Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional vertelt: Projectleider Civiele Techniek bij de BAR-organisatie

Sinds een jaar werkt Marcel van Wingerden 24 uur per week via ViS Detachering als Projectleider Civiele Techniek aan verschillende projecten bij de BAR-organisatie: de gezamenlijke ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Marcel werkt aan projecten omtrent fietsstraten, de vervanging van rioolsystemen, woningbouwprojecten en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum De Ridderhof.

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn drie zelfstandige gemeenten niet ver van Rotterdam. Samen hebben ze één moderne uitvoeringsorganisatie: de BAR-organisatie, een ambtelijke organisatie die werkt voor alle drie de gemeentebesturen, maar vooral voor de bij elkaar 125 duizend inwoners in dit grote gebied in het zuidoosten van Zuid-Holland. Sinds 2020 werkt Marcel van Wingerden gedetacheerd via ViS bij het gezamenlijke ingenieursbureau van de BAR-gemeenten, waar hij werkt aan fietsstraten, woningbouwprojecten, rioolsystemen en winkelcentra.

Projectleider Civiele Techniek bij de BAR-organisatie

Als Projectleider Civiele Techniek bij ‘de BAR’ is Marcel dus actief voor drie verschillende gemeenten, hij vertelt: “Daardoor zijn er soms verschillen in de manier van werken. De drie gemeenten hebben elk hun eigen handboeken, hoewel die de komende jaren gestandaardiseerd zullen worden. Het is leuk om niet alleen een regierol te hebben, maar ook praktische dingen te doen, zoals vergunningaanvragen en het inhuren van aannemers. Voor de inhoudelijke vaardigheden werk ik nauw samen met Werkvoorbereiders als Tekenaars, Calculators en Ontwerpers. Ik krijg zo veel mee van de techniek, en blijf goed op de hoogte van allerlei technologische ontwikkelingen.”

Marcel is momenteel betrokken bij vijf projecten. Voor elk project heeft hij een vast team. “Samen met een opdrachtgever (één van de gemeentebesturen) formuleren we de precieze opdracht.”

Projecten Aanleg fietspad en fietsstraat

Voor een nieuw fietspad langs de Middeldijk in Barendrecht heeft hij de aanbesteding begeleid en leidinggegeven aan de uitvoering. Deze fietsstraat is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast werkt hij aan een nieuwe fietsverbinding in het Vaanpark. De voorbereiding van dit project is gereed en binnenkort wordt de realisatie opgestart. Één van de grote uitdagingen tijdens de uitvoering is de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving, waaronder de Ikea.

Project Vlietweg

Langs de Vlietweg, ook in Barendrecht, is Marcel samen met een team de riolering aan het vervangen, richt hij trottoirs opnieuw in en werkt hij aan nieuwe groenvakken. “Het gaat daarbij om twee aanbestedingen: een ‘grijs’ traject voor riool en verharding en een ‘groen’ traject voor groenvakken en aanplanten. Na de zomer beginnen we daar met de uitvoering.”

Woningbouw ontwikkeling Albrandswaard

Voor de gemeente Albrandswaard ontwikkelt Marcel samen met een team nieuwe woningbouwlocaties. “We geven vrije kavels uit voor particuliere ontwikkeling, waarvan er al meerdere verkocht zijn. Dit project bevindt zich in diverse fasen: een deel van de kavels is verkocht, waardoor de werkzaamheden verschuiven van het bouwrijp maken naar woonrijp maken. Een ander deel van het plan zit nog in de fase van het toetsen van de financiële haalbaarheid.”

Herinrichting Winkelcentrum Ridderhof

Binnen de gemeente Ridderkerk is men voornemens om de openbare ruimte rondom het centrale winkelcentrum een nieuwe inrichting te geven. Gezien de omvang van het gebied zal dit in fasen worden uitgevoerd. Onlangs is gestart met de ontwerpfase van het eerste deelgebied. Het uitwerken van het ontwerp geschiedt niet alleen met interne medewerkers, maar uiteraard ook in samenspraak met de bewoners en winkeliers. Een uitdaging om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de uiteenlopende belangen en wensen. “Belangrijke vragen zijn: hoe gaan we om met parkeren, met klimaatadaptatie, is het winkelcentrum goed bereikbaar? Waar is ruimte voor de weekmarkt, en hoe laten we het winkelcentrum goed aansluiten op de nieuwbouw?”

Helikopterview

Marcel kijkt naar dit soort vraagstellingen met een ‘helikopterview’, zoals hij het noemt, want daar ligt zijn kracht. “Gaat het om gebiedsontwikkeling, dan zijn veel verschillende aspecten belangrijk. Gaan we een winkelcentrum herinrichten, kijk dan gelijk ook naar de riolering: is die aan vervanging toe? En de verlichting, en de NUTS-voorzieningen? Bovendien moet je met dit soort projecten natuurlijk heel intensief overleggen met de directe omgeving. Ik bedoel: we kunnen als gemeente intern een ontwerp maken, maar wat vinden winkeliers en bewoners daarvan? Het is vooral belangrijk dat je genoeg tijd neemt voor de voorbereiding, dat je overal rekening mee houdt en met iedereen probeert om op één lijn te komen.”

Sturen op hoofdlijnen, dat is wat Marcel het leukste vindt aan zijn baan als Projectleider Civiele Techniek. “Ik werk graag aan grote vraagstukken, met veel aspecten en belangen. Het begint met een goed idee voor een plan om de publieke ruimte integraal te verbeteren. Daarna knip je zo’n project op in delen.” Marcel vindt het leuk om grote projecten goed lopend te krijgen, hoe lastig dat soms ook is. “Zegt iemand dat iets niet gaat lukken, dan word ik juist enthousiast en zie ik een uitdaging. Ik werk graag aan gecompliceerde projecten waar veel partijen bij betrokken zijn. Leuk om samen te werken met veel verschillende mensen en karakters. Orde scheppen in de chaos, dát is de uitdaging.”

Marcel & ViS

Marcel van Wingerden kent ViS via zijn netwerk in het vakgebied van bouwkunde en civiele techniek. “Een prettige club”, vertelt hij over ViS. “Ik merk geen verschil in hoe ViS omgaat met zzp-ers en met de eigen (vaste) medewerkers, dat voelt goed. Deze baan was snel geregeld, de contractonderhandelingen verliepen erg prettig.”

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…