ViS-Professional Gerrit Hasperhoven vertelt: Integraal Projectleider Water en Riolering

Het contact tussen Gerrit en ViS Detachering gaat ver terug. Eigenlijk kent Gerrit ViS al sinds de oprichting en dat is al zeventien jaar geleden. Ook met Stephan van der Steen heeft hij al jaren goed contact. Na het aflopen van zijn opdracht bij het Ingenieursbureau Drechtsteden in 2021 dacht Gerrit er over na om van zijn pensioen te gaan genieten. Maar toen kwam de opdracht bij de gemeente Meierijstad voorbij. Een mooie uitdaging waar Gerrit zijn pensioen graag nog even voor uitstelt!

Integraal werken

In de gemeente Meierijstad levert Gerrit een bijdrage aan het klimaatrobuust maken van een tweetal wijken. De projecten zitten momenteel in de voorbereidingsfase, de uitvoering wordt rond 2024 verwacht. Binnen deze projecten ligt er voor Gerrit een schone taak. Hij vertelt: “De organisatie is nog jong en is na een herdeling in 2017 ontstaan. Het bestaat voor een deel uit mensen met veel ervaring. Zij nemen veel kennis mee, maar zijn ook gewend om op een bepaalde manier te werken, zoals dat in hun oude gemeente voor de herindeling het geval was. Daarnaast zijn er nieuwe teamleden die graag willen vernieuwen maar de ervaring nog missen. Aan mij om de neuzen binnen dit gemotiveerde, en gevarieerde team dezelfde kant op te krijgen en hierbinnen samen met hen het integraal en projectmatig werken te implementeren.”

Gerrit heeft hierbij een duidelijke drijfveer: “Wat het vak voor mij mooi maakt, is het inrichten van de fysieke leefomgeving op een manier zodat het klimaatrobuust wordt en hiervoor samen met de collega’s integraal werken te stimuleren.”

Om dit voor elkaar te krijgen, werkt Gerrit samen met diverse in- en externe partijen, allen met uiteenlopende belangen: “Bij de start van een project doe ik altijd een rondgang door de wijk met alle Beheerders en Vakspecialisten. Zo wordt voor iedereen direct zichtbaar hoe het één en ander is onderhouden en hoe de openbare ruimte erbij ligt.” Deze integrale manier van werken leidt ook tot discussie. “Eerst was het duidelijk welke werkzaamheden bijvoorbeeld bij riolering hoorde en welke bij wegen, of groen. Klimaatvraagstukken vragen echter om een andere manier van denken en samenwerking tussen de diverse disciplines, ook qua budget.”, aldus Gerrit.

Naast deze focus op klimaat en integrale samenwerking, houdt Gerrit zich op dagelijkse basis ook bezig met het ‘draaien van projecten’. Hij geeft leiding aan het projectteam en stelt projectplannen op. Ook het actief adviseren en meedenken, het budget bewaken en het creëren van politiek draagvlak heeft hij onder zijn hoede.

Klimaatdrammer

Niet alleen binnen de gemeente Meierijstad deelt Gerrit zijn kennis. Hij ziet zichzelf echt als voorvechter van het integraal werken en het blijven stimuleren van innovatieve oplossingen voor de klimaatadaptatie. Landelijk is er inmiddels een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van waaruit de aanpak van de klimaatoplossingen op een integrale werkwijze is gestoeld. Gerrit heeft hier een duidelijke visie over: “De huidige manier van werken bij veel overheden is nog niet op het niveau van dit integrale werken. Het ontbreekt vaak aan respect voor elkaars disciplines.” Als bruggenbouwer wil hij zijn kennisdoelen blijven uitdragen en hij vindt het niet erg hierdoor een ‘klimaatdrammer’ genoemd te worden. 

Het uitdragen van deze boodschap doet hij ook via de Infra Campus Stichting IKN. Van deze stichting is hij Voorzitter. De stichting heeft kennisdelen als hoofdactiviteit. Diverse opdrachtgevers, van gemeenten tot waterschappen komen hier samen met de marktpartijen om de beste oplossingen voor de grote vraagstukken als klimaatadaptatie en energietransitie te bespreken. Zijn doelstelling: zorgen dat organisaties minder intern gericht worden en hun blik meer naar buiten richten, zodat ze beter zien wat daar gebeurd en eveneens van elkaar kunnen leren. Het is duidelijk dat de opgaven die er liggen te groot zijn voor gemeenten alleen, dus het is van groot belang dat er wordt samengewerkt. “Daarnaast zijn er veel innovatieve oplossingen, maar mensen mogen wat mij betreft minder terughoudend zijn. Laten we plannen met elkaar omzetten in concrete oplossingen en daarin soms ook wat risico durven nemen. Er ligt nog een wereld aan mogelijkheden open!”, aldus Gerrit.

Vol energie

Voorlopig is Gerrit er duidelijk nog niet klaar voor om op zijn lauweren te gaan rusten: “Ik geniet van de discussies en vraag me vaak af waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zo lang ik er energie van krijg om aan deze vraagstukken te werken, ga ik door. Maar ik moet wel een klik hebben met de mensen waar ik mee samenwerk, het moet wel leuk blijven. Zodra ik dat gevoel niet meer heb, stop ik er mee.” 

Gelukkig is dat nog zeker niet het geval. Vooralsnog heeft hij het prima naar zijn zin bij de gemeente Meierijstad en bij ViS: “Ik vind het op deze manier heel prettig werken en de communicatie met ViS verloopt makkelijk. Op deze manier kan ik nog wel een paar jaar door!”