het project bevindt zich momenteel in de fase waarin het definitieve ontwerp gedetailleerd en gedimensioneerd wordt. Hierbij wordt met name gedacht aan diverse kunstwerken, verhardingsconstructies en riolering.

onderzoeken

Voorafgaand aan deze fase heeft IBD vele, door externe partijen uitgevoerde, onderzoeken gecoördineerd. Zo zijn onder andere explosieven, geotechnisch, milieutechnisch en archeologisch onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken waren en zijn van belang voor het opstellen van de ontwerpplannen en de prijsindicaties.

rol ibd

IBD heeft tevens een adviserende rol in de (strategische) planvorming met het oog op de uitvoeringsvolgorde (organisatie en planning). Het project zal de komende jaren gefaseerd voorbereid en uitgevoerd gaan worden. Diverse aspecten spelen hierbij een rol: met name de bereikbaarheid, het handhaven en borgen van de waterhuishouding en de coördinatie ten aanzien van werken door het waterschap en RWS.

Momenteel worden de ramingen per deelproject uitgerekend waarna de benodigde budgetten vastgesteld kunnen worden. Vervolgens worden de deelprojecten uitgewerkt tot een bestek wat aanbesteed kan worden.

riolering en waterhuishouding

Binnen het bedrijventerrein Dordtse Kil IV wordt een verbeterd, gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij een centraal gelegen pompgemaal het vuile water via een persleiding in noordelijke richting pompt naar de rioolwaterzuivering. Hemelwater van dakoppervlakken worden direct op het stelsel van watergangen geloosd. Een klein deel van het overige hemelwater wat op de verhardingen valt, zal in eerste instantie als vuilwater worden afgevoerd (zgn. ‘first-flush’) waarna het overige hemelwater of op de watergangen geloosd wordt of geïnfiltreerd wordt. Het waterpeil ter plaatse van het bedrijventerrein wordt gereguleerd door middel van stuwen en voert het water naar de west en oostzijde af.

kwelgebied

Het te ontwikkelen gebied is geohydrologisch gezien een kwelgebied waarbij het overtollige grondwater moet worden afgevoerd door middel van een drainagesysteem. Door het vergroten van de drainagebuizen op wegen die niet aan oppervlaktewater grenzen, krijgt het drainagesysteem een bluswatertaak. Bedrijven zullen zelf voor hun eigen bluswatersysteem moeten zorgen.

Naar verwachting wordt het bedrijventerrein in 2020 opgeleverd. Wij wensen Erik veel succes en werkplezier toe bij zijn werkzaamheden rondom het bedrijventerrein Dordtse Kil IV!

meer weten?

Geïnteresseerd geraakt in onze projecten? Eerder schreven wij artikelen over onze werkzaamheden in bijvoorbeeld Amsterdam: Project Houthaven en de IJ-tunnel. Op onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer