Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Gertjan Smits vertelt: Update Project DistriPark Dordrecht

Vorig jaar interviewden we Gertjan Smits over het Project DistriPark Dordrecht. Inmiddels zijn we een jaar verder en benieuwd hoe het project er voor staat.

Het project DistriPark Dordrecht bestaat uit 21 deelprojecten, die verdeeld zijn over een aantal Projectleiders. Eén van de Projectleiders is Gertjan Smits, die via ViS tweeëneenhalf jaar geleden bij het Ingenieursbureau Drechtsteden aan de slag ging. “De plek waar we DistriPark Dordrecht aan het creëren zijn, is een ontwikkelingslocatie. Bijna elk aspect van civiele techniek komt wel aan de orde. Zo werken we onder andere aan primaire en secundaire waterkeringen, twee aansluitingen op de A16, een nieuwe fietsbrug over de A16, de reconstructie van omliggende wegen, hydrologie (grond- en oppervlaktewater), voorbelastingen, riolering, verlichting, verharding etc.”, vertelt Gertjan.

Versnelling van 1,5 jaar

Zoals verwacht is de locatie aan de A16, tussen de zeehaven Rotterdam en zeehaven Antwerpen een gewilde locatie. Fase 1 bestaat uit vier plots met vier kavels  plus een kleine kavel in een bufferzone (groen en water). De uit te geven kaveloppervlakte varieert van 1,5 tot 7  hectare. De bedoeling was deze plots in het 3e kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen, maar door de populariteit zijn de kavels eind 2019 gedeeltelijk al beschikbaar gesteld. En met succes: ruim de helft van de percelen uit Fase 1 zijn verkocht. Gertjan: “De percelen zijn eerder verkocht dan gepland, waardoor er nu al wordt gebouwd en veel deelprojecten versneld moeten worden uitgevoerd.”

De GROTIK-methode

Voor het monitoren van het project wordt de (bij Projectleiders welbekende) GROTIK-methode toegepast. GROTIK staat voor Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit, de hoofdaspecten van een project, waarop gestuurd en gecontroleerd wordt. Het in kaart brengen van deze aspecten helpt bij het overzien van de gevolgen van een wijziging. “Vaak wordt onderschat wat de doorlooptijd van een project is en heeft een wijziging impact op de hele organisatie en/of op vervolgprojecten. Eén van de gevolgen van de versnelling is op het gebied van omgevingsmanagement. Aan de bewoners is de belofte gemaakt om van te voren bufferzones met veel groen en water aan te maken, zodat de bewoners niet op een industrieterrein uitkijken. Nu de bouw is begonnen, komt er veel druk op dit deelproject. Een helikopterview en goed vooruit kijken zijn belangrijke vaardigheden voor Projectleiders”, aldus Gertjan.

NGE onderzoek

Een aspect van dit project wat je niet dagelijks tegenkomt is een NGE onderzoek, oftewel een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven. Dit was een deelprojectoverstijgend aspect, waar Gertjan een actieve rol bij heeft gehad. Het was bekend dat het gebied tijdens de 2e Wereldoorlog gebombardeerd is geweest, waardoor het gebied als verdacht werd beschouwd en onderzocht diende te worden. Het onderzoek startte met een historisch onderzoek, waarbij de kaarten van de verdedigingslinies en de plaatsen van het afweergeschut zijn bekeken. Daarna is aan de hand van gegevens van uitgevoerde bombardementen en de samenstelling van de bodem, de indringingsdiepte van de afgeworpen munitie bepaald. Vervolgens is er een elektromagnetische scan gemaakt zodat alle ‘verstoringen’ konden worden opgegraven. Na het opgraven is bekeken of het ook daadwerkelijk om NGE gaat of gewoon ijzeren voorwerpen. Tijdens het onderzoek zijn diverse bommen van 250 pond gevonden, tevens een aantal vliegtuigresten.

De bommen zijn door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) ter plaatse, op een ploflocatie, onschadelijk gemaakt. De vliegtuigresten bleken van een Engels vliegtuig, deze zijn in afstemming met defensie opgeruimd. Van vrijwel elke vlucht uit de 2e Wereldoorlog is bekend wie de bemanning was, wat het doel was en welke munitie aan boord was. Inmiddels kan er op de locatie veilig worden geheid, gebouwd en gegraven.

Huidige status

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van de hoofdinfrastructuur inclusief de rotonde met de nieuwe aansluiting op de A16. Als 2/3 van de kavels van fase 1 verkocht is, dan kan er worden gestart met de verkoop van fase 2.

Hoe ervaart Gertjan het project?

Voor Gertjan is een wijziging van het plan een leuke uitdaging: “We moeten ons extra hard inzetten en veel van het team vragen. Als het dan uiteindelijk lukt, geeft dat veel voldoening.” Daarnaast houdt Gertjan zich met bijna alle aspecten van het project bezig, waardoor het een enorm afwisselende baan is: “Het leuke aan mijn baan is dat geen dag hetzelfde is. Ik houd mij bezig met veel verschillende vakdisciplines en op verschillende niveaus in het projectteam, van hoofdlijnen tot details.”, aldus Gertjan.

Wil jij ook werken aan uitdagende projecten? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…