Actualiteiten

natuur of economie? het nederlandse stikstofprobleem in een notendop

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei jl. met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn inmiddels te voelen. Door deze uitspraak zijn er vele projecten die niet door kunnen gaan. Zo kan het vliegveld in Lelystad voorlopig niet open, de A27 bij Utrecht niet worden verbreed en kan er geen uitbreiding van veestallen plaatsvinden. Een enorme domper voor de Nederlandse economie.

pas: 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden. Het PAS is in het leven geroepen om enerzijds ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen, maar tegelijkertijd ook te voorzien in maatregelen die nodig zijn voor het behoud en herstel van natuurgebieden. Stikstof is één van de aspecten, waarop een project of plan moet worden getoetst. Stikstof komt vooral uit de landbouw (via ammoniak in mest), maar ook van het wegverkeer, van huishoudens en overgewaaid uit het buitenland. Het grote probleem met stikstof is dat het neerslaat in een groot gebied rondom de bron en dat er 118 natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) verspreid over Nederland liggen.

oplossingen

Er zijn oplossingen voor het stikstofprobleem. De gevolgen van stikstof zouden kunnen worden afgeremd door bijvoorbeeld stikstofrijk gras te verwijderen en heide aan te planten. Aan de hand van het PAS gaf de overheid vooruitlopend op dat natuurherstel alvast toestemming voor vervuilende activiteiten, zoals wegenbouw of uitbreiding van boerderijen. Op deze manier dacht Nederland te voldoen aan de Europese natuurwet, die bepaalt dat de toestand in beschermde natuurgebieden niet mag verslechteren.

uitspraak 29 mei 2019

Naar aanleiding van de uitspraak op 29 mei jl. is dit niet meer mogelijk. Voor veel projecten is het nodig dat er wordt aangetoond dat het project op voorhand geen significant schadelijk effect heeft op het natuurgebied. Pas daarna kan toestemming worden verleend. De meningen over deze uitspraak zijn verdeeld: “Bespottelijk, kom met een noodwet!”, aldus de Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars en: “Een baanbrekende uitspraak. Onze natuur lijdt al veel te lang.”, zegt Greenpeace. De partijen zullen het nooit met elkaar eens worden, echter een goede oplossing is voor zowel onze economie, als onze natuur noodzakelijk.

De komende tijd zal blijken welke mogelijkheden er zijn om de stopgezette projecten wel weer voort te kunnen zetten, zonder dat het de natuur schaadt. Een uitdagende opgave.

Is jouw project voorlopig stopgezet? Bekijk onze uitdagende projecten en functies in ons vacatureoverzicht. Of neem direct contact op.

Bronnen:

Meer informatie

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer