ViS-professional Jolanda Kolkman vertelt: Pilot Langsdammen Waal

Jolanda werkt al ruim dertien jaar aan diverse projecten bij Rijkswaterstaat. Sinds september 2016 doet zij dit via ViS Detachering.

Van Project- en Contractsecretaris naar Adviseur Projectbeheersing

In eerste instantie werkte Jolanda als Projectsecretaris. In deze functie bood zij ondersteuning ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden van de verschillende aspecten en diverse projecten (denk aan technisch-, omgevings-, contract- en projectbeheersmanagement). Daarna heeft Jolanda ook als Contractsecretaris gewerkt, waarbij ze de plannen van aannemers toetste op grove lijn en de reactietermijn bewaakte. Vervolgens heeft ze een periode projecten op financieel gebied ondersteund. Inmiddels is zij een echte duizendpoot, een Adviseur Projectbeheersing in de dop. Of het nu gaat om notuleren en gasten ontvangen, het opstellen van bewijsstukken voor opdrachtgevers, inkoop, financiële afhandeling van projecten, contacten onderhouden met (externe) partijen, Jolanda draait haar hand er niet voor om. Ze vertelt: “Ik bewaak eigenlijk het overzicht over het gehele project. Ik zorg dat alles goed gedocumenteerd wordt, alles goed terug te vinden is en het project verloopt volgens de richtlijnen.”

Pilot Langsdammen Waal

Het project waar Jolanda nu haar tanden inzet is de Pilot Langsdammen. In de Waal zijn een aantal jaar geleden tussen de Betuwse dorpen Wamel en Ophemert drie langsdammen aangelegd. De dammen zijn lang, laag en bevinden zich tussen de oever en het midden van de rivier. Omdat de dammen evenwijdig aan de oever liggen, is de rivier gesplitst in een hoofd- en een oevergeul.

Jolanda legt uit: “Deze dam van circa tien kilometer lang splits de rivier in twee vaargeulen, waarbij het beroepsmatige scheepvaartverkeer gescheiden wordt van de recreatievaart. In de fase waar ik nu aan werk, wordt de uitwerking van de pilot gemonitord. Er wordt hierbij gekeken naar bijvoorbeeld de waterveiligheid: wat is de invloed bij hoog- en laagwater op de waterstanden en stroomsnelheid in de geulen? Welke invloed heeft dit op de scheepvaart? Wat is de uitwerking op natuur en milieu? In welke vaargeul zwemt de meeste vis? En welke invloed heeft dat op de verdere flora en fauna in het gebied?”

Samenwerken

Binnen het project zijn veel partijen actief met uiteenlopende belangen en vanuit zeer diverse invalshoeken. Uiteraard de aangrenzende gemeenten en de provincie, maar ook bijvoorbeeld de Universiteit Wageningen en de Radboud Universiteit die onderzoeken uitvoeren in het gebied. Schuttevaer, die namens de scheepvaart spreekt en onderzoek doet. Sportvisserij Nederland die regelmatig actief is in het gebied en bijvoorbeeld vist met een ankerkuil, om te zien welke vissoorten er zwemmen en de visstand monitort. Daarnaast worden er regelmatig vismomenten gepland door Hengelsport Federatie Midden Nederland. Dit is de omgeving waarin Jolanda zich als een ViS in het water voelt. Jolanda vertelt: “De vele aspecten die spelen in het project, dat zoveel partijen er wat van vinden en het bieden van sturing en overzicht binnen dit complexe proces, daar krijg ik energie van.”

Inmiddels is het project in de afrondende fase en is Jolanda hard aan het werk om het project tot een goed einde te brengen. De officiële conclusies moeten nog getrokken worden, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend! Jolanda is trots dat zij deel mag uitmaken van een project wat echt iets bijdraagt aan de toekomst, een systeem wat misschien op meerdere plekken ingevoerd gaat worden.

Jolanda en ViS

De samenwerking met ViS ervaart Jolanda als heel prettig. Ze vertelt: “De fijne mensen, een open, eerlijke en persoonlijke benadering, de goede sfeer”, allemaal redenen waarom zij zich bij ViS op haar plek voelt. Ook de evenementen zoals het nieuwjaarsevent kan ze erg waarderen. “Ik heb het gevoel dat iedereen hier zichzelf kan zijn, no nonsens en informeel, dat past bij mij!”