Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Gertjan Smits vertelt: Update Project DistriPark Dordrecht

ViS-professional Gertjan Smits verteltVorig jaar interviewden we Gertjan Smits over het Project DistriPark Dordrecht. Inmiddels zijn we een jaar verder en benieuwd hoe het project er voor staat.

Het project DistriPark Dordrecht bestaat uit 21 deelprojecten, die verdeeld zijn over een aantal Projectleiders. Eén van de Projectleiders is Gertjan Smits, die via ViS tweeëneenhalf jaar geleden bij het Ingenieursbureau Drechtsteden aan de slag ging. “De plek waar we DistriPark Dordrecht aan het creëren zijn, is een ontwikkelingslocatie. Bijna elk aspect van civiele techniek komt wel aan de orde. Zo werken we onder andere aan primaire en secundaire waterkeringen, twee aansluitingen op de A16, een nieuwe fietsbrug over de A16, de reconstructie van omliggende wegen, hydrologie (grond- en oppervlaktewater), voorbelastingen, riolering, verlichting, verharding etc.”, vertelt Gertjan.

Versnelling van 1,5 jaar

Zoals verwacht is de locatie aan de A16, tussen de zeehaven Rotterdam en zeehaven Antwerpen een gewilde locatie. Fase 1 bestaat uit vier plots met vier kavels  plus een kleine kavel in een bufferzone (groen en water). De uit te geven kaveloppervlakte varieert van 1,5 tot 7  hectare. De bedoeling was deze plots in het 3e kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen, maar door de populariteit zijn de kavels eind 2019 gedeeltelijk al beschikbaar gesteld. En met succes: ruim de helft van de percelen uit Fase 1 zijn verkocht. Gertjan: “De percelen zijn eerder verkocht dan gepland, waardoor er nu al wordt gebouwd en veel deelprojecten versneld moeten worden uitgevoerd.”

De GROTIK-methode

Voor het monitoren van het project wordt de (bij Projectleiders welbekende) GROTIK-methode toegepast. GROTIK staat voor Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit, de hoofdaspecten van een project, waarop gestuurd en gecontroleerd wordt. Het in kaart brengen van deze aspecten helpt bij het overzien van de gevolgen van een wijziging. “Vaak wordt onderschat wat de doorlooptijd van een project is en heeft een wijziging impact op de hele organisatie en/of op vervolgprojecten. Eén van de gevolgen van de versnelling is op het gebied van omgevingsmanagement. Aan de bewoners is de belofte gemaakt om van te voren bufferzones met veel groen en water aan te maken, zodat de bewoners niet op een industrieterrein uitkijken. Nu de bouw is begonnen, komt er veel druk op dit deelproject. Een helikopterview en goed vooruit kijken zijn belangrijke vaardigheden voor Projectleiders”, aldus Gertjan.

NGE onderzoek

Een aspect van dit project wat je niet dagelijks tegenkomt is een NGE onderzoek, oftewel een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven. Dit was een deelprojectoverstijgend aspect, waar Gertjan een actieve rol bij heeft gehad. Het was bekend dat het gebied tijdens de 2e Wereldoorlog gebombardeerd is geweest, waardoor het gebied als verdacht werd beschouwd en onderzocht diende te worden.

Het onderzoek startte met een historisch onderzoek, waarbij de kaarten van de verdedigingslinies en de plaatsen van het afweergeschut zijn bekeken. Daarna is aan de hand van gegevens van uitgevoerde bombardementen en de samenstelling van de bodem, de indringingsdiepte van de afgeworpen munitie bepaald. Vervolgens is er een elektromagnetische scan gemaakt zodat alle ‘verstoringen’ konden worden opgegraven. Na het opgraven is bekeken of het ook daadwerkelijk om NGE gaat of gewoon ijzeren voorwerpen. Tijdens het onderzoek zijn diverse bommen van 250 pond gevonden, tevens een aantal vliegtuigresten.

De bommen zijn door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ter plaatse, op een ploflocatie, onschadelijk gemaakt. De vliegtuigresten bleken van een Engels vliegtuig, deze zijn in afstemming met defensie opgeruimd. Van vrijwel elke vlucht uit de 2e Wereldoorlog is bekend wie de bemanning was, wat het doel was en welke munitie aan boord was. Inmiddels kan er op de locatie veilig worden geheid, gebouwd en gegraven.

Huidige status

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van de hoofdinfrastructuur inclusief de rotonde met de nieuwe aansluiting op de A16. Als 2/3 van de kavels van fase 1 verkocht is, dan kan er worden gestart met de verkoop van fase 2.

Hoe ervaart Gertjan het project?

Voor Gertjan is een wijziging van het plan een leuke uitdaging: “We moeten ons extra hard inzetten en veel van het team vragen. Als het dan uiteindelijk lukt, geeft dat veel voldoening.” Daarnaast houdt Gertjan zich met bijna alle aspecten van het project bezig, waardoor het een enorm afwisselende baan is: “Het leuke aan mijn baan is dat geen dag hetzelfde is. Ik houd mij bezig met veel verschillende vakdisciplines en op verschillende niveaus in het projectteam, van hoofdlijnen tot details.”, aldus Gertjan.

Wil jij ook werken aan uitdagende projecten? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-zomerevent 2024 bij het wantijpaviljoen

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer