ViS-professional Mark Ottevanger vertelt: Sportcampus Rotterdam

Stel je eens een plek voor waar (top)sport en groenstedelijk wonen samen komen. Topsporters trainen naast amateurs, talenten worden ontwikkeld en je kan er ook nog eens heerlijk wonen. Dit zijn de plannen voor de Sportcampus in Rotterdam.

Het gebied waar voorheen de trainingsvelden van Feyenoord zich bevonden, wordt inmiddels omgebouwd tot een hele woonwijk met een park, nieuwe velden en er komt zelfs een middelbare school. Om het sportieve aspect van deze nieuwe wijk nog verder door te trekken, komt er een asfaltweg voor voetgangers, hardlopers en skaters met aanmoedigende teksten op het asfalt. ViS-professional Mark Ottevanger maakt als Werkvoorbereider Civiele Techniek voor dit project van de gemeente Rotterdam het gebied bouw- en woningrijp.

Meer dan Werkvoorbereider

Mark heeft eerder in zijn carrière 17 jaar voor gemeente Rotterdam gewerkt. Nadat hij onder andere via ViS Detachering werkzaam is geweest op andere projecten is hij nu als oude bekende gedetacheerd aan het werk bij de gemeente. Mark is binnengekomen tijdens de planvorming en ontwerpfase van de Sportcampus. Naast zijn taken als Werkvoorbereider is hij ook bezig met Constructeurs werkzaamheden, zet hij opdrachten uit bij de Bestekschrijver/Tekenaar en heeft veel contact met de Projectleider. Hij zorgt dat alles in goede banen wordt geleid.

Inmiddels is de voorbereiding van het project begonnen, Mark: “We zijn gestart met het omleggen van alle kabels en leidingen, zodat de bouwer daar straks geen hinder van heeft. Dit is nu in gang gezet, daarna kunnen we het gebied bouwrijp maken. Nadat de bouwer aan de slag is gegaan, maken we het gebied woonrijp. We zijn nu bezig met alle kosten in kaart te brengen, als dat gedaan is, kunnen we verder met de uitvoering.”

Ecologie

Bij dit project komt veel ecologie om de hoek kijken. Er zijn onderzoeken gaande om te kijken welke diersoorten zich allemaal in het gebied bevinden. “Vleermuizen en minimaal één roofvogel zijn er al geconstateerd. Voor dit project moeten er bomen en groen worden verwijderd, waar eerst een ontheffing voor moet worden aangevraagd. Ook zullen er voor de dieren speciale maatregelen moeten worden genomen. Dit zal blijken uit nader onderzoek.”, aldus Mark.

Prestige project

Mark heeft het erg naar zijn zin op dit project: “Dit project heeft prestige voor de stad en ik zie het als een leuke uitdaging om alles in goede banen te leiden. Door alles goed te regelen, problemen meteen op te lossen en te voorkomen, zorg ik ervoor dat het project straks uitgevoerd wordt zonder al te veel strubbelingen.” In 2028 wordt de Sportcampus opgeleverd. Naast dit project doet Mark ook wat andere klussen tussendoor, zoals projecten met wateroverlast en het aanbrengen van drainages, maar ook riool en straatwerk.

Mark & ViS

Na 17 jaar in dienst te zijn geweest bij de gemeente Rotterdam, was het best een grote stap voor Mark om voor een detacheringsbureau te werken. Na inmiddels een tijdje gedetacheerd gewerkt te hebben, is Mark enthousiast over detachering én over ViS Detachering. Mark: “Ik vond het best spannend om gedetacheerd te werken, maar ik zie nu in dat je juist door voor verschillende partijen te werken een frisse blik behoud. Het heeft mij een andere kijk op het werk gegeven. Ik heb ook via een ander detacheringsbureau gewerkt en wat mij opvalt is dat er bij ViS veel meer verbinding is en kennis van het betreffende vakgebied. Mijn Adviseur Stephan staat altijd voor mij klaar. Ook voel je je bij ViS echt gewaardeerd, bijvoorbeeld door de presentjes die we ontvangen.”