ViS-Professional Denis Walraven vertelt: Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Denis Walraven is sinds het voorjaar van 2022 via ViS Detachering aan de slag, graag vertelt hij meer over zijn project en de uitdagingen die hierbij komen kijken.

Een duurzame uitdaging

Afgelopen winter was Denis op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij vertelt hierover: “Ik was op zoek naar een relevant project waarbij duurzaamheid een belangrijk speerpunt is.” Een duidelijke opdracht waarmee Stephan aan de slag gegaan is. In het voorjaar van dit jaar vond Stephan een mooie opdracht welke aansloot bij de wensen van Denis. Zo is Denis sinds maart aan de slag bij Mobilis, via deze partij voert hij projecten uit voor TenneT.

Het project

TenneT beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland. In dit veld werkt Denis als Projectmanager van een project binnen een landelijk programma waarbij het hoogspanningsnet aangepast moet worden aan de toegenomen vraag naar elektriciteit.

Hij vertelt hierover: “Niet alleen is er steeds meer vraag naar stroom door bijvoorbeeld de aanleg van datacentra, maar er wordt ook steeds meer op het net teruggeleverd door windmolen- en zonneparken. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen door bijvoorbeeld de bouw van windparken op zee. Het hoogspanningsnet moet worden aangepast om deze grotere hoeveelheden stroom te kunnen transporteren.” Als Projectmanager is Denis hierbij verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van een onderdeel van dit landelijke programma.

Denis is werkzaam binnen het project Zuidplaspolder, bij de netwerkuitbreiding van Bleiswijk naar Zevenhuizen. Hier wordt op beide locaties een nieuw elektriciteitsstation gebouwd om stroom te leveren aan woningen, bedrijven en kassen. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwerp van deze nieuwe stations. Hierbij wordt vooruit gekeken naar de bouwfase en de realisatie. De grond wordt bouwrijp gemaakt, zodat deze kan inklinken en er worden besluiten genomen over investeringen en het budget. Ook is er veelvuldig overleg met diverse stakeholders zodat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.

Bouwen aan resultaat geeft energie

“Wat ik het leukste vind aan mijn werk is om fysiek een gebouw te zien verschijnen. Ik zie echt de resultaten van waar we mee bezig zijn en dat geeft energie”, vertelt Denis. Daarnaast houdt hij graag het overzicht over alle onderdelen welke spelen in het project: “Ik werk samen met bijvoorbeeld de Technisch Manager, Omgevingsmanager en Inkoop, zo komen veel disciplines samen binnen het project.”

Een veelomvattend project zoals deze kent natuurlijk ook de nodige uitdagingen. Wat Denis betreft is de grootste uitdaging binnen dit project de tijdsdruk. Denis legt uit: “Alle onderdelen moeten op tijd worden afgerond, zodat de planning gehaald wordt, want de realisatie van het project en de extra capaciteit die dat oplevert is hard nodig. Dit geeft druk op het team en vraagt dat er snel geschakeld moet worden met de diverse externe partijen zoals Liander, Stedin en de omgeving. Daarnaast moet dit deelproject ook tijdig aangesloten worden op het netwerk.” Er hangt dus nogal wat af van een vlot verloop.

Samen met ViS

Tot slot wil Denis nog vertellen over het positieve contact met ViS: “Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede contacten die Stephan heeft bij opdrachtgevers konden we gericht zoeken naar een passend project waar ik echt aan iets kan bouwen en een waardevolle bijdrage kan leveren!”