Provincie Zuid-Holland

Projectleider en Beleidsmedewerker Kunstwerken

Bij de provincie Zuid-Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers heeft ingezet en dit momenteel nog steeds doet. Onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie. Binnen de dienst wordt actief gewerkt aan het volledige beheer van de provinciale infrastructuur met de daaruit voortkomende projecten.

Bij projecten kan gedacht worden aan de volledige reconstructies van (grotere) tracés van wegen en vaarwegen. Hierbij zijn dan de kunstwerken eveneens betrokken, zoals bruggen, viaducten, aquaducten en tunnels (of verdiepte bakken).

De functies lopen hierbij uiteen van Beleidsmedewerker tot Projectleider. Hierdoor heeft ViS bijgedragen aan het gehele proces vanaf de vorming van het beleid met tot en met de realisatie van de daadwerkelijke projecten. De werkzaamheden lopen hierbij uiteen van het ontwikkelen van strategisch beleid tot de begeleiding van inspectieprogramma’s en van het uitwerken van meerjaren-onderhoudsprogramma’s tot en met het, op basis van een regierol, initiëren, coördineren en evalueren van de projecten (door derden).

Over Provincie Zuid-Holland

De provincie is een middelgrote, veelzijdige overheidsinstelling actief n de randstad. De provincie is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Utrecht of onze volgende opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Zuid-Holland logo