Werkzaamheden TU Delft

TU Delft

De campus bestaat uit een groot aantal gebouwen aan de zuidzijde van Delft waarvan sommige reeds een respectabele leeftijd hebben. Daarnaast neemt het aantal studenten aan de TU jaarlijks nog steeds toe. Al met al omstandigheden die er voor zorgen dat er veel projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Jaap de Vries werkt vanuit ViS Detachering BV bij de TU Delft op de afdeling Facilitair Management en Vastgoed. Gedetacheerd bij de TU Delft is Jaap actief als risicoanalist en planner.

Werkzaamheden Jaap de Vries bij de TU Delft

Het is de taak van Jaap om voor de projecten een risicoanalyse op te zetten in samenwerking met de projectmanager. Dit betekent dat tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen wordt gezocht naar risico’s die het project kunnen beïnvloeden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Risman methode. Vanuit diverse gezichtspunten wordt naar het project gekeken, het zogeheten kwalitatieve deel. Na deze sessie worden de risico’s vastgelegd, waarna de kwantitatieve analyse plaats vindt. Het resultaat hiervan is een tabel met de belangrijkste risico’s en de toe te passen beheersmaatregelen.

Daarnaast verzorgt Jaap de Vries de planning van projecten welke maandelijks wordt geüpdate. Voor één van de grote projecten die in uitvoering is, het nieuwe gebouw voor Toegepaste Natuur Wetenschappen, heeft Jaap voorgesteld een integrale planning op te zetten. Waarom integraal? Het gebouw is inmiddels opgeleverd en er zijn nog erg veel programmawijzigingen die moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is er een team bezig voorbereidingen te treffen voor het inhuizen en tot slot is er dan nog een verhuisteam actief. In dit gebouw zullen uiteindelijk 1400 mensen gaan werken, in zowel kantoren als in een zeer groot aantal laboratoria. Gedurende de komende maanden zijn er veel mensen in het gebouw werkzaam, zowel gebruikers als medewerkers ten behoeve van de bouw, die geen hinder van elkaar moeten hebben. Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten, is een integrale planning een goed middel. Alle werkzaamheden van de diverse partijen zijn daar in opgenomen. Wekelijks wordt er een 3-weeksoverzicht gemaakt en aan alle belanghebbenden toegezonden. Zijn er mutaties, dan worden die verwerkt en kunnen complicaties zichtbaar worden.

Het uiteindelijke doel van dit alles is, dat voor het begin van het nieuwe studiejaar alles in optimale gereedheid is gebracht. Een ware uitdaging!

Meer weten over ViS?

Geïnteresseerd in onze projecten en werkzaamheden? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.