ViS Professional Bianca Staubesand vertelt: 800 feestbomen voor Dordrecht

Onze ViS collega Bianca Staubesand is op dit moment met een feestelijk project bezig. In 2020 bestaat de gemeente Dordrecht 800 jaar. Naast de diverse feesten die worden georganiseerd, gaat de gemeente 800 bomen in de gemeente plaatsen. De bomen worden verdeeld over vier projecten, namelijk: bomen langs de N3, een Kastanjearboretum, drie ‘Tiny Forests’ en 80 Jubileumbomen die aan particulieren worden gegeven.

Gemeente Dordrecht gaat dit mooie initiatief samen met het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) realiseren. Bianca werkt als Werkvoorbereider en Tekenaar bij het IBD en werkt aan twee van de vier ‘bomen’-projecten, namelijk de bomen langs de N3 en het Kastanjearboretum. In haar functie denkt ze mee over de inrichting van de openbare ruimte en houdt ze zich bezig met bestrating en riolering in combinatie met bomen en overig groen. Ze werkt ontwerpen uit, maakt bestekken en geeft daarnaast advies over het gebruik van bomen en overig groen, eventueel in combinatie met klimaatadaptatie (water- en temperatuur regulerende maatregelen). Haar ervaring met ‘groen’ komt bij dit project goed van pas.

Bomen langs de N3

Zowel de bewoners als de gemeente hebben de wens geuit voor meer groen langs de N3. Een groot gedeelte van de grond langs de N3 is in het bezit van Rijkswaterstaat. Het IBD en Rijkswaterstaat kijken samen naar wat er op het grondgebied mogelijk is. Bianca: “Het is een zoektocht naar geschikte locaties langs de N3 voor de 150 bomen en het bosplantsoen dat we willen aanplanten. Er liggen veel kabels en leidingen langs de N3. Vandaar dat we ook kijken naar de grond van andere partijen, waar de bomen makkelijker aan te planten zijn”. Op dit moment vinden er grootschalige werkzaamheden aan de N3 plaats. De aanplanting van de bomen zal na de afronding van de werkzaamheden gebeuren.

Kastanjearboretum

Het Kastanjearboretum (bomentuin) is bedoeld als positieve impuls voor de kastanjeboom, aangezien het niet goed gaat met de boom in Nederland. In het arboretum zullen zowel boomvormen als struikvormen van de kastanje komen. Ook in dit project werk het IBD samen met de gemeente Dordrecht om het arboretum van de grond te krijgen. De gemeente heeft al een groot aantal kastanjebomen gekocht. Deze staan op dit moment nog bij de kwekerijen, aangezien eerst nog de nodige voorbereidingen moeten plaatsvinden: “In de straat, waar ze geplant gaan worden, is het passen en meten in verband met de kabels en leidingen die in de grond zitten. Een aantal kabels zullen door de gemeente hiervoor zelfs moeten worden omgeleid.”, vertelt Bianca.

‘Tiny Forest’ en Jubileumbomen

Naast de bomen aan de N3 en het kastanjearboretum zijn er nog twee projecten die voor het jubileum in gang zijn gezet en waar collega’s van Bianca aan werken: ‘Tiny Forests’ en de Jubileumbomen. Een ‘Tiny Forests’ is een dichtbegroeid inheems bos, ongeveer zo groot als een tennisveld. Met een ‘Tiny Forest’ wordt relatief snel de biodiversiteit te vergroten. Hiermee creëer je binnen 10 jaar een stukje wilde natuur midden in de stad. Het streven is om drie ‘Tiny Forests’ aan te leggen in de gemeente Dordrecht.

Tenslotte geeft de gemeente 80 Jubileumbomen weg. Deze konden gereserveerd worden door inwoners, bedrijven, scholen en instellingen. Zowel de boom als het planten ervan wordt door de gemeente gefinancierd. Het is een populaire actie: er waren twintig boomsoorten waaruit gekozen kon worden en al binnen een korte tijd waren alle bomen gereserveerd.

Op naar de 800 bomen in 2020

Bianca en haar collega’s zijn volop bezig met het uitwerken van het eerste gedeelte van de aanplanting van de 800 bomen: het zoeken naar de juiste plantplaats, de te gebruiken soorten en het maken van de tekeningen. In 2020 kunnen we gaan aanschouwen welke prachtige bomen dit zijn geworden. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.

Werken voor ViS

Er zijn vele voordelen om voor ViS te werken. Bianca: “Het is erg fijn dat het verlengen van inhuur voor je wordt geregeld en indien een opdracht niet wordt verlengd, zoekt ViS naar nieuwe projecten. Verder worden er interessante kennissessies georganiseerd voor het vergroten van je kennis en het ontmoeten van andere collega’s. En tenslotte hebben de adviseurs bij ViS echt aandacht voor de werknemers en menselijke zaken.”.

Wil jij net als Bianca ook werken in het groen? Bekijk onze ‘groene’ vacatures! Of neem contact op met Stephan van der Steen.