Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en ViS Detachering

Voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft ViS Detachering ondersteuning geleverd bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken. Deze regionale uitvoeringsorganisatie werkt volgens een gemeenschappelijke regeling voor de provincies Flevoland en Noord-Holland, en voor alle gemeenten in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek.

ViS medewerker en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Toezichthouder Milieu

Via ViS Detachering is er een Toezichthouder Milieu geplaatst. Deze Toezichthouder heeft zich toegelegd op het uitvoeren van milieucontroles. Bij deze milieucontroles wordt beoordeeld in hoeverre de relevante milieuvoorschriften van het Activiteitenbesluit worden nageleefd. Hiervoor worden bezoekverslagen opgesteld. In deze verslagen worden de geconstateerde overtredingen beschreven, er wordt een advies gegeven omtrent het oplossen hiervan en binnen welke termijnen dit moet plaatsvinden.

Over Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een regionale uitvoeringsorganisatie die werkzaam is op het gebied van milieu. Hierbij valt te denken aan groene wetten, bodemsanering, geluid, vuurwerk, luchtvaart, WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht), het omgevingsrecht en toezicht op zwemwater.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst De Vallei of onze volgende opdrachtgever ProRail. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - omgevingsdienst flevoland gooi en vechtstreek logo