Onze ViS professional over duurzame vervanging van houten bruggen

Onze collega Peter Heuven is via ViS Detachering als projectmanager werkzaam bij de gemeente Amersfoort. In deze functie begeleidt hij diverse civiele- en infraprojecten. Hij vertelt je graag over een pilotproject waarbij toepassing van duurzaamheid een belangrijk aspect is.

Duurzaamheid in Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft met het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 haar ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat onderschreven. De Green Deal duurzaam GWW betekent dat partijen in 2020 in alle relevante Grond- Weg en Waterbouw-projecten de Aanpak Duurzaam GWW toepassen: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

In het licht van deze duurzaamheidsambitie wil de gemeente Amersfoort duurzaamheid ook structureel een plek geven in de voorbereiding en uitvoering van ‘kleine’ infraprojecten. Structurele aandacht voor duurzaamheid is minder vanzelfsprekend in kleinere projecten. Bij kleine projecten is immers vaak minder geld, tijd en ruimte dan in grotere projecten om de ambities waar te maken. Om ervaring op te doen met het thema duurzaamheid bij kleine infraprojecten zijn een aantal pilotprojecten aangewezen. De vervanging van een zestal fiets- en voetgangersbruggen is aangewezen als één van deze pilotprojecten.

Vervanging houten bruggen

Amersfoort is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangewezen als groeistad. Er is in die tijd dan ook veel geïnvesteerd in de (uitbreiding van de) stad. Nu, dertig jaar later, is er sprake van een grote vervangingsvraag omdat veel houten bruggen aan vervanging toe zijn. Opgave is dus om deze bruggen op een zo duurzaam mogelijke wijze te vervangen. De opgedane ervaring moet vervolgens toegepast worden in andere infraprojecten.

Gestart is met een brainstormsessie waarin  mogelijke duurzaamheidsaspecten zijn benoemd  die relevant zijn bij het vervangen of verwijderen van bruggen. In totaal zijn 43 aspecten benoemd die mogelijk bijdragen aan de duurzame vervanging van de bruggen. Omdat eisen soms tegenstrijdig zijn (een brug van een duurzaam materiaal als hout is uit oogpunt van beheer en onderhoud bijvoorbeeld minder wenselijk) moesten prioriteiten worden gesteld.

AmbitiewebDuurzaamheid bruggen

Om prioriteiten helder te kunnen stellen is ook gebruik gemaakt van het zogeheten ambitieweb, een instrument dat in veel overheidsorganisaties gebruikt wordt om tot een duurzaam programma van eisen te komen. Dit ambitieweb bestaat uit twaalf pijlers.

Per locatie is een afweging gemaakt om tot een zo duurzaam mogelijk resultaat te komen. Op enkele locaties is uiteindelijk besloten tot verwijdering van de brug. Op andere locaties voor realisatie van een duiker of een (soms smallere of kortere) brug van (deels) gerecycled materiaal. Voor toekomstige projecten is tot slot een stappenplan gemaakt om snel tot een duurzaam programma van eisen te komen.

Meer projecten van ViS Detachering

Geïnteresseerd geraakt in onze projecten? Eerder schreven wij artikelen over onze bijdrage aan projecten in uitvoering bij de gemeente Roosendaal. Op onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.