Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en ViS Detachering

De Provincie Noord-Brabant heeft sinds 2014 de strategie opgevat om net als bij Rijkswaterstaat volgens het Integraal ProjectManagement (IPM)-model te gaan werken. Bij de provincie is eveneens naar voren gekomen dat ViS ruime ervaring heeft met dit IPM-model. ViS medewerkers zijn al sinds jaren actief op deze wijze van projectmatig werken.

ViS medewerkers en Provincie Noord-Brabant

Manager Projectbeheersing

De belangrijkste rol die wordt vervuld door medewerkers van ViS is die van Manager Projectbeheersing. De werkzaamheden hierbij zijn voornamelijk het aansturen van het projectbeheersingsteam zoals de Projectondersteuner en de Adviseur Projectbeheersing op de gebieden financiën, risicomanagement en planning. Hierbij zorgt hij als ‘rechterhand’ van de projectbeheersing voor een integrale beheersing van de projecten op de gebieden, geld, risico’s, informatie, kwaliteit, tijd en organisatie. De projecten waar aan gewerkt wordt zijn hierbij voornamelijk gericht infrastructuur, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar eveneens de volledig reconstructie van de N259.

Over Provincie Noord-Brabant

De provincie is een overheidsinstelling die volop in ontwikkeling is. De provincie richt zich onder meer op ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever ProRail of onze volgende opdrachtgever Provincie Utrecht. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Noord-Brabant logo