ViS-professional Rudi Schoorstra vertelt: Verkeerskundige bij gemeente Haarlemmermeer

 

* Bron afbeelding: LTC -Andes – Aan de afbeelding kunnen geen rechten ontleend worden.

Sinds augustus 2020 is ViS-professional Rudi Schoorstra werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer als Verkeerskundige. Al een aantal jaar stelt de gemeente voor elk buitenproject een plan op voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, oftewel een BLVC-plan. Rudi kon hier gelijk mee uit de voeten. Afhankelijk van de grootte van het project variëren de BLVC-plannen van een paar pagina’s tot maximaal 14 à 15 pagina’s. Naast het opstellen van BLVC-plannen ondersteunt Rudi ook als algemeen verkeerskundige bij het opstellen van adviezen en verkeersbesluiten en toetsing van ontwerpen.

Wat houdt een BLVC-plan in?

Een BLVC-plan bestaat uit vier pijlers:

  1. De eerste pijler Bereikbaarheid omschrijft hoe alles bereikbaar blijft tijdens de uitvoering van het project. Het beschrijft hoe aanwonenden bij hun woning kunnen komen, voor het doorgaande verkeer worden de omleidingsroutes aangegeven. Belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten tijdens de werkzaamheden in geval van calamiteiten.
  2. De tweede pijler Leefbaarheid kijkt naar hoe het werk wordt uitgevoerd en de omgevingsaspecten worden in kaart gebracht. Is er bijvoorbeeld sprake van vervuilde grond of te veel geluidsoverlast, waar op een goede manier mee om moet worden gegaan.
  3. Het stuk Veiligheid uit het BLVC-plan omschrijft niet alleen de veiligheid op de werkplaats van de mensen, maar ook hoe het verkeer op een veilige wijze ingelicht moet worden. Op plekken waar aan de weg wordt gewerkt moet het verkeer veilig kunnen passeren. Door middel van beslisbomen komt men tot de beste oplossing die getoetst worden aan de CROW richtlijn “Werk in Uitvoering  96b – 2020”. 
  4. Communicatie is wellicht een van de belangrijkste onderdelen van het plan. Weggebruikers moeten tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen. Daarnaast moet de omgeving en de omwonenden op de hoogte worden gesteld. Hiervoor worden diverse media gebruikt, zoals website, apps, lokale kranten, nieuwsbrieven en bewonersbrieven  Er wordt dan geïnformeerd over routewijzigingen, wanneer en hoe lang de werkzaamheden gaan duren en natuurlijk wat de consequenties hiervan zijn. Zo worden onder andere buurtverenigingen, winkeliersvereniging, etc. betrokken bij de plannen. 

Rudi: “Een goed voorbeeld van de communicatie met alle belanghebbenden is een project aan de noordkant van Hoofddorp. Daar ligt een woonwijk met 13 verschillende aansluitingen op één lange weg die geasfalteerd moet worden. Hier heeft het projectteam moeten overleggen met het Openbaar Vervoerbedrijf  hoe de wijk bereikbaar kan blijven en het openbaar vervoer haar dienstregeling kan uitvoeren zonder te veel hinder. Daarnaast is het belangrijk dat het werk efficiënt moet worden gedaan.. Er is besloten door steeds aan een stuk van één rijstrook te werken en het verkeer te begeleiden over de andere rijstrook. Indien er een bus langskomt, krijgt deze voorrang.” Ook weerspiegelt dit project het brede takenpakket van Rudi, wat zijn baan zo leuk maakt: “Als Verkeerskundige heb je een specialistische baan, daarentegen heb je toch met van alles te maken, zoals economie, groen, bereikbaarheid, etc. Het is dus een afwisselende baan, waarbij je met veel belanghebbenden in contact staat.”, aldus Rudi. 

Vervolg BLVC-plan

Na het opstellen van het BLVC-plan wordt door de afdeling gebiedsmanagement beoordeeld of het plan alle relevante gebiedsspecifieke zaken benoemd. “De collega’s die werkzaam zijn bij Gebiedsmanagement weten alle ins en outs over het gebied, bijvoorbeeld de van belang zijnde voorzieningen en specifieke bedrijvigheid, zoals marktdagen. Door alle gebiedsspecifieke aspecten tijdig te beschouwen worden mogelijke belemmeringen tijdig getackeld en wordt weerstand uit de omgeving zoveel mogelijk  voorkomen.”, aldus Rudi. Het totaalplan gaat naar het team Coördinatie en Bereikbaarheid. Dit team heeft het overzicht van alle werkzaamheden in de gemeente, ook van nuts-bedrijven, de provincie, het Rijk en Schiphol. Rudi: “Het team kijkt aan de hand van de webapplicatie LTC of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Zo kijken ze of de werkzaamheden niet plaats vinden in geplande omleidingsroutes van andere projecten of dat omleidingsroutes van verschillende projecten samenvallen, wat tot onduidelijkheid kan leiden voor de weggebruiker. Als het BLVC-plan goedgekeurd is komt het  bij de aanbestedingsstukken en  weet de aannemer waaraan hij moet voldoen.

ViS & Rudi

In de zomer van 2020 kreeg Rudi een tip over deze baan bij de gemeente Haarlemmermeer en heeft ViS benaderd. Binnen een week ging hij online op gesprek en na 1,5 week was het rond. Rudi: “Het proces verliep heel snel en prettig. De begeleiding die je krijgt bij ViS Detachering is erg goed. Ook tijdens deze coronatijd komt ViS met leuke initiatieven. Kortom ik ben erg positief over ViS.”