Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

Bijdrage ViS Detachering

Voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek leveren we ondersteuning bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken. Deze regionale uitvoeringsorganisatie werkt volgens een gemeenschappelijke regeling voor de provincies Flevoland en Noord-Holland, en voor alle gemeenten in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek. Onze ervaren specialisten houden zich voornamelijk bezig met milieu-inspecties, en met toezicht en handhavingstaken bij agrarische en industriële bedrijven in zowel lichte als zwaardere categorieën. Binnen deze jonge organisatie leveren zij tevens een bijdrage aan de kwaliteitsborging en aan verschillende inventarisatiewerkzaamheden.

Over Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

De Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek is een regionale uitvoeringsorganisatie die werkzaam is op het gebied van milieu. Hierbij valt te denken aan groene wetten, bodemsanering, geluid, vuurwerk, luchtvaart, WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), het omgevingsrecht en toezicht op zwemwater.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst De Vallei of onze volgende opdrachtgever ProRail. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - omgevingsdienst flevoland gooi en vechtstreek logo