Wetsvoorstel verbod op asbesthoudende daken verworpen

Eerder dit jaar is de Eerste Kamer verzocht door gedeputeerden, wethouders en belangenorganisaties om haast te maken het het wetsvoorstel voor een verbod op asbesthoudende daken in 2024.

Op het laatste moment is het kabinetsvoorstel door staatssecretaris Van Veldhoven gewijzigd naar 2028: “Uit het debat heb ik opgemaakt dat de leden van de Eerste Kamer in meerderheid het einddoel, een asbestveilige leefomgeving, onderschrijven. Maar ook de zorg over de proportionaliteit van een verbod in 2024 in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in voorgesteld tempo leeft breed in de Kamer.”, aldus Van Veldhoven.

De betaalbaarheid is nogal een heikel punt, want deze klus is prijzig en kan oplopen tot ruim 20.000 per asbesthoudend dak. En de subsidiepot met daarin 75 miljoen euro voor asbestsanering, is inmiddels uitgeput. Ook is het voor particulieren zeer prijzig of zelfs onbetaalbaar, aangezien zij niet gebruik kunnen maken van de belastingvoordelen voor ondernemers.

Vandaag heeft de Eerste Kamer gestemd over het voorstel en de meerderheid is tegen het voorstel. Van Veldhoven reageert: “Helaas heeft de Senaat het verbod, waar tien jaar lang over gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron aan asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik.”

Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met ziekteverwekkend asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal het uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokkenen zien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.

Ook al is het verbod verworpen de aandacht voor asbestsanering zal hoog op de agenda blijven staan. ViS Detachering merkt dat er veel vraag naar asbestspecialisten. Interesse? Bekijk hier onze vacatures.

Bronnen:
https://www.ad.nl/politiek/brandbrief-maak-haast-met-verbod-op-asbesthoudende-daken~a80110cf/
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34675_verwijdering_asbest_en