Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland en ViS Detachering

Bij de provincie Zuid-Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers heeft ingezet, onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie.

ViS medewerkers bij provincie Zuid-Holland

De functies lopen hierbij uiteen van Beleidsmedewerker tot Projectleider. Hierdoor heeft ViS bijgedragen aan het gehele proces vanaf de vorming van het beleid met tot en met de realisatie van de daadwerkelijke projecten. De werkzaamheden lopen hierbij uiteen van het ontwikkelen van strategisch beleid tot de begeleiding van inspectieprogramma’s en van het uitwerken van meerjaren-onderhoudsprogramma’s tot en met het, op basis van een regierol, initiëren, coördineren en evalueren van de projecten (door derden).

Senior Beleidsadviseur Kunstwerken

De Senior Beleidsadviseur Kunstwerken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch beheer van vaste en beweegbare kunstwerken en het begeleiden en coördineren van inspectieprogramma’s. Daarnaast genereert hij verschillende overzichten (financieel, planning, etc.) en zorgt ervoor dat het projectdossier op orde is. Het voorbereiden van besprekingen (intern en extern) en (laten) verzorgen van de verslaglegging, het verzorgen van een technisch en vakinhoudelijke inbreng in projecten en het in voorkomende gevallen optreden als projectleider behoort tevens tot de werkzaamheden.

Bij de verschillende projecten kan gedacht worden aan de volledige reconstructies van (grotere) tracés van wegen en vaarwegen. Hierbij zijn dan de kunstwerken eveneens betrokken, zoals bruggen, viaducten, aquaducten en tunnels (of verdiepte bakken).

Projectleider Civiele Techniek

De Projectleider Civiele Techniek is verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren en evalueren van projecten (door derden) op het gebied van wegen. Daarnaast bewaakt hij de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening daarvan voor de provincie Zuid Holland, district Landelijk Gebied, afdeling Onderhoud en Verbetering.

Over Provincie Zuid-Holland

De provincie is een middelgrote, veelzijdige overheidsinstelling actief n de randstad. De provincie is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Binnen de provincie wordt actief gewerkt aan het volledige beheer van de provinciale infrastructuur met de daaruit voortkomende projecten.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Utrecht of onze volgende opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Zuid-Holland logo