Toewijding is onze techniek

‘Bouw en Civiel’

Het is onze passie, maar we zijn er ook goed in: Bouwkunde, Civiele Techniek en Cultuurtechniek. ViS Detachering is niet alleen gespecialiseerd in deze technische vakgebieden; we kennen ze van binnenuit. Anders dan de meeste arbeidsbemiddelaars hebben wij zelf volop werkervaring bij wat nu onze opdrachtgevers zijn: aannemers, overheden en ingenieurs- en adviesbureaus. Wij kennen de behoeftes van onze klanten, onze vroegere werkgevers. Wij weten welk gespecialiseerd technisch personeel zij nodig hebben en kennen de bedrijfsculturen waarin onze kandidaten moeten kunnen excelleren.

Uitgebreid netwerk

Ook voor onze kandidaten – gedreven en gespecialiseerde technici – heeft onze technische achtergrond de nodige voordelen. Wij begrijpen hun wensen. Dankzij onze ruime ervaring en de nauwe contacten die we onderhouden met onze opdrachtgevers, weten we welke kandidaten optimaal passen bij welke opdrachtgevers. Bent u een kandidaat op HBO- of WO-niveau met meerdere jaren werkervaring, dan vindt u bij ons een uitgebreid netwerk van interessante opdrachtgevers.

Communicatie, vertrouwen en enthousiasme

Wij willen bewust geen grote detacheerder zijn, maar ons zoveel mogelijk richten op het contact met onze klanten. We zijn toegewijd en houden onze aandacht bij onze kernwaarden: communicatie, vertrouwen en enthousiasme. Dat geeft ons energie.

Bent u op zoek naar een project of een nieuwe betrekking, bij de overheid of in het bedrijfsleven? Op zoek naar de juiste medewerker voor uw organisatie of project? Dan is het de hoogste tijd voor een nadere kennismaking met ViS Detachering.

bouwkunde

Bouwkunde

Bouwkundigen zijn dagelijks bezig met een belangrijke vraag: waar voelen mensen zich prettig? Waar en hoe ontwerp je een nieuw gebouw of pas je een bestaand gebouw aan, zodanig dat mensen er goed kunnen wonen, werken of recreëren? Bouwkunde als vakgebied is niet zelden het vertrekpunt voor andere technische disciplines. Bouwkunde heeft een leidende rol en is de verbindende factor in meeromvattende processen, zoals een stedenbouwkundige ontwikkeling. De wereld om ons heen begint met het ontwerp van (nieuwe) bouwwerken, en al gauw ontstaat een sterke samenhang met aanverwante vakgebieden als civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

Lees verder >

civiele-techniek

Civiele techniek

De bebouwde wereld om ons heen beter en mooier maken. Civiele techniek is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen van infrastructuur in de meest brede zin van het woord. U als professional in de civiele techniek bent degene die de bebouwde omgeving om ons heen bedenkt en ontwerpt, en de daarvoor benodigde processen stuurt of begeleidt. Uw werkzaamheden en uitdagingen zijn elke dag anders; u werkt in een dynamische sector. De medewerkers van ViS, met zelf een technische achtergrond in de civiele techniek, delen uw passie voor dit boeiende vakgebied.

Lees verder >